logo

Công văn 7317/TCHQ-VNACCS rà soát tờ khai luồng xanh và kiểm tra hồ sơ tại khâu giám sát

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 7317/TCHQ-VNACCS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh
  Ngày ban hành: 17/06/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  --------
  Số: 7317/TCHQ-VNACCS
  V/v: Rà soát tờ khai luồng xanh và kiểm tra hồ sơ tại khâu giám sát
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

   
   
  Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
   
  Theo phản ánh của một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thời gian qua do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan tại một số Chi cục Hải quan cửa khẩu kéo dài, gây bức xúc cho doanh nghiệp. Một trong những nguyên nhân kéo dài thời gian xác nhận là do công chức giám sát thực hiện kiểm tra toàn bộ các tiêu chí thuộc tờ khai hải quan, bao gồm cả các tiêu chí về chính sách mặt hàng, về mã, giá…; đồng thời, khi có bất kỳ cảnh báo nào trên hệ thống, công chức giám sát dừng xác nhận để xác minh làm rõ. Trong khi chờ ban hành Quy trình giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện như sau:
  1. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan phân công công chức thuộc đội thủ tục kiểm tra các tiêu chí liên quan đến chính sách mặt hàng đối với tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu được phân luồng xanh trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp để phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời, cũng như thông báo ngay cho bộ phận giám sát hải quan để tạm thời chưa xác nhận qua khu vực giám sát đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc các tờ khai hải quan không tuân thủ các quy định về chính sách mặt hàng.
  2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua địa bàn giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu, công chức giám sát hải quan tiếp nhận hồ sơ do người khai hải quan xuất trình, thực hiện kiểm tra, đối chiếu với thông tin trên hệ thống. Các nội dung kiểm tra bao gồm:
  (a) Kiểm tra thông tin số tờ khai, ngày/tháng/năm của tờ khai; trạng thái của tờ khai trên hệ thống (thông quan/ giải phóng hàng/ được phép mang hàng về bảo quản/ đưa hàng về địa điểm kiểm tra). Nếu trên hệ thống không có tờ khai, hoặc tờ khai chưa được thông quan/ giải phóng hàng/ đưa hàng về bảo quản thì không thực hiện xác nhận hàng qua khu vực giám sát. Nếu tờ khai có trên hệ thống và đã được thông quan/ giải phóng hàng/ được phép mang hàng về bảo quản/ đưa hàng về địa điểm kiểm tra thì thực hiện tiếp điểm (b) dưới đây.
  (b) Kiểm tra thông tin về số lượng container, số hiệu container (hàng hóa vận chuyển bằng container) hoặc số hiệu kiện hàng hoặc số hiệu phương tiện chứa hàng (đối với hàng rời, hàng lẻ) trên Tờ khai hải quan, trên chứng từ giao nhận hàng hóa của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi (Phiếu xuất/nhập kho hoặc Phiếu hạ bãi,...) với thông tin trên hệ thống. Sau khi kiểm tra, đối chiếu thấy thông tin trên hồ sơ do người khai hải quan xuất trình đúng với thông tin trên hệ thống, công chức giám sát hải quan thực hiện việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát theo quy định.
  Công chức giám sát hải quan chỉ chịu trách nhiệm về các nội dung kiểm tra nêu trên.
  Tổng cục Hải quan hướng dẫn nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, yêu cầu đơn vị phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được kịp thời hướng dẫn giải quyết./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
  - Đ/c TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/cáo);
  - Cục GSQL, Cục CNTT, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS, Vụ Pháp chế, Cục ĐTCBL (để t/hiện);
  - Lưu: VT, VNACCS (3b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Ngọc Anh

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới