logo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 4988/NHNN-QLNH về việc xuất khẩu phế phẩm vàng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 4988/NHNN-QLNH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đào Xuân Tuấn
  Ngày ban hành: 23/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
  VIỆT NAM
  -------
  Số: 4988/NHNN-QLNH
  V/v:Xuất khẩu phế phẩm vàng
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

   
   
   
  Kính gửi: Công ty TNHH Kim loại màu Quảng Ninh
   
   
  Trả lời công văn số 835/GSQL-GQ2 ngày 26/4/2017 của Công ty TNHH Kim loại màu Quảng Ninh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có ý kiến như sau:
  Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Nghị định 24) không điều chỉnh các quy định về việc xuất khẩu vàng nguyên liệu dưới dạng phế phẩm như đề nghị của Công ty, cụ thể:
  - Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 24 quy định hoạt động kinh doanh vàng bao gồm hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng.
  - Khoản 1, 2, 3 Điều 3 của Nghị định 24 định nghĩa: “(i) Vàng trang sức, mỹ nghệ là các sản phẩm vàng có hàm lượng từ 8 Kara (tương đương 33,33%) trở lên, đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật; (ii) Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây được gọi là Ngân hàng Nhà nước) cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ; (iii) Vàng nguyên liệu là vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác”.
  Do vậy, căn cứ các quy định nêu trên, hoạt động xuất khẩu phần quặng qua nung (xỉ quặng) chứa hàm lượng vàng (0,01% - 0,1%) của Công ty không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 24. Công ty thực hiện xuất khẩu theo đúng quy định tại hợp đồng gia công hàng hóa với nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan.
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Công ty TNHH Kim loại màu Quảng Ninh biết và thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTĐ Nguyễn Thị Hồng (để b/c);
  - Tổng Cục Hải quan (để p/h);
  - Lưu: VP; QLNH6.
  TL. THỐNG ĐỐC
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Đào Xuân Tuấn

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 4988/NHNN-QLNH về việc xuất khẩu phế phẩm vàng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Số hiệu: 4988/NHNN-QLNH
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 23/06/2017
  Hiệu lực: 23/06/2017
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Đào Xuân Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới