logo

Công văn 6891/TCHQ-GSQL xử lý vướng mắc khi khai báo trên Hệ thống E.manifest

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 6891/TCHQ-GSQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh
  Ngày ban hành: 11/06/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  -------
  Số: 6891/TCHQ-GSQL
  V/v: Xử lý vướng mắc khi khai báo trên Hệ thống E.manifest
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

   
   

  Kính gửi:
  - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
  - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
  - Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
  - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi;
  - Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
  - Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
  - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
  - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
  - Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ.

   
  Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Hãng tàu CMA CGN Viet Nam tại công văn số 15/05/2014-CMA ngày 15/05/2014 trong quá trình thực hiện triển khai trên Hệ thống E.Manifest, cụ thể như sau:
  1. Về việc khai báo thông tin cảng dỡ hàng (POD) và Cảng giao hàng/Cảng đích (FPOD):
  Do đặc tính Hệ thống toàn cầu của Công ty tại hơn 150 quốc gia, Hãng tàu CMA CGM Việt Nam không thể yêu cầu tập đoàn xây dựng riêng một chương trình hoặc thay đổi hệ thống để phục vụ việc khai báo chỉ tại một quốc gia như Việt Nam, là phải nhập thông tin của Cảng giao hàng/ Cảng Đích (FPOD) giống với thông tin Cảng dỡ hàng (POD) cho dù hàng được giao ở cảng dỡ hàng và không có phát sinh chi phí để vận chuyển container vào địa điểm giao hàng khác với cảng dỡ hàng.
  Hãng tàu CMA đề nghị:
  Đối với trường hợp nội dung khai báo Cảng giao hàng/ Cảng Đích (FPOD) bị trống dự liệu sẽ được hiểu Cảng dỡ hàng (POD) chính là điểm giao hàng và cũng là cảng đích. Theo đó công chức Hải quan giám sát đối chiếu trên Hệ thống E.Manifest xem thông tin Cảng dỡ hàng (POD) trong phần Vận tải đơn tổng (Master Bill) và chấp nhận Cảng dỡ hàng (POD) cũng chính là Cảng giao hàng / Cảng đích (FPOD) cho phép khách hàng lấy hàng.
  Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
  Xét thấy do đặc thù của hệ thống khai báo E.Manifest của Hãng tàu CMA CGN Việt Nam, Cục Giám sát quản lý đồng ý với kiến nghị của hãng tàu nêu tại công văn số 15/05/2014-CMA dẫn trên và đề nghị các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan có liên quan thực hiện nội dung sau:
  Trường hợp Hãng tàu CMA CGN Việt Nam khai trên Hệ thống E.Manifest ký mã hiệu Cảng dỡ hàng (POD) và không khai báo ký mã hiệu Cảng giao hàng/ Cảng Đích (FPOD) thì được chấp nhận trên Hệ thống và được hiểu là ký mã hiệu Cảng dỡ hàng (POD) cũng là thông tin khai báo Cảng giao hàng/ Cảng Đích (FPOD). Các Chi cục Hải quan liên quan căn cứ nội dung khai báo trên để chấp thuận giải phóng hàng hóa nhập khẩu của Hãng tàu CMA CGN Việt Nam trên Hệ thống E. Manifest.
  2. Về việc mã code khai báo cảng trung chuyển, quá cảnh:
  Trong trình bày của hãng tàu CMA CGN Việt Nam đối với hàng quá cảnh, hàng trung chuyển: Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KVI yêu cầu Hãng tàu CMA phải chú thích thêm dòng chữ “Cargo transit Cambodia/Thailand/China via CatLai open port” khi khai báo trên Hệ thống E.Manifest. Mặc dù trên Vận tải đơn tổng (Master Bill) đã thể hiện cảng trung chuyển “VNCLI-CatLai open port” và Cảng dỡ hàng là Code cảng nước ngoài.
  Hãng tàu CMA đề nghị:
  Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể các Cục Hải quan địa phương xem các thông tin do Hãng tàu khai báo trên Vận tải đơn tổng (Master Bill) để thực hiện các thủ tục liên quan đến quá cảnh, chuyển cảng không cần thiết phải chú thích thêm dòng chữ đã thể hiện cảng trung chuyển “Cargo transit Cambodia/Thailand/China via CatLai open port”.
  Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
  Để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa trung chuyển, quá cảnh chuyển qua các cửa khẩu, đề nghị các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan có liên quan hướng dẫn các Hãng tàu/ Đại lý hãng tàu/ Công ty Giao nhận trong trường hợp hàng hóa trung chuyển, quá cảnh khi khai báo trên Hệ thống E. Manifest phải ghi cụ thể tên cảng biển quốc tế làm thủ tục trung chuyển hoặc quá cảnh. Ví dụ: “Cargo transit Cambodia/Thailand/China via CatLai open port”.
  Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nội dung trên./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục CNTT (để theo dõi);
  - Hãng tàu CMA CGM VN (thay trả lời);
  Đ/c: Tầng 8 Số 81/85 Hàm Nghi, Q1, HCM
  - Lưu VT, GSQL (3b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Ngọc Anh

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới