logo

Quyết định 2942/QĐ-BCT chống bán phá giá chính thức với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2942/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 28/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/09/2024 Tình trạng hiệu lực: Chưa áp dụng
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo
 • BỘ CÔNG THƯƠNG

  ------------

  Số: 2942/QĐ-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2019

   

                                                           

  QUYẾT ĐỊNH

  Áp dụng biện pháp chổng bán phá giá chính thức đối với một số sản
  phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  -------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

   

  Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;      

  Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

  Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

  Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-BCT ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình, đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm nhập khẩu vào Việt Nam và được phân loại theo mã HS 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.90, có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc AD05), với nội dung chi tiết nêu tại Thông báo kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ ngày được ban hành.

  Điều 3. Quyết định số 1480/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2019 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Các Bộ: CA, XD, TC, NG, TTTT;

  - Các Thứ trưởng;

  - Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;

  - Tổng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);

  - Các Cục: CN, XNK;

  - Các Vụ: AP, ĐB, PC;

  - Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;

  - Lưu: VT, PVTM (08).

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Trần Tuấn Anh

   

   

   

   

   

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  ------------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------

   

   

  THÔNG BÁO

  Áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm nhôm
  có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  (Kèm theo Quyết định Số 2942/QĐ-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của

  Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  --------------

   

  1. Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức

  a) Tên gọi và đặc tính cơ bản

  Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm; hợp kim hoặc không hợp kim; ở dạng thanh, que và hình, đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm. Các sản phẩm này có một dạng thù hình, có mạng lập phương, có thể thiết kế theo nhiều hình dạng và mặt cắt khác nhau, có thể tạo ra nhiều màu sắc khác nhau trên bề mặt, có thể tái chế lại.

  b) Mục đích sử dụng

  Dùng làm cửa nhôm, vách nhôm, tủ nhôm, trang trí nội ngoại thất, kết cấu trong xây dựng nhà cửa và các công trình xây dựng khác; dùng làm các chi tiết máy móc, kết cấu trong lĩnh vực công nghiệp; và các mục đích khác.

  c) Mã số hàng hóa (mã HS) và mức thuế nhập khẩu hiện hành

  Tại thời điểm hiện tại, hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức được phân loại theo các mã HS sau: 7604.10.10; 7604.10.90; 7604.21.90; 7604.29.10; 7604.29.90.

   

  Mã s

  Mô hình hàng hóa

  Thuế ưu đãi

   

  ACFTA1

  Phần XV

  KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN

  Chương 76

  Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm                                                                                       

   

  7604                           

  Nhôm ở dạng thanh, que và hình.

   

   

  760410

  - Bằng nhôm, không hợp kim:

   

   

   

  76041010

  - Dạng thanh và que

  5

  0

  76041090

  - Loại khác

  10

  0

  760421

  - Dạng hình rỗng:

   

   

   

  - Bằng hợp kim nhôm:

   

   

  76042190

  - Lọại khác

  10

  0

  760429

  - Loại khác:

   

   

  76042910

  - Dạng thanh và que được đùn ép

   5

  0

  76042990

  - Loại khác

  10

  0

   

  1 Do Bên yêu cầu chỉ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhôm thanh định hình nhập khẩu từ Trung Quốc, vì vậy Cơ quan điều tra chỉ sử dụng biểu thuế ACFTA làm tham chiếu.
               Bộ Công Thương có thể sửa đổi, bổ sung danh sách các mã HS của hàng hoá bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức để phù hợp với mô tả hàng hoá bị điều tra và các thay đổi khác (nếu có).

  2. Nước sản xuất/xuất khẩu hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức

  Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức là hàng hóa có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc).

  3. Kết luận điều tra cuối cùng

  Cơ quan điều tra kết luận rằng có tồn tại: (i) hành vi bán phá giá, (ii) thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước và (iii) mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa bán phá giá với thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

  4. Mức thuế và danh sách các công ty bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức

  STT

  Tên công ty sản xuất, xuất khẩu

  Tên công ty thương mại liên quan

  Mức thuế chống bán phá giá chính thức

  Cột 1

  Cột 2

  Cột 3

  1

  Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd

  Foshan Xingfa Trading Co., Ltd

  2,49%

  Xingfa Aluminium (Chengdu) Co., Ltd

  Guangxi Forde Imp. &Exp. Co., Ltd

   

  Guangzhou Kaili Import&Export Trading Co., Ltd

   

  Pingxiang City Hefa Trade Co., Ltd

  2

  Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd

  Foshan JMA Aluminium Co., Ltd

  JMA (HK) Company Limited

  8,41%

  3

  Guangxi Baoxin Aluminium Co., Ltd

  Pingxiang Huashao Import&Export Trade Co., Ltd

  35,58%

  4

  Goomax Metal Co., Ltd Fujian

  Quanzhou

  Shengchuang Trading Company

  18,16%

  5

  Linqu Hengxin Aluminium Co., Ltd

  Linqu Linqu Lude Industry and Trade Co., Ltd

  -

  24,87%

  6

  Guangxi Aomei Aluminum Industry Co., Ltd

  -

  25,62%

  7

  Guangxi Yangli Aluminium Co., Ltd

  -

  22,00%

  8

  Foshan Sanshui Fenglu

  Aluminium Company Limited

  -

  35,58%

  9

  Shandong Xinyudong Aluminium Co., Ltd

  -

  35,58%

  10

  Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd

  -

  20,35%

  11

  Nanning City Weiweihai Construction Doors and Windows Co., Ltd

  -

  23,47%

  12

  Alnan Aluminium Co., Ltd

  -

  35,58%

  13

  Guangxi Yalong Aluminium Industry Co., Ltd

  -

  35,39%

  14

  Pingguo Jianfeng Aluminium Company Limited

  -

  31,22%

  15

  Huachang Aluminum Factory Co., Ltd.

  Weichang Aluminum (Hong Kong) Co., Ltd.

  35,58%

  16

  Các công ty khác

  35,58%

   

   

  5. Hiệu lực và thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức

  a) Hiệu lực

  Thuế chống bán phá giá chính thức có hiệu lực kể từ ngày Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức có hiệu lực.

  b) Thời hạn áp dụng

  Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức là không quá 05 (năm) năm kể từ ngày Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức có hiệu lực (trừ khi được gia hạn theo quy định tại Điều 82 của Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14).

  6. Thủ tục, hồ sơ kiểm tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức

  Bước 1: Kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)

  - Trường hợp 1: Nếu không xuất trình được C/O thì áp dụng mức thuế chống bán phá giá chính thức là 35,58%.

  - Trường hợp 2: Nếu xuất trình được C/O từ các nước, vùng lãnh thổ khác không phải Trung Quốc thì không phải nộp thuế chống bán phá giá chính thức.

  - Trường hợp 3: Nếu xuất trình được C/O từ Trung Quốc thì chuyển sang Bước 2.

  Bước 2: Kiểm tra Giấy chứng nhận chất lượng (bản gốc) của công ty sản xuất (mill-test certificate) hoặc các giấy tờ tương đương (bản gốc) chứng minh tên nhà sản xuất (sau đây gội chung là Giấy chứng nhận công ty sản xuất)

  - Trường hợp 1: Nếu không xuất trình được Giấy chứng nhận công ty sản xuất trùng với tên công ty nêu tại Cột 1 Điều 4 của Thông báo này thì nộp mức thuế chống bán phá giá chính thức là 35,58%.

  - Trường hợp 2: Nếu xuất trình được Giấy chứng nhận công ty sản xuất nhưng không trùng với tên của các công ty sản xuất tại Cột 1 Điều 4 của Thông báo này thì nộp mức thuế chống bán phá giá chính thức là 35,58%.

  - Trường hợp 3: Nếu xuất trình được Giấy chứng nhận công ty sản xuất trùng với tên của các công ty nêu tại Cột 1 Điều 4 của Thông báo này thì chuyển sang Bước 3.

  Bước 3: Kiểm tra tên công ty xuất khẩu

  - Trường hợp 1: Nếu tên công ty xuất khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán và hóa đơn thương mại) trùng với tên các công ty sản xuất, xuất khẩu tại Cột 1 hoặc công ty thương mại liên quan tương ứng theo hàng ngang tại Cột 2 thì nộp mức thuế tương ứng theo hàng ngang tại Cột 3 Điều 4 của Thông báo này.

  - Trường hợp 2: Nếu tên công ty xuất khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán hàng hóa và hóa đơn thương mại) không trùng với tên các công ty sản xuất, xuất khẩu tại Cột 1 hoặc các công ty thương mại liên quan tương ứng theo hàng ngang tại Cột 2 Điều 4 của Thông báo này thì nộp mức thuế chống bán phá giá chính thức là 35,58%.

  7. Mức chênh lệch thuế chống bán phá giá

  Trong trường hợp mức thuế chống bán phá giá chính thức thấp hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời, khoản chênh lệch thuế đã nộp sẽ được hoàn trả theo quy định tại khoản 5 Điều 68 của Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14. Chênh lệch mức thuế chống bán phá giá chính thức và tạm thời cụ thể như sau:

  Bảng 7.1. Chênh lệch mức thuế chống bán phả giá chỉnh thức và tạm thời

  STT

  Tên công ty sản xuất,

  xuất khẩu

  Tên công ty thương mại liên quan

  Mức thuế chống bán phá giá tạm thời

  Mức thuế chống bán phá giá chính thức

  Mức chênh lệch thuế chổng bán phá giá

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3)=(2)+(1)

  1

  Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd

   

  Xingfa Aluminium (Chengdu) Co., Ltd

  Foshan Xingfa Trading Co., Ltd

  2,46%

  2,49%

  0,03%

  Guangxi Forde

  Imp. &Exp. Co., Ltd

  Guangzhou Kaili Import&Export Trading Co., Ltd

  Pingxiang City

  Hefa Trade Co., Ltd

  2

  Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd

  Foshan JMA Aluminium Co., Ltd

  JMA(HK) Company Limited

  8,40%

  8,41%

  0,01%

  3

  Guangxi Baoxin Aluminium Co., Ltd

  Pingxiang Huashao Import&Export Trade Co., Ltd

  35,58%

  35,58%

  0%

  4

  Goomax Metal

  Co., Ltd Fujian

  Quanzhou Shengchuang Trading Company

  18,48%

  18,16%

  -0,32%

  5

  Linqu Hengxin Aluminium Co., Ltd

  -

  19,07%

  24,87%

  5,80%

  Linqu Lude Industry and

  Trade Co., Ltd

  -

  20,59%

  4,28%

  6

  Guangxi Aomei Aluminum

  Industry Co., Ltd

  -

  12,65%

  25,62%

  12,97%

  7

  Guangxi Yangli Aluminium Co., Ltd

  -

  20,06%

  22,00%

  1,94%

  8

  Foshan Sanshui Fenglu Aluminium Company Limited

  -

  35,58%

  35,58%

  0%

  9

  Shandong Xinyudong Aluminium Co., Ltd

  -

  35,58%

  35,58%

  0%

  10

  Guangdong Weiye Aluminium

  Factory Group Co., Ltd

  -

  11,82%

  20,35%

  8,53%

  11

  Nanning City Weiweihai

  Construction Doors and

  Windows Co., Ltd

  -

  18,09%

  23,47%

  5,38%

  12

  Alnan Aluminium Co., Ltd

  -

  35,58%

  35,58%

  0%

  13

  Guangxi Yalong Aluminium

  Industry Co., Ltd

  -

  26,74%

  35,39%

  8,65%

  14

  Pingguo Jianfeng Aluminium Company Limited

  -

  34,15%

  31,22%

  -2,93%

  15

  Huachang Aluminum Factory Co., Ltd.

  Weichang Aluminum (Hong Kong) Co., Ltd.

  35,58%

  35,58%

  0%

  16

  Các công ty khác

  35,58%

  35,58%

  0%

   

  - Trong trường hợp mức chênh lệch thuế chống bán phá giá tại Cột (3) Bảng 7.1 nhỏ hơn 0 (không), doanh nghiệp được hoàn lại khoản chênh lệch thuế chống bán phá giá đã nộp.

  - Trong trường hợp mức chênh lệch thuế chống bán phá giá tại Cột (3) Bảng 7.1 lớn hơn hoặc bằng 0 (không), doanh nghiệp không bị truy thu khoản chênh lệch thuế chống bán phá giá.

  8. Trình tự thủ tục tiếp theo của vụ việc

  Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không thuộc phạm vi hàng hóa theo mô tả tại Điều 1 của Thông báo này, doanh nghiệp có thể đề nghị rà soát phạm vi hàng hóa theo quy định của Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại hoặc nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ theo quy định của Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trường Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

  9 Thông tin liên hệ

  Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

  Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  Điện thoại: +84 (24) 22 20 53 04

  Thư điện tử:

  - ducpg@moit.gov.vn (Cán bộ điều tra Phùng Gia Đức)

  - maitrh@moit.gov.vn (Cán bộ điều tra Trần Hoàng Mai)

  Quyết định và Thông báo áp dụng biện pháp chổng bán phá giá chính thức có thể truy cập và tải xuống tại trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương: www.moit.gov.vn; hoặc Cục Phòng vệ thương mại: www.trav.gov.vn hoặc www.pvtm.gov.vn.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quản lý ngoại thương của Quốc hội, số 05/2017/QH14
  Ban hành: 12/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  Ban hành: 18/08/2017 Hiệu lực: 18/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
  Ban hành: 15/01/2018 Hiệu lực: 15/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 06/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
  Ban hành: 20/04/2018 Hiệu lực: 15/06/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 33/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  Ban hành: 10/01/2019 Hiệu lực: 10/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 1480/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  Ban hành: 29/05/2019 Hiệu lực: 05/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2942/QĐ-BCT chống bán phá giá chính thức với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 2942/QĐ-BCT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 28/09/2019
  Hiệu lực: 28/09/2024
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Chưa áp dụng
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới