logo

Công văn 7566/TCHQ-TXNK chính sách thuế hàng hóa tạm nhập - tái xuất theo hợp đồng thuê mượn không tái xuất.

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 7566/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày ban hành: 20/06/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------
  Số: 7566/TCHQ-TXNK
  V/v: Thủ tục hải quan và chính sách thuế hàng hóa TN-TX theo hợp đồng thuê mượn không tái xuất
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

   
   

  Kính gửi:
  - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
  - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
  - Tổng Công ty CP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí.
  (Lầu 4, Sailling Tower, số 111A đường Paster, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh)

   
  Trả lời công văn số 333/PVD-TC ngày 15/5/2014 của Tổng Công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí (gọi tắt là PVD) đề nghị cho phép các Công ty con được phép xuất nhập khẩu tại chỗ các thiết bị và phụ tùng nhập khẩu để phục vụ cho hoạt động dầu khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
  1. Về chính sách thuế:
  - Căn cứ khoản 8 Điều 11 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kê khai thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường và đã được xử lý theo kê khai nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế; hàng hóa tạm nhập-tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa thì người nộp thuế có văn bản thông báo với cơ quan hải quan hàng hóa dự kiến thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa của người nộp thuế, cơ quan hải quan có văn bản trả lời. Sau khi được cơ quan hải quan chấp thuận cho thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Thông tư 128/2013/TT-BTC trên tờ khai hải quan mới.
  - Căn cứ khoản 11 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì “Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí được miễn thuế nhập khẩu”.
  - Căn cứ khoản 22 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì “Các trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định nêu tại Điều này nhưng không nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài mà được phép tiếp nhận hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp khác chuyển nhượng tại Việt Nam thì doanh nghiệp tiếp nhận được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa, với điều kiện giá chuyển nhượng không bao gồm thuế nhập khẩu”.
  Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp các nhà thầu dầu khí đã nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí, đã được miễn thuế nhập khẩu nay không tái xuất mà chuyển tiêu thụ nội địa thì doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa trước đây phải có văn bản thông báo với cơ quan hải quan về số lượng, chất lượng, chủng loại, mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa dự kiến thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nếu được cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa trước đây có văn bản chấp thuận thì nhà thầu dầu khí nhập khẩu hàng hóa trước đây thực hiện kê khai, xác định số tiền thuế trên tờ khai hải quan mới theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Số hàng hóa đã được miễn thuế nay chuyển tiêu thụ nội địa cho các Công ty con của Tổng Công ty PVD để phục vụ cho hoạt động dầu khí được miễn thuế nhập khẩu với điều kiện giá chuyển nhượng không bao gồm thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với các nhà thầu dầu khí.
  2. Về địa điểm làm thủ tục hải quan:
  Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2442/TCHQ-GSQL ngày 11/3/2014. Theo đó, hàng hóa được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan thuận tiện nhất.
  Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng Công ty CP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí được biết và thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục Thuế XNK, Cục GSQL (để t/h);
  - Lưu: VT, TXNK-CST-Thuan.
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Dương Thái

   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 7566/TCHQ-TXNK chính sách thuế hàng hóa tạm nhập - tái xuất theo hợp đồng thuê mượn không tái xuất.

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  Số hiệu: 7566/TCHQ-TXNK
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 20/06/2014
  Hiệu lực: 20/06/2014
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới