logo

Tổng cục Hải quan ra Công văn 5201/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Bộ nguồn IPS

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 5201/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày ban hành: 07/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------
  Số: 5201/TCHQ-TXNK
  V/v: Phân loại mặt hàng Bộ nguồn IPS
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2017

   
   
  Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
   
  Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7131/HQHP-TXNK ngày 15/6/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc phân loại mặt hàng Bộ nguồn IPS. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
  Theo hồ sơ, tài liệu do Cục Hải quan TP. Hải Phòng cung cấp, mặt hàng Bộ nguồn IPS là một tủ bao gồm nhiều thiết bị, có các chức năng nổi bật như giảm thiểu giật, cấp điện liên tục, cảnh báo sớm khi chuẩn bị xảy ra sự cố, không gây tiếng ồn, được dùng trong bệnh viện. Các thiết bị chính trong tủ gồm thiết bị giám sát cách ly, thiết bị phát hiện lỗi cách điện, máy biến áp cách ly. Trong tủ (điện áp 230V) có gồm các thiết bị dùng cho đóng ngắt mạch điện và các thiết bị bảo vệ mạch điện (thuộc nhóm 85.36) như: rơ le, cầu chì, thiết bị ngắt mạch (circuit breaker), bộ ngắt cách ly (switch disconnector).
  Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 85.37: Chúng gồm một lắp ráp những thiết bị từ 2 nhóm nêu ở trên (ví dụ các thiết bị đóng ngắt và cầu chì) được lắp ráp lại với nhau trên một bảng mạch, bảng điều khiển, giao diện điều khiển v.v.. hoặc được gá trên tủ, bàn v.v.. Chúng cũng được gắn các đồng hồ đo và đôi khi có thêm thiết bị phụ trợ như; máy biến áp, các valve, các bộ điều chỉnh điện áp, biến trở hoặc các sơ đồ mạch sáng”.
  Vậy mặt hàng thuộc nhóm 85.37 “Bảng, panen, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác, được lắp với hai hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để điều khiển hoặc phân phối điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hay thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển mạch thuộc nhóm 85.17”, phân nhóm 8537.10 “- Dùng cho điện áp không quá 1.000V”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 8537.10.99 “- - - Loại khác”.
  Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục KĐHQ (để biết);
  - Cục QLRR (để biết);
  - Lưu: VT, TXNK-PL-Hoàng (3b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Dương Thái

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới