logo

Công văn 10086/BNN-QLCL kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 10086/BNN-QLCL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Phùng Đức Tiến
  Ngày ban hành: 25/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 25/12/2018, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Công văn 10086/BNN-QLCL nhằm thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019.

  Theo đó, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu:

  - Chủ động các hoạt động truyền thông, thanh tra, kiểm tra chợ đầu mối nông sản, cơ sở thu mua, phân phối lớn thực phẩm nông lâm thủy sản, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm…;

  - Thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến và nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt, rau củ quả.

 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------

  Số: 10086/BNN-QLCL
  V/v: Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố;
  - Ban Quản lý An toàn thực phẩm: Tp Hồ Chí Minh, Tp Đà N
  ng và Bắc Ninh;
  - Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
  - Các Tổng cục, Cục Quản lý chuyên ngành.

   

  Ngày 07/12/2018, Ban Chỉ đạo liên ngành TW về an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 1350/KH-BCĐTƯVSATTP về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 (Kế hoạch 1350);

  Đtriển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch 1350 giao cho Ngành đạt kết quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố, Ban an toàn thực phẩm Tp Hồ Chí Minh, Đà Nng, Bắc Ninh:

  - Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu nội dung và tổ chức triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 tại địa phương nhằm hoàn thành và đạt kết quả theo các Mục tiêu đề ra của Kế hoạch 1350.

  - Phối hợp với các Sở, ban ngành ở địa phương tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của địa phương theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo liên ngành TW về an toàn thực phẩm tại Kế hoạch 1350.

  - Chủ động thực hiện các hoạt động truyền thông, thanh tra, kiểm tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành nông nghiệp tại địa phương, trong đó tập trung vào chợ đầu mối nông sản, cơ sở thu mua, phân phối lớn thực phẩm nông lâm thủy sản, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

  2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:

  a) Thanh tra Bộ, các Tổng cục, Cục Quản lý chuyên ngành:

  - Theo chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, các đơn vị tiếp tục tổ chức thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Kế hoạch 1350 trong thời gian trước và sau dịp Tết Nguyên Đán và mùa Lễ hội Xuân 2019, trong đó tập trung vào hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến và nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt, rau, củ, quả.

  - Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật khẩn trương tham mưu cho Bộ thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành số 5, 6 và tổ chức triển khai kiểm tra tại các địa phương theo phân công tại Kế hoạch 1350.

  b) Văn phòng Bộ: Chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành đề xuất triển khai các hoạt động truyền thông của Bộ về đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 của Kế hoạch 1350.

  3. Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2019 về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) trước ngày 28/02/2019 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành TW về an toàn thực phẩm.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị lưu ý thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Thường tr
  c BCĐLN TW về ATTP (để b/c);
  -
  Lưu: VT, QLCL.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Phùng Đức Tiến

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 10086/BNN-QLCL kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu: 10086/BNN-QLCL
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 25/12/2018
  Hiệu lực: 25/12/2018
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phùng Đức Tiến
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới