logo

Cục Quản lý Dược ra Công văn 11689/QLD-ĐK công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép NK không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Văn bản liên quan

Văn bản mới