logo

Công văn 1640/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng miếng nhựa làm máng duy trì chỉnh nha

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1640/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đào Thu Hương
  Ngày ban hành: 16/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  _________

  Số: 1640/TCHQ-TXNK
  V/v: Phân loại mặt hàng miếng nhựa làm máng duy trì chỉnh nha

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

   

  Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2823/HQHCM-TXNK ngày 30/9/2019 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo vướng mắc phân loại mặt hàng “Miếng nhựa vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha” của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ NVDENT. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

  Căn cứ chú giải 2u Chương 39:

  “2.- Chương này không bao gồm:

  u) Các mặt hàng thuộc Chương 90 (ví dụ, các bộ phận quang học, gọng kính đeo, dụng cụ vẽ);

  …”

  Căn cứ chú giải 6 Chương 90:

  “6.- Theo mục đích của nhóm 90.21, thuật ngữ "các dụng cụ chỉnh hình" được hiểu là các dụng cụ dùng để:

  - Ngăn ngừa hoặc điều chỉnh một số biến dạng của cơ thể; ...”

  Căn cứ chú giải chi tiết nhóm 90.21, nhóm này bao gồm:

  “Các đồ dùng và dụng cụ này dùng để:

  - Phòng ngừa hay chỉnh lại những bộ phận cơ thể dị dạng;

  (7) Dụng cụ nha khoa dùng để chỉnh hàm răng dị dạng (niềng răng, vành cung, v.v...)...”

  Theo đó:

  - Trường hợp mặt hàng nhập khẩu là máng nhựa duy trì chỉnh nha, khi Công ty nhập khẩu về đã mang đặc trưng của sản phẩm hoàn chỉnh về hình dạng, trước khi sử dụng, sản phẩm chỉ cần trải qua các bước tinh chỉnh để phù hợp với khuôn miệng của từng bệnh nhân thì phù hợp thuộc nhóm 90.21 “Dụng cụ chỉnh hình, kể cả nạng, băng dùng trong phẫu thuật và băng cố định; nẹp và các dụng cụ cố định vết gẫy khác; các bộ phận nhân tạo của cơ thể người; thiết bị trợ thính và dụng cụ khác được lắp hoặc mang theo, hoặc cấy vào cơ thể, để bù đắp khuyết tật hay sự suy giảm của một bộ phận cơ thể”.

  - Trường hp mặt hàng nhập khẩu chỉ là miếng nhựa vẫn còn ở dạng nguyên liệu, chưa mang đặc trưng cơ bản của sản phẩm, sau khi Công ty nhập khẩu về phải gia công định hình, sau đó tinh chỉnh mới gắn được lên răng bệnh nhân thì phù hợp thuộc nhóm 39.26 “Các sản phẩm khác bng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14”.

  Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ sản phẩm thực tế, đối chiếu các quy định và hướng dẫn nêu trên để trả lời doanh nghiệp.

  Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
  - Cục Kiểm định hải quan;
  - Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
  - Lưu: VT, TXNK-PL(Huyền) (3b).

  TL. TNG CỤC TRƯỞNG
  KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
  PHÓ CỤC TRƯỞNG


   

   
  Đào Thu Hương

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới