logo

Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 399/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm quản lý hoạt động XK, NK sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm

Văn bản liên quan

Văn bản mới