logo

Tổng cục Hải quan ra Công văn 5961/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng terminal block

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 5961/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày ban hành: 08/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 •  

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------
  Số: 5961/TCHQ-TXNK
  V/v: Phân loại mặt hàng terminal block
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017
   
   
  Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
   
   
  Qua xem xét phản ánh của một số đơn vị hải quan và doanh nghiệp về việc thực hiện phân loại đối với mặt hàng có tên khai báo “cầu đấu dây”, “đấu nối điện”, tên tiếng Anh là “terminal” và “cầu đấu khối”, “khối đấu nối điện”, tên tiếng Anh là “terminal blocks”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
  Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
  Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  Các mặt hàng có tên gọi là khối đấu nối hay Terminal Block, hay phiến đấu nối, cầu đấu dây, ...thường có dạng khối chữ nhật, gồm các cặp tiếp điểm được thiết kế để nối dây điện bằng các ốc vít hoặc các lẫy cài. Từng cặp tiếp điểm được bố trí đối xứng với nhau và nối với nhau về mặt điện. Chúng cũng có thể gồm nhiều cặp tiếp điểm đã đấu nối với nhau và cài trên một ray kim loại hoặc ray nhựa (hình ảnh kèm theo); được sử dụng phục vụ mục đích đấu nối dây dẫn điện trong các tủ điện, thiết bị điện,... thì thuộc phân nhóm 8536.90.1x “Đầu nối và các bộ phận dùng để nối cho dây dẫn và cáp; đầu dò dẹt dưới dạng miếng lát nhiều lớp (wafer prober)”,mã số chi tiết tùy theo dòng điện sử dụng.
  Việc phân loại mã số HS cho mặt hàng trên được thực hiện kể từ ngày ban hành công văn.
  Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục Kiểm định HQ (để t/hiện);
  - Cục KTSTQ (để t/hiện);
  - Lưu: VT, TXNK-PL (3b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Dương Thái
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới