logo

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4132/TCHQ-GSQL về việc tiêu hủy xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Văn bản liên quan

Văn bản mới