logo

Công văn 7448/TCHQ-TXNK về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 7448/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày ban hành: 18/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------

  Số: 7448/TCHQ-TXNK
  V/v: Hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

   

   

  Kính gửi:

  - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
  - Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Korean Airlines tại Việt Nam. (Tầng 10 tòa Tây, trung tâm Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Cng Vị, Ba Đình, Hà Nội)

   

  Về đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế để phục vụ hoạt động khai thác của Hãng hàng không Korean Airlines trong giai đoạn 2018-2019, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Ngày 29/11/2018, Văn phòng Chính phủ có công văn số 11632/VPCP-KTTH đồng ý miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu của Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Korean Airlines tại Việt Nam trong giai đoạn 2018-2019 (đính kèm).

  2. Đề nghị Văn phòng bán vé của của Hãng hàng không Korean Airlines tại Việt Nam nộp các chứng từ thuộc hồ sơ kèm theo danh mục hàng hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho Cục Hải quan TP. Hà Nội để được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế nhập khẩu hoặc thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế gửi đến Hệ thống của cơ quan hải quan (trong trường hợp thực hiện miễn thuế điện tử) và báo cáo việc nhập khẩu để Cục Hải quan TP. Hà Nội khi kết thúc nhập khẩu.

  3. Các đơn vị hải quan giám sát, quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế của Hãng hàng không Korean Airlines đúng mục đích, đúng đối tượng quy định tại Điều 5 Hiệp định vận tải hàng không đã ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc ngày 13/5/1993 và thực hiện:

  a. Trường hợp Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Korean Airlines tại Việt Nam lựa chọn thực hiện miễn thuế theo Phiếu theo dõi trừ lùi (Phiếu TDTL):

  - Trên cơ sở danh mục hàng hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 11632/VPCP-KTTH, Cục Hải quan TP. Hà Nội cấp Phiếu TDTL theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ ngày 23/8/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

  - Đơn vị hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng của Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Korean Airlines tại Việt Nam thực hiện trừ lùi vào Phiếu TDTL theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

  - Khi hết lượng hàng hóa nhập khẩu ghi trên Phiếu TDTL, đơn vị hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cuối cùng xác nhận lên bản chính Phiếu TDTL và gi cho Cục Hải quan TP. Hà Nội để làm thủ tục thanh khoản và báo cáo Tổng cục Hải quan việc miễn thuế của Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Korean Airlines tại Việt Nam theo quy định tại Điều 11 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

  b. Trường hợp Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Korean Airlines tại Việt Nam lựa chọn thực hiện miễn thuế điện tử:

  - Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Korean Airlines tại Việt Nam thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 11632/VPCP-KTTH đến Hệ thống của cơ quan hải quan. Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp nhận thông báo danh mục miễn thuế trên Hệ thống theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

  - Đơn vị Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng của Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Korean Airlines tại Việt Nam thực hiện trừ lùi trên Hệ thống số lượng hàng hóa đã được miễn thuế cho đến khi hết lượng hàng hóa tại Danh mục hàng hóa miễn thuế đã thông báo theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

  Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Văn phòng Chính phủ (để b/c);
  - Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
  - Văn phòng BTC (để biết);
  - Bộ Ngoại giao (để biết);
  - Bộ Giao thông vận tải (để biết);
  - Cục Hàng không Việt Nam (để biết);
  - Lưu: VT, TXNK (
  04 bản).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  Nguyễn Dương Thái

   

  DANH MỤC

  HÀNG HÓA MIỄN THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA VĂN PHÒNG BÁN VÉ CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG KOREAN AIRLINES GIAI ĐOẠN 2018-2019
  (Ban hành kèm theo công văn số 7448/TCHQ-TXNK ngày 18/12/2018 của Tổng cục Hải quan)

   

  STT

  Tên hàng, quy cách phẩm chất (Tiếng Anh)

  Tên hàng quy cách phẩm chất

  Mã số HS

  Đơn vị tính

  Lượng

  Trị giá

  Trị giá dự kiến (USD/cái)

  Ghi chú

  1

  Boarding Pass

  Thẻ lên tàu bay

  48209000

  Kg

  5.000

   

  2.00

   

  2

  Cargo tags/ Baggage Lables

  Thẻ hành lý các loại phục vụ chuyến bay

  48219090

  Kg

  70.000

   

  2.00

   

  3

  IT equipment for office

  Thiết bị máy tính (Máy Fax, Modem, Bộ chia mạng...)

  84714110

  Cái

  500

   

  30.00

   

  4

  Desk Phone

  Điện thoại để bàn

  85171800

  Cái

  300

   

  15.00

   

  5

  Envelope, folder

  Phong bì, bao thư các loại

  48171000

  Kg

  5.000

   

  2.00

   

  6

  Staff Uniform

  Đng phục của Nhân viên hãng

  62092090

  Bộ

  300

   

  30.00

   

  7

  Sales Promotional items

  Quà tặng cho khách hàng không có giá trị thương mại mang logo của hãng.

   

  Cái

  5000

   

  Từ 2.00-100.00

   

  8

  Magnet and pin lapel

  Huy hiệu có logo hãng.

  39261000

  Cái

  800

   

  2-5.00

   

  9

  Calendar

  Lịch để bàn, Lịch treo tường, Lịch bay

  49100000

  Cuốn

  8.000

   

  0.5-2.00

   

  10

  Magazine/ Brochure/ Poster for KE

  Tạp chí, tờ rơi, áp phích của Hãng

  40170090

  Cái

  3000

   

  0.50

   

  11

  Signage/ Notice Board

  Bảng hiệu/ Bảng thông báo các loại thông tin về Hãng

  39261000

  Cái

  500

   

  2.00

   

  12

  Office Furniture

  Đ dùng cho văn phòng (bàn, ghế, cốc, tranh treo tường, đồng hồ, bút bi...)

  82149000

  Chiếc

  1000

   

  5-10.00

   

  13

  Note book

  Sổ tay có logo hãng

  48209000

  Quyển

  1000

   

  0.5

   

  14

  Seat allocation chart sticker

  Sơ đồ chỗ ngồi

  48209000

  Cái

  1000

   

  0.30

   

  15

  KE bag

  Túi có biểu tượng của hãng

  48171000

  Cái

  6000

   

  0.20

   

  16

  Landing Form

  Tờ khai hải quan (tờ khai sức khỏe, dụng cụ...)

  48209000

  Kg

  8.000

   

  2.00

   

  17

  Aircraft model/ Truck Model

  Mô hình máy bay, xe tải nhiều tỷ lệ

  90230000

  Cái

  1000

   

  15.00-100.00

   

  18

  Packing/ Washer/ Gasket/ Seal/ Sealing/ Ring

  Vòng đệm

  40169390

  Cái

  4.000

   

  0.5

   

  19

  LAPTOP, PC

  Máy tính để bàn, laptop

  84713020

  Cái

  300

   

  50.00

   

  20

  Wheel and Tyre

  Bánh máy bay

  88039090

  Cái

  200

   

   

   

  21

  Plug

  Nút Nhựa

  39232119

  cái

  1000

   

  1.00

   

  22

  IGNITER

  Bugi

  88039090

  Cái

  300

   

  2.00

   

  23

  Rjm Remote Jack

  Dây ni từ Remote tới màn hình

  85441110

  cái

  500

   

  0.5

   

  24

  Belt, Seat polyester

  Dây đai

  39262090

  cái

  500

   

  0.5

   

  25

  Bolt/ Nut

  Ốc vít (ốc tháo, ốc bảo vệ càng...)

