logo

Quyết định 2275/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan nhằm cải thiện các chỉ số đánh giá ngành Hải quan năm 2017

Văn bản liên quan

Văn bản mới