logo

Công văn 6741/TCHQ-TXNK phân loại xe ô tô Ford Ranger Raptor

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6741/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
  Ngày ban hành: 16/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC
  HẢI QUAN
  -------

  Số: 6741/TCHQ-TXNK
  V/v: Phân loại xe ô tô Ford Ranger Raptor

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

   

   

  Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam.
  (Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tnh Hải Dương)

   

  Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 30/2018/FVL-XNK ngày 21/8/2018 của Công ty TNHH Ford Việt Nam về việc phân loại xe ô tô pick-up Ford Ranger Raptor. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015, Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

  Trên cơ sở công văn số 9713/BGTVT-KHCN ngày 29/08/2018 của Bộ Giao thông Vận tải và công văn số 6601/ĐKVN-VAQ ngày 23/10/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam; Tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003, mục 3.1.1 Ô tô con (đặc điểm ô tô pick up chở người).

  Mặt hàng xe ô tô pick-up, hiệu Ford Ranger Raptor, mã hiệu aNLP98F, tổng trọng lượng theo thiết kế 2970kg, tải trọng 270kg, động cơ 2.0L Diesel, loại bốn bánh chủ động, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, loại phương tiện được xác định là Ô tô con (pick up) theo Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu số 18KOT/233785 ngày 5/10/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam, phù hợp phân loại thuộc nhóm 87.03, mã số 8703.32.72.

  Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Ford Việt Nam biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Nguyễn Dương Th
  ái (để báo cáo);
  - Cục HQ TP. Hải Phòng (để thực hiện);
  - Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
  - Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
  Lưu Mạnh Tưởng

   

   

   

   

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới