logo

Tổng cục Hải quan ra Công văn 4925/TCHQ-TXNK về việc phân loại tổ máy phát điện có gắn đèn chiếu sáng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 4925/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Mạc Linh
  Ngày ban hành: 25/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------
  Số: 4925/TCHQ-TXNK
  V/v: Phân loại tổ máy phát điện có gắn đèn chiếu sáng
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

   
   
  Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
   
  Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1684/HQHCM-TXNK ngày 12/6/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc phân loại tổ máy phát điện có gắn đèn chiếu sáng, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
  Theo hồ sơ, tài liệu do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cung cấp, mặt hàng có tên khai báo là “Tổ máy phát điện xoay chiều có gắn đèn chiếu sáng (bóng đèn halogen), hiệu Yanmar, công suất 2.7KVA, model YDG300VS-5E”. Thực tế mặt hàng gồm 2 phần chính được gắn với nhau là tổ máy phát điện hiệu Yanmar model YDG300VS-5E (máy phát điện đặt trên bộ giá đỡ có bánh xe) và cụm đèn chiếu sáng halogen 4 bóng (mỗi bóng có công suất 400W), mục đích phục vụ chiếu sáng cho công trường, các khu vực công cộng trong trường hợp không có điện.
  Hai nhóm được xem xét phân loại là 85.02 và 94.05, mỗi nhóm chỉ liên quan đến một phần của mặt hàng nên 2 nhóm này được coi như thể hiện đặc trưng ngang nhau và thành phần tạo nên tính chất cơ bản của hàng hóa cũng không xác định được rõ ràng. Vậy mặt hàng không phân loại được theo quy tắc 1, 2, 3a hay 3b. Theo đó, mặt hàng được phân loại vào nhóm 94.05 “Đèn và bộ đèn, kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác” (Theo quy tắc 3c), phân nhóm 9405.40 “- Đèn và bộ đèn điện khác”, mã số 9405.40.60 “- - Loại chiếu sáng bên ngoài khác”.
  Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
  - Cục KĐHQ (để biết);
  - Lưu: VT, TXNK-PL-Hoàng (3b).
  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Trịnh Mạc Linh

   
   
   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Tổng cục Hải quan ra Công văn 4925/TCHQ-TXNK về việc phân loại tổ máy phát điện có gắn đèn chiếu sáng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  Số hiệu: 4925/TCHQ-TXNK
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 25/07/2017
  Hiệu lực: 25/07/2017
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trịnh Mạc Linh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới