logo

Công văn 1466/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1466/BXD-VLXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Trần Nam
  Ngày ban hành: 30/06/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Xây dựng
 • BỘ XÂY DỰNG
  --------
  Số: 1466/BXD-VLXD
  V/v: Hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

   
   
  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
   
  Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3773/UBND-KT ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa và công văn số 111/CV-PS ngày 20/6/2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn về việc báo cáo và đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét luồng tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
  Ngày 10/4/2014, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 644/BXD-VLXD thống nhất việc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn được làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình thực hiện dự án nạo vét luồng tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2014 đến ngày 30/6/2014.
  Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, trong khoảng thời gian qua Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã triển khai các thủ tục và tiến hành nạo vét luồng, thu hồi cát nhiễm mặn xuất khẩu được 250.000 m3, khối lượng còn lại chưa xuất khẩu là 750.000 m3.
  UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn có đề nghị hướng dẫn khối lượng cát nhiễm mặn còn lại 23.348.339,2 m3 trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2014 đến ngày 10/6/2017. Về tổng số khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ dự án, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, các Sở ngành liên quan và UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra thực tế dự án nạo vét luồng tại Vịnh Vân Phong của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và thống nhất cụ thể trong trường hợp địa phương không có nhu cầu sử dụng và khối lượng cát nhiễm mặn tận thu xuất khẩu phù hợp với tiến độ thực hiện triển khai dự án (tại Biên bản làm việc số 14/BB-ĐKT ngày 08/11/2013) và đã có báo Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2386/BXD-VLXD ngày 11/11/2013, đã được đồng ý tại công văn số 9933/VPCP-KTN ngày 22/11/2013 của Văn phòng Chính phủ.
  Trên cơ sở kết quả báo cáo, kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên, nhằm giải quyết yêu cầu mục tiêu nạo vét tạo luồng và đảm bảo quá trình thực hiện Dự án không bị gián đoạn, Bộ Xây dựng thống nhất về chủ trương theo đề nghị của UBND Tỉnh Khánh Hòa việc xuất khẩu khoảng 23,35 triệu m3 theo tiến độ thực hiện dự án trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2014 đến ngày 10/6/2017 khi tỉnh Khánh Hòa không có nhu cầu sử dụng, cụ thể như sau:
  - Thống nhất việc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm thủ tục gia hạn xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng 750.000 m3 (Bảy trăm năm mươi nghìn mét khối), (Khối lượng đã được hướng dẫn tại văn bản số 644/BXD-VLXD ngày 10/4/2014), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/8/2014.
  - Thống nhất để Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng tối đa 7,0 triệu m3 (Bảy triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2014 đến 30/6/2015, theo đúng tiến độ của dự án.
  Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát, báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.
  Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét luồng tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - UBND tỉnh Khánh Hòa;
  - Tổng cục Hải quan;
  - Cục Hải quan Khánh Hòa;
  - Lưu: VT, VLXD.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG  Nguyễn Trần Nam

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới