logo

Công văn 6364/TCHQ-TXNK ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6364/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Mạc Linh
  Ngày ban hành: 30/10/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/10/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------

  Số: 6364/TCHQ-TXNK

  V/v: Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

   

  Kính gửi:

  - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
  - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB).
  (Địa chỉ: số 442, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

   

  Trả lời công văn số 4095/CV-KHDN.18 ngày 23/10/2018 của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) về việc triển khai chương trình thu thuế hải quan 24/7 giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), tiếp theo công văn số 5916/TCHQ-TXNK ngày 10/10/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thông báo ngân hàng đã triển khai thực hiện nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Bổ sung Ngân hàng thương mại cổ phần: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), vào danh sách ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 05/11/2018 (Danh sách các ngân hàng thương mại cổ phần đã ký Thỏa thuận phối hợp thu với cơ quan Hải quan đính kèm).

  2. Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

  - Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT31/TTDTPortal.asmx.

  - Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal.

  3. Yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB):

  - Thông báo với Tổng cục Hải quan địa chỉ kết nối tới hệ thống chạy chính thức của ngân hàng.

  - Thông báo thời gian bắt đầu thực hiện kết nối.

  - Kiểm tra và phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức.

  - Thông báo với Tổng cục Hải quan đầu mối thường trực liên; hệ về công nghệ và nghiệp vụ.

  Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Nguyễn Dương Thái ( để b/c);
  - Báo Hải quan (để t/hiện);
  - Website Hải quan (để t/hiện);
  - Cục CNTT&TKHQ (để t/hiện);
  - Lưu: VT,TXNK (03b).

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Trịnh Mạc Linh

   

   

   

  PHỤ LỤC

  DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG PHỐI HỢP THU
  (Ban hành kèm theo công văn số 8364/TCHQ-TXNK ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục Hải quan)

   

  TT

  Tên ngân hàng thương mại

  Nộp thuế điện tử và thông quan 24.7

  1

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

  X

  2

  Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank)

  X

  3

  Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank)

  X

  4

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

  X

  5

  Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)

   

  6

  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

  X

  7

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

   

  8

  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  X

  9

  Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritimebank)

  X

  10

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (Vpbank)

  X

  11

  Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

  X

  12

  Ngân hàng TMCP Phương đông (OCB)

   

  13

  Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

   

  14

  Ngân hàng TMCP An bình (ABbank)

  X

  15

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

  X

  16

  Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGbank)

  X

  17

  Ngân hàng The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU)

   

  18

  Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)

   

  19

  Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB)

  X

  20

  Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank)

  X

  21

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

  X

  22

  Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu long (MHB) (ngày 23/5/2015 đã sáp nhập với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

   

  23

  Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

  X

  24

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

  X

  25

  Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

   

  26

  Ngân hàng TMCP Đồng Nam Á ( SeABank)

   

  27

  Ngân hàng TMCP Bản Việt (VCCB)

   

  28

  Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd

  X

  29

  Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

   

  30

  Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA

  X

  31

  Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam

  X

  32

  Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

   

  33

  Ngân hàng CITIBANK, NA.,

   

  34

  Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (KienLongBank)

   

  35

  Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam

  X

  36

  Ngân hàng Bangkok Đại chúng trách nhiệm hữu hạn

   

  37

  Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Woori Bank)

  X

  38

  Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

   

  39

  Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam

  X

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới