logo

Chỉ thị 20/CT-TTg ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và SXKD tôm có tạp chất

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: 749&750-08/2014
  Số hiệu: 20/CT-TTg Ngày đăng công báo: 11/08/2014
  Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Trung Hải
  Ngày ban hành: 01/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thương mại-Quảng cáo
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 20/CT-TTg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

   
   
  CHỈ THỊ
  VỀ VIỆC NGĂN CHẶN HÀNH VI ĐƯA TẠP CHẤT VÀO TÔM NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TÔM CÓ CHỨA TẠP CHẤT
   
   
  Trong những năm qua, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng cố ý đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm, các sản phẩm tôm có chứa tạp chất. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa triệt để, tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn hết sức phức tạp, đặc biệt vào các thời điểm khan hiếm nguyên liệu, tập trung tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang. Để ngăn chặn tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển, đặc biệt là các tỉnh trọng điểm Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang:
  - Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng liên quan tại địa phương (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quản thị trường) tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định đối với các cơ sở nuôi trồng, khai thác, thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến, kinh doanh thủy sản, nhằm ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và pháp luật hiện hành, trong đó có biện pháp tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với cơ sở tái phạm; thông báo công khai các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng;
  - Phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công An, Công Thương và các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về kiểm soát tạp chất và tác hại nghiêm trọng của hành vi đưa tạp chất vào tôm. Phát động quần chúng nhân dân lên án, tố giác các hành vi gian lận đưa tạp chất vào tôm và sử dụng tôm có chứa tạp chất để chế biến;
  - Bố trí đủ nguồn ngân sách địa phương hàng năm cho hoạt động thanh tra, kiểm tra về kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào thủy sản và sản xuất kinh doanh thủy sản có chứa tạp chất của các cơ quan chức năng địa phương;
  - Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành liên quan và làm rõ, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức tiếp tay, bao che cho các cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm, các sản phẩm tôm có chứa tạp chất.
  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Công An, Công Thương, Tài chính khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất, quy định trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan chức năng thuộc 03 ngành: Nông nghiệp, Công an, Công thương từ cấp trung ương đến địa phương, Hội/Hiệp hội ngành nghề thủy sản có liên quan và bố trí kinh phí triển khai thực hiện.
  3. Bộ Công An chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương nghiên cứu hành vi tổ chức, tham gia đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất để các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung tội danh mới trong Bộ Luật Hình sự.
  4. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP):
  - Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở nuôi trồng, khai thác, thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến, kinh doanh thủy sản tự nguyện, cam kết không đưa tạp chất vào tôm ngun liệu, không sản xuất, kinh doanh tôm, các sản phẩm tôm có chứa tạp chất; thông báo công khai danh sách các cơ sở, doanh nghiệp cam kết;
  - Chủ động cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tạp chất.
  5. Tổ chức triển khai thực hiện
  - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công An, Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi, địa bàn quản lý triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị này và định kỳ hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện, gửi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tổng hợp;
  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện, tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của các Bộ, địa phương và định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.
   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước:
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP);
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: Văn thư, KTN (3b).
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Hoàng Trung Hải

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 của Quốc hội
  Ban hành: 21/12/1999 Hiệu lực: 01/07/2000 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 31/12/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới