logo

Quyết định 2228/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất

Văn bản liên quan

Văn bản mới