logo

Tổng cục Hải quan ra Công văn 5003/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Văn bản liên quan

Văn bản mới