logo

Cục Quản lý Dược ra Công văn 12236/QLD-ĐK về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Văn bản liên quan

Văn bản mới