  88039090

  Con

  1500

   

  0.5

   

  26

  Filter Element/ Assy Filter

  Bộ lọc dầu

  88039090

  Cái

  500

   

  2.00

   

  27

  Splice/ Connector

  Đầu nối

  88039090

  Cái

  800

   

  2.00

   

  28

  Checked baggage tape

  Băng dính các loại

  39199090

  Cun

  2000

   

  1.0

   

  29

  KE paper/ KE letter

  Giấy tiêu đề, giấy viết thư

  48209000

  Kg

  1000

   

  2.0

   

  30

  Air Waybill

  Vận đơn trống

  48209000

  Kg

  3.000

   

  30.0

   

  31

  Adaptor

  cắm điện các loại

  85365099

  Cái

  1000

   

  0.5

   

  32

  Lock pin/ Rig Pin

  Chốt Pin

  82054000

  Cái

  500

   

  1.0

   

  33

  Cover

  Bọc ghế/ Áo ghế

  94049090

  Cái

  1500

   

  2.0

   

  34

  Wrench/ Spanner

  Cờ lê

  82041000

  Cái

  400

   

  5.0

   

  35

  Lamp

  Đèn

  85399090

  Cái

  600

   

  5.0

   

  36

  Drain Tool Water/ Crimping Tool

  Dụng cụ xả nước

  88039090

  Cái

  200

   

  20.0

   

  37

  Wrench Equipment

  Dụng cụ thay bánh máy bay

  82054000

  Cái

  200

   

  20.0

   

  38

  Tester, Toilet Vacuum

  Dụng cụ thông đường ống Toilet

  82054000

  Cái

  200

   

  10.0

   

  39

  Fuel 5amp

  Cu chì

  88039090

  Cái

  300

   

  5.0

   

  40

  Lock Fly Way/ Downlock/ Nose ldg Gear

  Chốt khóa

  82032000

  Cái

  300

   

  5.0

   

  41

  Battery

  c quy

  85071010

  Cái

  300

   

  10

   

  42

  Battery

  Pin tiểu

  85071010

  Cái

  1000

   

  2.5

   

  43

  Tool Fan Blade

  Cánh quạt

  88039090

  Cái

  300

   

  100.00

   

  44

  Seatpan bolster/ Fuel sampling kit

  Phụ kiện

  88039090

  Bộ

  1000

   

  20

   

  45

  Pax seat controller

  Chỉnh ghế

  82054000

  Cái

  800

   

  5.0

   

  46

  Handset

  Tai nghe

  88039090

  Cái

  800

   

  5.0

   

  47

  Inflation tool tired

  Bơm lp

  84133099

  Cái

  200

   

  10

   

  48

  Safe deflator

  Van xả

  84818088

  Cái

  200

   

  5.0

   

  49

  Protector kit

  Chụp bảo vệ

  88039090

  Cái

  500

   

  5.0

   

  50

  Shield Assy

  Đệm lót

  88039090

  Cái

  500

   

  5.0

   

  51

  Blanking air Cond

  Tấm dán chắn khí

  88039090

  Cái

  500

   

  1.0

   

  52

  Wire shielded

  Dây bảo hiểm

  94049090

  Cái

  500

   

  3.0

   

  53

  Grease

  Du mỡ máy bay

  27101990

  Lọ

  500

   

  90.0

   

  54

  Cylinder and valve assy

  Bình oxy máy bay

  84241010

  Bình

  500

   

  30.0

   

  55

  Pump assy

  Bơm động cơ máy bay

  84133099

  Cái

  200

   

  10.0

   

  56

  Sensor oil pressure

  Cảm biến áp suất dầu

  88039090

  Cái

  100

   

  5.0

   

  57

  Spring

  Lò xo

  88039090

  Cái

  500

   

  2.5

   

  58

  Link aileron trim

  Dụng cụ cân bằng khi sửa cánh máy bay

  82054000

  Cái

  300

   

  10.0

   

  59

  Turning tool

  Dụng cụ tháo ốc loại lớn

  82054000

  Cái

  200

   

  5.0

   

  60

  Fuel sampling kit

  Dung cụ thử dầu, nước

  88039090

  Cái

  200

   

  20.0

   

  61

  Detector leak

  Dung dịch phát hiện vết rò rỉ

  33074990

  bình

  200

   

  20.0

   

  63

  VALVE-CONTROL, WING ANTI ICING

  Bộ điều khin van phá băng

  90321010

  Bộ

  200

   

  20.0

   

  64

  VALVE-STARTER AIR

  Van khởi động khí

  84091000

  cái

  150

   

  10.0

   

  65

  WASHER

  Long đen

  40169390

  cái

  1000

   

  2.0

   

  66

  STARTER COUPLING-MGB

  Khớp nối chuyển động

  84091000

  Chiếc

  200

   

  3.0

   

  67

  HYD REP KIT

  Bộ dụng cụ thủy lực

  84091000

  Bộ

  200

   

  20.0

   

  68

  IGNITER PLUG-GAS TURB ENG

  Van khóa khí gas trong động cơ

  83089090

  cái

  300

   

  10.0

   

  69

  RELAY

  Tụ điện

  52322900

  Chiếc

  200

   

  5.0

   

  70

  VALVE-STARTER AIR

  Van khởi động khí

  84091000

  cái

  300

   

  2.0

   

  71

  BLADE-WIPER

  Cần gạt nước

  85124000

  cái

  200

   

  5.0

   

  72

  SW-THERMAL

  Công tác nhiệt

  85365020

  cái

  200

   

  20.0

   

  73

  ADAPTER

  Dụng cụ nối, đầu nối

  85367090

  cái

  200

   

  5.0

   

  74

  ASSY CHAIN

  Bộ xích

  84839011

  Bộ

  200

   

  10.0

   

  75

  ASSY-CONTROL UNIT

  Bộ thiết bị điều khiển

  90322020

  Bộ

  150

   

  10.0

   

  76

  CONTROL, ELECTRONIC UNIT

  Thiết bị điều khiển điện t

  84091000

  Chiếc

  150

   

  5.0

   

  77

  LAMP, FOR TAXI LIGHT LAMP

  Đèn taxi

  85399090

  cái

  200

   

  5.0

   

  78

  NUT

  Đai ốc tổng hợp

  73181600

  cái

  500

   

  10.0

   

  79

  PIN, SHEAR PIN FOR KIT

  Chốt an toàn cho bộ phụ kiện

  83089090

  cái

  300

   

  2.0

   

  80

  PULLER, 2 CRANK COVER PULLER

  Dụng cụ tháo ráp chi tiết máy

  84733090

  cái

  300

   

  2.0

   

  81

  PUMP, HYD ELEC DRIVEN

  Bom thủy lực chạy bằng điện

  84133099

  cái

  150

   

  1.00

   

  82

  SEAL, RETURN FILTER SEAL

  Gioăng lọc dầu cặn

  40169390

  cái

  500

   

  5.0

   

  83

  SENSOR, FLAP, SKEW DETECTION

  Thiết bị cảm biến độ nghiêm cánh tà

  85489090

  cái

  300

   

  40.0

   

  84

  SWITCH, ENGINE INDICATOR

  Bộ công tác điều khiển động cơ máy bay

  84091000

  Bộ

  200

   

  10.0

   

  85

  VALVE, CONTROL VALVE

  Van điều khiển

  84091000

  cái

  200

   

  10.0

   

  86

  printer

  Máy In

  84423010

  Chiếc

  200

   

  100.00

   

  87

  Fan, Air, Distribution

  Quạt điều phối khí

  88039090

  Chiếc

  20

   

  20.0

   

  88

  UNIT, ADIRU, AIR DATA

  Thiết bị định vị quán tính và dữ liệu khí

  88039090

  cái

  30

   

  20.0

   

  89

  BLANKET

  Chăn mền dùng cho hành khách trên máy bay

  63019000

  Cái

  200

   

  10.0

   

  90

  PAPER TOWELS

  Khăn giấy

  48182000

  Cái

  500

   

  1.0

   

  91

  PLASTIC GLOVE

  Bao tay

  39239090

  Cái

  500

   

  2.0

   

  92

  SWITCH, ENGINE INDICATOR

  Công tác điều khiển động cơ máy bay

  88039090

  Cái

  50

   

  10.0

   

  93

  STARTER, PNEUMATIC

  Máy khởi động khí nén

  88039090

  Cái

  100

   

  20.0

   

  94

  PANEL, ATC CONTROL

  Pano kiểm soát không lưu

  88039090

  cái

  50

   

  20.0

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 7448/TCHQ-TXNK về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  Số hiệu: 7448/TCHQ-TXNK
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 18/12/2018
  Hiệu lực: 18/12/2018
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới