logo

Công văn 1315/KCB-QLCL&CĐT hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1315/KCB-QLCL&CĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lương Ngọc Khuê
  Ngày ban hành: 24/10/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/10/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

  Tóm tắt văn bản

  Vừa qua, Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế đã ban hành Công văn 1315/KCB-QLCL&CĐT về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018.

  Theo đó, các bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá theo tiêu chí và hoàn thành trước 30/11/2018. Sau đó, mới đến các cơ quan quản lý kiểm tra, đánh giá.

  Đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện có số lượng dao động từ 8 đến 12 người. Nếu bệnh viện có quy mô lớn thì có thể linh hoạt bố trí thêm người để đủ nhân lực cho việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện.

  Ưu tiên chọn người đánh giá có kiến thức, trình độ nhất định về quản lý y tế và quản lý chất lượng, được đào tạo, tập huấn hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo. Thành viên đoàn có đại diện của ít nhất 2 bệnh viện cùng tuyến và có hạng có điểm tự đánh giá thấp hơn, sát với điểm của bệnh viện (hoặc cao hơn nếu không có bệnh viện có điểm thấp hơn trong số bệnh viện trực thuộc.

 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ KHÁM,
  CHỮA BỆNH
  -------

  Số: 1315/KCB-QLCL&CĐT

  V/v: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2018

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

   

  Kính gửi:

  - Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Y tế các Bộ, ngành;
  - Các bệnh viện trực thuộc trường Đại học.

  Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau:

  1. QUY ĐỊNH CHUNG

  1.1. Mục đích kiểm tra, đánh giá

  a) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện.

  b) Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện.

  c) Từng bước xếp loại chất lượng hoạt động và dịch vụ khám, chữa bệnh của các bệnh viện.

  d) Cung cấp căn cứ xét thi đua, khen thưởng năm 2018.

  1.2. Nội dung các tài liệu hướng dẫn kiểm tra, đánh giá

  Nội dung các tài liệu kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện bao gồm:

  Nội dung A: Thông tin chung, số liệu hoạt động bệnh viện (trên phần mềm kiểm tra bệnh viện: www.qlbv.vn/ktbv).

  Nội dung B: Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam và các văn bản hướng dẫn đánh giá do Bộ Y tế ban hành.

  Nội dung C: Mẫu phiếu số 1,2, 3 khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú, nhân viên y tế và tài liệu Hướng dẫn phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế (phụ lục kèm theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016).

  Các tài liệu trên được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (http://kcb.vn và http://chatluongbenhvien.vn).

  1.3. Đối tượng áp dụng

  Tất cả các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên toàn quốc, bao gồm:

  - Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến Trung ương;

  - Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh;

  - Bệnh viện tuyên huyện và tương đương (trung tâm Y tế huyện có giường bệnh điều trị nội trú);

  - Bệnh viện trực thuộc Y tế các bộ, ngành;

  - Bệnh viện trực thuộc các trường đại học;

  - Bệnh viện tư nhân.

  1.4. Trách nhiệm kiểm tra, đánh giá

  - Bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá theo “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam” đã được ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016.

  - Sở Y tế tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá cho các bệnh viện công lập trực thuộc Sở và bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn.

  - Sở Y tế làm đầu mối phối hợp với cơ quan chủ quản kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện thuộc trường đại học trên địa bàn tỉnh (trừ các bệnh viện đã được phân công cho Bộ Y tế).

  - Sở Y tế phối hợp với Y tế các Bộ, ngành kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc Y tế Bộ, ngành trên địa bàn tỉnh (trừ các bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an).

  - Y tế Bộ, ngành:

  Phối hợp với các Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc Y tế Bộ, ngành trên địa bàn tương ứng.

  - Phúc tra: Sau khi tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế thành lập đoàn phúc tra của Bộ Y tế (do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối).

  Đối tượng phúc tra: Các bệnh viện và các Sở Y tế có điểm đánh giá cao (so với bệnh viện cùng tuyến, hạng); bệnh viện có những vấn đề chất lượng là tâm điểm của các phương tiện thông tin đại chúng, đang được xã hội quan tâm.

  - Sở Y tế chủ động đề xuất với Bộ Y tế và thành lập đoàn, tiến hành phúc tra các bệnh viện trên địa bàn nếu cần thiết.

  Danh sách các bệnh viện được phúc tra và kết quả phúc tra sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

  1.5. Thời gian kiểm tra, đánh giá

  - Các bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá: hoàn thành trước 30/11/2018.

  - Cơ quan quản lý kiểm tra, đánh giá: tiến hành trong năm 2018 và sau khi bệnh viện hoàn thành tự kiểm tra, đánh giá.

  1.6. Thời gian nộp báo cáo

  + Các bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá và nhập số liệu vào phần mềm trực tuyến, hoàn thành trước ngày 30/11/2018.

  + Các cơ quan quản lý gửi kế hoạch kiểm tra, đánh giá và danh sách thành viên đoàn cho Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước khi triển khai.

  + Các cơ quan quản lý gửi báo cáo kiểm tra, đánh giá về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 31/12/2018.

  2. HƯỚNG DẪN MẪU BÁO CÁO, NỘI DUNG THÔNG TIN, SỐ LIỆU

  2.1. Hướng dẫn báo cáo nội dung Phần A - Thông tin, số liệu

  2.1.1. Mẫu báo cáo của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành

  Phần A: Thông tin chung:

  Mạng lưới, hoạt động khám, chữa bệnh, thực hiện các đề án, chương trình

  Phần B: Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng chung

  1. Tóm tắt quá trình triển khai đánh giá, thời gian, tổ chức các đoàn

  2. Kết quả đánh giá chung của các bệnh viện

  3. Các đặc điểm nổi bật về ưu, nhược điểm, tồn tại, thách thức

  4. Các hoạt động cải tiến chất lượng đã thực hiện và tác động ban đầu

  5. Định hướng ưu tiên cải tiến chất lượng

  6. Đề xuất, kiến nghị

  Phần C: Số liệu tổng hợp kiểm tra bệnh viện

  (theo hướng dẫn trên phần mềm trực tuyến)

  1. Danh sách cơ sở khám chữa bệnh

  2. Quản lý hành nghề và giấy phép hoạt động

  3. Tổng hợp hoạt động chuyên môn

  4. Tổng hợp số liệu tài chính

  5. Tổng hợp số liệu nhân lực

  6. Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng

  2.1.2. Mẫu báo cáo của bệnh viện

  Phần A: Số liệu bệnh viện

  1. Thông tin chung

  2. Hoạt động chuyên môn

  3. Hoạt động tài chính (bao gồm số liệu về thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT của bệnh viện)

  4. Số liệu nhân lực tổng hợp (có thông tin giới nữ chia theo các đối tượng nhân lực và trình độ)

  5. Cơ cấu tổ chức bệnh viện

  6. Danh mục dịch vụ và bảng giá kỹ thuật

  7. Danh mục kiểm kê trang thiết bị

  8. Danh sách người hành nghề, đăng ký hành nghề, thôi hành nghề

  9. Số liệu kiểm kê thuốc trong bệnh viện.

  10. Số liệu báo cáo mô hình bệnh tật, tử vong tại bệnh viện.

  Phần B: Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

  1. Kết quả đánh giá tiêu chí chất lượng chi tiết

  2. Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng

  3. Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

  2.2. Hướng dẫn và trách nhiệm báo cáo

  - Thông tin, số liệu báo cáo được đăng tải và báo cáo trực tiếp trên hệ thống nhập số liệu trực tuyến tại Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (http://kcb.vn).

  - Thông tin, số liệu báo cáo năm 2018 được tính từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018, số liệu so sánh với cùng kỳ năm 2017 được tính từ ngày 01/10/2016 đến 30/9/2017.

  - Lưu ý số liệu tài chính: đơn vị tiền trong báo cáo là nghìn đồng (1.000đ).

  - Giám đốc bệnh viện phân công nhân viên tổng hợp, nhập và kiểm tra tính chính xác của số liệu; chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng của số liệu sau khi đã báo cáo.

  - Những bệnh viện chưa có tài khoản truy cập phần mềm trực tuyến nhập số liệu phần A, B; gửi thư đăng ký tài khoản về hộp thư điện tử qlbv.vn@gmail.com.

  3. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

  3.1. Đánh giá chất lượng bệnh viện

  - Nội dung thực hiện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  - Đánh giá chất lượng bệnh viện được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

  - Hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện được đăng tải trên phần mềm trực tuyến theo đường dẫn: http://tieuchi.chatluongbenhvien.vn.

  - Các bệnh viện áp dụng đầy đủ các tiêu chí từ phần A đến phần D (trừ tiêu chí A4.4 “Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế” không áp dụng cho bệnh viện Nhà nước không có hình thức xã hội hóa trang thiết bị y tế và bệnh viện tư nhân).

  - Các tiêu chí phần E không áp dụng nếu không có chuyên khoa sản, nhi.

  - Các trung tâm y tế có hai chức năng điều trị và dự phòng áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá cho hoạt động điều trị.

  3.2. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế

  - Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú theo mẫu phiếu số 1, 2;

  - Khảo sát hài lòng nhân viên y tế theo mẫu phiếu số 3;

  - Phương pháp khảo sát do bệnh viện tự tiến hành và đoàn kiểm tra khảo sát cùng các mẫu phiếu 1, 2, 3 thực hiện theo phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  - Trọng tâm nội dung khảo sát: việc khảo sát nhằm tìm hiểu những vấn đề làm người bệnh và nhân viên y tế chưa hài lòng, phát hiện các vấn đề còn tồn tại của bệnh viện và so sánh đối chiếu với kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

  - Công bố tỷ lệ hài lòng: so sánh kết quả tỷ lệ hài lòng do cơ quan quản lý thực hiện với bệnh viện tự thực hiện. Nếu tỷ lệ hài lòng do cơ quan quản lý thực hiện cao hơn tỷ lệ của bệnh viện thì sử dụng kết quả của bệnh viện.

  - Toàn bộ các bệnh viện và đoàn đánh giá thực hiện nhập số liệu khảo sát trên phần mềm trực tuyến khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế theo đường dẫn: http://chatluongbenhvien.vn.

  4. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

  4.1. Số lượng thành viên đoàn

  Đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện có số lượng dao động từ 8 người đến 12 người. Trong trường hợp bệnh viện có quy mô lớn, số giường bệnh từ 1500 giường trở lên hoặc bệnh viện có nhiều cơ sở; bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, tuyến cuối; Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá có thể linh hoạt bố trí thêm người để đủ nhân lực cho kiểm tra, đánh giá chất lượng tại bệnh viện.

  Trước khi tiến hành đánh giá, đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng và đoàn kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản lý lập danh sách các thành viên theo phụ lục 1 và 2 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam.

  Các thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản lý cần thực hiện đăng ký để nhận “Mã đánh giá viên” bằng cách điền thông tin cá nhân, quá trình đào tạo về chuyên môn và kiến thức quản lý chất lượng trên phần mềm trực tuyến tại đường dẫn http://danhgia.chatluongbenhvien.vn.

  Đánh giá viên không có “Mã đánh giá viên” sẽ không được công nhận là thành viên chính thức đoàn kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản lý.

  Thành viên đoàn kiểm tra nội bộ của bệnh viện không bắt buộc nhưng có thể tự nguyện đăng ký để nhận “Mã đánh giá viên”.

  4.2. Thành phần đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng

  - Trưởng đoàn: Giám đốc bệnh viện.

  - Phó trưởng đoàn: Phó giám đốc bệnh viện.

  - Thư ký đoàn: Lãnh đạo phòng Quản lý chất lượng hoặc nhân viên chuyên trách về Quản lý chất lượng.

  - Thành viên đoàn: Nhân viên phòng/tổ và thành viên mạng lưới quản lý chất lượng; lãnh đạo các phòng chức năng, các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên trong bệnh viện.

  4.3. Trách nhiệm của trưởng đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng

  - Chịu trách nhiệm về việc triển khai tự kiểm tra, đánh giá chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  - Chịu trách nhiệm về kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện (nếu điểm chênh lệch nhiều với điểm của cơ quan quản lý cần giải trình lý do).

  4.4. Thành phần đoàn kiểm tra, đánh giá của Bộ Y tế

  - Trưởng đoàn:

  + Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoặc lãnh đạo Vụ, Cục, đơn vị được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

  - Phó trưởng đoàn:

  + Đại diện lãnh đạo Vụ, Cục liên quan của Bộ Y tế;

  + Đại diện lãnh đạo bệnh viện trực thuộc cơ quan quản lý (không thuộc bệnh viện được đánh giá, do thủ trưởng cơ quan quản lý phân công);

  - Thư ký đoàn: lãnh đạo phòng, chuyên viên Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

  - Thành viên đoàn:

  + Chuyên viên các Vụ, Cục của Bộ Y tế;

  + Trưởng, phó các khoa, phòng, bác sỹ, điều dưỡng của các bệnh viện khác;

  + Quan sát viên: do trưởng đoàn quyết định mời thành viên của các cơ quan, ban ngành, tổ chức khác (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các hội, tổ chức dân sự, quốc tế, cơ quan truyền thông).

  4.5. Thành phần đoàn kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành

  - Trưởng đoàn:

  + Lãnh đạo Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành.

  - Phó trưởng đoàn:

  Giám đốc hoặc Phó giám đốc bệnh viện trực thuộc cơ quan quản lý (không thuộc bệnh viện được đánh giá, do thủ trưởng cơ quan quản lý phân công).

  - Thư ký đoàn: phòng Nghiệp vụ Sở Y tế và trưởng, phó phòng hoặc nhân viên chuyên trách quản lý chất lượng của các bệnh viện trực thuộc.

  - Thành viên đoàn:

  + Chuyên viên các phòng của Sở Y tế; Y tế Bộ, ngành.

  + Trưởng, phó các khoa, phòng, bác sỹ, điều dưỡng của các bệnh viện khác.

  Lưu ý:

  Ưu tiên chọn người đánh giá có kiến thức, trình độ nhất định về quản lý y tế và quản lý chất lượng được đào tạo, tập huấn hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo.

  Thành viên đoàn có đại diện (là người có kiến thức về Quản lý chất lượng) của ít nhất 2 bệnh viện cùng tuyến và hạng có điểm tự đánh giá thấp hơn, sát với điểm của bệnh viện (hoặc cao hơn nếu không có bệnh viện có điểm thấp hơn trong số bệnh viện trực thuộc), chịu trách nhiệm giám sát việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản lý.

  + Quan sát viên: do trưởng đoàn quyết định mời thành viên của các cơ quan, ban ngành, tổ chức khác (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các hội, tổ chức dân sự, quốc tế, cơ quan truyền thông).

  4.6. Thành phần đoàn phúc tra của Bộ Y tế

  - Trưởng đoàn:

  + Lãnh đạo Bộ Y tế hoặc Cục trưởng, Phó cục trưởng của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (nếu được Bộ trưởng ủy quyền và phân công).

  - Thành viên đoàn:

  Chuyên viên các Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế; bác sỹ, điều dưỡng bệnh viện và thành viên của các cơ quan, ban ngành, tổ chức khác (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các hội, tổ chức dân sự, tổ chức quốc tế, cơ quan truyền thông).

  4.7. Tổ chức, thành phần đoàn kiểm tra, đánh giá các bệnh viện hạng I

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học.

  Sở Y tế và Y tế các Bộ, ngành tổ chức một đoàn kiểm tra, đánh giá chung cho toàn bộ các bệnh viện hạng I trên địa bàn (Sở Y tế có từ 10 bệnh viện hạng I trở lên có thể tổ chức 2 đoàn, nếu đủ nhân lực tương đương cho 2 đoàn đánh giá).

  5. TRÌNH TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

  5.1. Các bước bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá

  1. Giám đốc bệnh viện ban hành quyết định thành lập “Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện”.

  2. Trưởng đoàn có trách nhiệm tổ chức tập huấn cho các thành viên của đoàn.

  3. Thư ký có trách nhiệm tổng hợp tài liệu, hướng dẫn, chuẩn bị nội dung, kế hoạch kiểm tra, đánh giá; phân công trách nhiệm cho các thành viên và tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá.

  4. Đoàn kiểm tra, đánh giá tiến hành công việc kiểm tra, đánh giá ở tất cả các khoa, phòng, bộ phận của bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

  5. Quan sát, kiểm tra sổ sách, số liệu, văn bản và phỏng vấn.

  6. Sử dụng máy ảnh để chụp lại các hình ảnh tích cực và chưa tích cực của bệnh viện, làm bằng chứng minh họa cho kết quả đánh giá.

  7. Tổng hợp số liệu, tài liệu, báo cáo, hình ảnh... sau đó nhập vào phần mềm trực tuyến và nộp về Cơ quan quản lý theo quy định.

  5.2. Trình tự kiểm tra, đánh giá chất lượng của các đoàn thuộc Sở Y tế

  1. Sở Y tế lập danh sách kết quả tự đánh giá của toàn bộ các bệnh viện trực thuộc từ cao xuống thấp.

  2. Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá các bệnh viện trực thuộc theo phụ lục 1 (ưu tiên đánh giá trước các bệnh viện hạng l; bệnh viện có điểm cao) và gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để giám sát.

  3. Ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện.

  4. Tổ chức hướng dẫn cho các thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá.

  5. Tiến hành kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch (tiến hành sau khi bệnh viện đã báo cáo đầy đủ về số liệu và kết quả đánh giá chất lượng).

  6. Đoàn tiến hành kiểm tra, xem xét tính đầy đủ của thông tin, số liệu và kiểm tra độ tin cậy, chính xác của một số thông tin, số liệu hoạt động của bệnh viện.

  7. Thành viên đoàn tiến hành đánh giá trực tiếp các tiêu chí bằng quan sát, phỏng vấn, kiểm tra văn bản, sổ sách, số liệu...

  8. Thu thập và tổng hợp đầy đủ các tài liệu minh chứng như văn bản, quy trình, hình ảnh...

  6. CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG ĐÁNH GIÁ

  Nhằm hạn chế tối đa các sai lệch trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, các đơn vị cần tuân thủ đánh giá Bộ tiêu chí như sau:

  6.1. Không che giấu những sai phạm (nếu có).

  6.2. Không bỏ qua những việc chưa làm được.

  Các lỗi có thể gặp phải khi kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

  1. Bệnh viện có những sai phạm, nhưng bệnh viện hoặc đoàn đánh giá “che giấu” hoặc không phát hiện được những sai phạm đó. Ví dụ bệnh viện xả thẳng chất thải ra môi trường, đã bị cảnh sát môi trường phạt nhưng kết quả đánh giá tiêu chí C4.5 hoặc C4.6 vẫn vượt qua mức 1.

  2. Bệnh viện chưa thực hiện công việc hoặc không có sản phẩm, bằng chứng (hoặc dịch vụ, kỹ thuật...) đã nêu trong các tiêu chí, nhưng bệnh viện hoặc đoàn đánh giá vẫn chấm đạt. Ví dụ bệnh viện không có phần mềm quản lý bệnh viện, nhưng kết quả đánh giá vẫn đạt mức 3 (xếp vào lỗi bỏ qua những việc chưa làm được).

  3. Bệnh viện hoặc đoàn đánh giá chưa nghiên cứu đầy đủ hoặc chưa tìm hiểu cặn kẽ yêu cầu của tiêu chí, nhưng vẫn chấm là đạt. Ví dụ chưa rõ “danh mục thuốc LASA” là gì, nhưng vẫn chấm tiêu chí C9.4 đạt mức 3.

  4. Nhập số liệu phần A thiếu, sai, hoặc nhầm đơn vị: đơn vị tính trong phần Tài chính là nghìn đồng (x 1000), 1 triệu đồng nhập là 1000.

  Nếu Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phát hiện thấy (hoặc tiếp nhận thông tin qua các kênh khác nhau) bệnh viện hoặc đoàn đánh giá mắc phải một trong ba lỗi từ 1 đến 3 nêu trên, dự kiến các đơn vị sẽ thực hiện các việc như sau:

  Trường hợp bệnh viện mắc 1 trong 3 lỗi từ 1 đến 3 khi tiến hành tự kiểm tra, đánh giá, đề nghị:

  Không công nhận kết quả tự kiểm tra, đánh giá và đề nghị bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá lại chất lượng, có báo cáo so sánh kết quả, giải trình lý do khác biệt (nếu có) và nộp về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và cơ quan quản lý trực tiếp.

  Trường hợp đoàn kiểm tra, đánh giá mắc 1 trong 3 lỗi từ 1 đến 3 khi tiến hành kiểm tra, đánh giá:

  Không công nhận kết quả đoàn đã kiểm tra, đánh giá và đề nghị cơ quan quản lý (Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành) ban hành quyết định thành lập đoàn khác. Tổ chức đánh giá lại tại bệnh viện đã phát hiện mắc lỗi. Kết quả kiểm tra, đánh giá của toàn bộ các bệnh viện khác trực thuộc Sở Y tế (hoặc Y tế Bộ, ngành) tạm thời chưa được công nhận là chính thức cho đến khi cơ quan quản lý nộp báo cáo đầy đủ của bệnh viện cần kiểm tra, đánh giá lại.

  7. NHẬP SỐ LIỆU VÀ NỘP TÀI LIỆU, BÁO CÁO

  7.1. Nhập số liệu phần A và kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện phần B

  Các bệnh viện và đoàn đánh giá nhập số liệu trên phần mềm trực tuyến theo đường dẫn: http://kcb.vn.

  7.2. Nhập số liệu khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế

  Các bệnh viện, Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành tiến hành khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế bằng phiếu in giấy (sau đó nhập lại toàn bộ phiếu vào phần mềm trực tuyến theo đường dẫn: http://chatluongbenhvien.vn); hoặc trực tiếp điền phiếu khảo sát trên phần mềm trực tuyến khi phỏng vấn trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

  Những bệnh viện và đoàn kiểm tra chưa có hoặc không nhớ tên tài khoản và mật khẩu truy cập liên hệ với Sở Y tế để tổng hợp danh sách. Sở Y tế liên hệ với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và nhập các thông tin đăng ký theo đường dẫn: http://chatluongbenhvien.vn để được cấp tên tài khoản và mật khẩu.

  7.3. Hướng dẫn lưu trữ, nộp tài liệu, báo cáo đối với bệnh viện

  Đối với đoàn tự kiểm tra, đánh giá của bệnh viện: thư ký đoàn tập hợp tài liệu và hoàn thiện toàn bộ kết quả đánh giá bao gồm:

  Nội dung A: thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện theo đúng mẫu.

  + Nội dung B: báo cáo kiểm tra, đánh giá chất lượng theo Phụ lục 1 “Mẫu báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện”.

  + Danh sách thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá (theo phụ lục 1). Các thành viên chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá theo phân công.

  + Kết quả đánh giá chi tiết các tiêu chí do các thành viên đoàn tự đánh giá thực hiện theo Phụ lục 3 “Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện”.

  + Tổng hợp các tài liệu minh chứng và hình ảnh minh họa.

  + Nhập số liệu bằng phần mềm trực tuyến.

  + Gửi đầy đủ báo cáo tự đánh giá, tài liệu, thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện, hình ảnh minh họa về cơ quan quản lý trực tiếp theo đúng hạn.

  + Lưu trữ báo cáo và tài liệu liên quan tại bệnh viện.

  + Bệnh viện chọn lọc các hình ảnh minh họa cho việc đánh giá các tiểu mục của 83 tiêu chí; sau đó nộp về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh bằng cách tải các hình ảnh lên phần mềm trực tuyến ghi nhận các bằng chứng đánh giá chất lượng theo đường dẫn http://bangchung.chatluongbenhvien.vn: đăng nhập phần mềm bằng tên tài khoản và mật khẩu truy cập của khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế (xem chi tiết hướng dẫn tại địa chỉ trên). Toàn bộ các bệnh viện đều cần nộp các hình ảnh chứng minh cho việc tự đánh giá chất lượng.

  7.4. Hướng dẫn lưu trữ, nộp tài liệu, báo cáo đối với đoàn kiểm tra, đánh giá

  - Đối với đoàn kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản lý: thư ký đoàn tập hợp tài liệu và hoàn thiện kết quả đánh giá của các bệnh viện trực thuộc, bao gồm:

  + Quyết định, danh sách phân công các thành viên đoàn kiểm tra.

  + Báo cáo kiểm tra, đánh giá chất lượng của từng bệnh viện trực thuộc.

  + Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chung của toàn bộ các bệnh viện. Trong báo cáo tổng hợp có phân tích ưu, nhược điểm chung của các bệnh viện trực thuộc và các phát hiện chính.

  - Nhập số liệu:

  - Thư ký đoàn nhập số liệu phần A, B bằng phần mềm trực tuyến theo đường dẫn: http://kcb.vn.

  + Thư ký đoàn nhập số liệu khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế theo đường dẫn http://chatluongbenhvien.vn.

  - Lưu trữ tài liệu minh chứng các mẫu phiếu, biên bản đánh giá:

  + Thư ký đoàn tổng hợp kết quả đánh giá theo “Mẫu biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện” (theo Phụ lục 2 Quyết định 6858/QĐ-BYT); tập hợp toàn bộ các “Mẫu phiếu kiểm tra, đánh giá tiêu chí” (theo Phụ lục 3 Quyết định 6858/QĐ-BYT) của các thành viên đoàn đánh giá.

  Toàn bộ các biên bản và mẫu phiếu đánh giá của các thành viên được đóng chung thành một quyển và lưu trữ tại cơ quan quản lý trực tiếp (lưu tại Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành đối với các bệnh viện không trực thuộc Bộ).

  - Lưu trữ tài liệu minh chứng các hình ảnh đánh giá:

  - Các “Đánh giá viên” sử dụng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại hiện trạng, hoạt động của bệnh viện minh họa cho kết quả đánh giá tiêu chí chất lượng. Mỗi tiêu chí có thể chụp nhiều hơn một ảnh (không bắt buộc phải chụp đầy đủ ảnh cho tất cả 83 tiêu chí).

  + Có 1 ảnh chụp cổng, biển hiệu và toàn cảnh chung của bệnh viện.

  + Lưu ý chụp các ảnh phản ánh thực trạng chất lượng yếu kém của bệnh viện (trong đó có những mặt yếu kém nhất); đồng thời chụp ảnh minh họa cho thế mạnh của bệnh viện và hoạt động cải tiến chất lượng đã thực hiện được.

  + Thư ký các đoàn cung cấp các hình ảnh minh họa của đoàn đã chụp cho phòng/tổ quản lý chất lượng của bệnh viện để nộp bằng chứng về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh bằng cách tải các hình ảnh lên phần mềm trực tuyến theo đường dẫn: http://bangchung.chatluongbenhvien.vn.

  - Nộp báo cáo đối với đoàn kiểm tra, đánh giá của Bộ Y tế:

  + Thư ký các đoàn gửi báo cáo và các tài liệu liên quan về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, phòng Quản lý chất lượng.

  - Nộp báo cáo đối với đoàn kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành:

  + Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành tổng hợp một báo cáo chung dựa trên kết quả đánh giá các bệnh viện trực thuộc và gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh theo đường văn thư (có chữ ký của Giám đốc Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành).

  - Khung báo cáo của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành có các nội dung chính như sau:

  + Tình hình triển khai thực hiện, thuận lợi, khó khăn và lý do (nếu có).

  + Danh sách thành viên đoàn đánh giá (có kèm theo mã đánh giá viên đã được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cấp), thời gian đoàn đi đánh giá.

  + Kết quả đánh giá theo 83 tiêu chí tiêu chí, có điểm trung bình và số lượng, tỷ lệ các tiêu chí mức 1, 2.

  - Xếp thứ tự kết quả đánh giá chất lượng các đơn vị trực thuộc.

  + Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế do bệnh viện tự thực hiện, kèm theo các phát hiện của đoàn đánh giá trong quá trình khảo sát.

  + Các ưu, nhược điểm, vấn đề thường gặp chung trong quản lý chất lượng của các đơn vị trực thuộc.

  + Các cam kết, đề xuất, kiến nghị của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành.

  + Những nội dung khác ngoài những hướng dẫn trong khung báo cáo trên.

  8. CÔNG NHẬN, XẾP LOẠI VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

  8.1. Công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá

  - Bộ Y tế công nhận kết quả của các cơ quan quản lý trực tiếp cho các bệnh viện trực thuộc là kết quả chính thức.

  - Trong trường hợp bệnh viện có đoàn phúc tra thì kết quả của đoàn phúc tra là kết quả chính thức, thay thế cho kết quả của các cơ quan quản lý trực tiếp. Đồng thời, kết quả của đoàn phúc tra cũng xem xét tính nghiêm túc và chính xác trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng của các Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành cho các bệnh viện trực thuộc để có các hình thức tuyên dương hay phê bình.

  8.2. Xếp loại kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

  - Căn cứ vào kết quả tự đánh giá, cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá và kết quả phúc tra; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tổng hợp danh sách xếp loại chất lượng bệnh viện phân theo tuyến (TW, tỉnh, huyện), hạng (I, II, III, IV) và loại hình bệnh viện (Nhà nước, tư nhân).

  - Bộ Y tế xếp thứ tự kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của các bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện hạng I toàn quốc.

  - Sử dụng 2 chỉ số để lập bảng tổng hợp kết quả chung cho các bệnh viện:

  1. Điểm đánh giá trung bình các tiêu chí;

  2. Tỷ lệ % các tiêu chí mức 1 trong số 83 tiêu chí.

  - Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành lập bảng tổng hợp kết quả chung từ cao xuống thấp. Điểm trung bình chung của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tính toán và công bố cho các Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành trong trường hợp cần thiết.

  8.3. Công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

  - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

  - Công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh thực hiện theo Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018.

  8.4. Thi đua, khen thưởng

  - Các cơ quan quản lý dựa vào kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng và kết hợp với việc đánh giá các nhiệm vụ chuyên môn để xếp loại thi đua, khen thưởng cho các bệnh viện đạt kết quả tốt.

  - Bộ Y tế biểu dương các bệnh viện có nhiều nỗ lực cải tiến chất lượng, hướng tới sự hài lòng người bệnh năm 2018.

  9. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

  Đề nghị các Sở Y tế và Y tế Bộ, ngành:

  - Phổ biến đầy đủ nội dung Quyết định và Công văn hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc;

  - Nghiêm túc tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 theo hướng dẫn và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đầy đủ, đúng quy định.

  Giải đáp các vướng mắc:

  - Nếu các đơn vị có vướng mắc về nội dung, phương pháp kiểm tra, đánh giá và các vấn đề có liên quan tới Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, đề nghị đăng tải câu hỏi vào mục “Hỏi và Trả lời theo đường dẫn:

  http://hoi&traloi.chatluongbenhvien.vn.

  - Trong trường hợp cần thiết, đề nghị liên hệ Cục Quản lý khám, chữa bệnh:

  + Nội dung trong Phần A và nhập thông tin, số liệu báo cáo trên hệ thống báo cáo trực tuyến kcb.vn: liên hệ với hộp thư điện tử qlbv.vn@gmail.com;

  + Nội dung đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế: liên hệ ĐT 04.62.733.028; TS. Dương Huy Lương, ĐTDĐ 0915.363.369; TS. Vương Ánh Dương, ĐTDĐ 0963.369.586.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
  - Vụ KGVX VPCP, Vụ VĐXH QH (để b/c);
  - BHXHVN. Tổng hội YHVN (để p/h);
  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ (để p/h);
  - CĐYTVN, Báo SKĐS, GĐXH (để p/h);
  - Cổng TTĐT BYT, Tr. TTĐT Cục QLK.CB;
  - Lưu: VT, QLCL&CĐT.

  CỤC TRƯỞNG
  Lương Ngọc Khuê

   

   

   

  PHỤ LỤC

  (Ban hành kèm theo công văn số 1315/KCB-QLCL&CĐT ngày 24/10/2018 của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh)

  PHỤ LỤC 1

  KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ…

  STT

  Tên bệnh viện

  Tuyến

  Hạng

  Số giường thực kê*

  Tuần kiểm tra dự kiến

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  * Số giường thực kê theo số liệu bệnh viện tự báo cáo năm 2018.

  Lưu ý:

  Các Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành gửi bản kế hoạch trên bằng hình thức điền thông tin trực tuyến theo đường dẫn http://chatluongbenhvien.vn ngay trước khi tiến hành kiểm tra, đánh giá bệnh viện đầu tiên, muộn nhất trước ngày 30/11/2018.

  Sau ngày 30/11/2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tổng hợp các bản kế hoạch của toàn bộ các cơ quan quản lý. Các Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành không nộp bản kế hoạch đầy đủ được xem xét như không triển khai kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

  Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các trường đại học trực tiếp điền thông tin trực tuyến theo đường dẫn http://chatluongbenhvien.vn. Tuần kiểm tra dự kiến là tuần bệnh viện tự tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ.

   

   

  PHỤ LỤC 2

  BẰNG CHỨNG ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ A4.6, B3.2 và D3.3

   

  Đánh giá tiêu chí A4.6 và B3.2:

  Các bệnh viện không có bằng chứng đã tiến hành khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế đều chấm mức 1 cho tiêu chí A4.6 và B3.2.

  Bằng chứng phục vụ cho đánh giá tiêu chí D3.3 (Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện).

  1. Có đăng tải bằng chứng phục vụ cho việc đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2017.

  2. Có tiến hành khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và có nhập số liệu trên phần mềm trực tuyến năm 2018.

  3. Có góp ý cho hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam trên phần mềm trực tuyến bằng tài khoản của bệnh viện.

  Hướng dẫn phân loại đánh giá:

  - Nếu bệnh viện không thực hiện cả 3 hoạt động trên: đánh giá ở mức 1

  - Nếu bệnh viện thực hiện từ 1 đến 2 hoạt động trên: đánh giá không quá mức 2, tiêu chí D3.3.

  Danh sách các bệnh viện không khảo sát trên phần mềm trực tuyến xem trong phụ lục 4 và xem tại địa chỉ http://chatluongbenhvien.vn.

   

  PHỤ LỤC 3

  MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN NHẬN MÃ ĐÁNH GIÁ VIÊN

   

  1. PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ VIÊN

  1.1. Đánh giá viên thuộc:

  1. Đoàn đánh giá của cơ quan quản lý

  2. Đoàn kiểm tra nội bộ của bệnh viện

  3. Đánh giá viên độc lập

  4. Khác, ghi rõ

  2. THÔNG TIN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

  2.1. Tên cơ quan thực hiện đánh giá:

  1. Bộ Y tế (chọn đoàn số)

  2. Sở Y tế (chọn tên Sở)

  3. Bệnh viện (ghi tên bệnh viện)

  4. Cơ quan khác (ghi rõ)

  2.2. Số hiệu quyết định ban hành đoàn đánh giá (ghi đầy đủ phần số và chữ)

  3. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HIỆN TẠI

  3.1. Tên cơ quan:

  3.2. Mã số cơ quan: (mã số tự động, không cần điền)

  4. THÔNG TIN CÁ NHÂN

  4.1. Họ và tên:

  4.2. Ngày tháng năm sinh:

  4.3. Giới tính:

  4.4. Chức danh, chức vụ hiện tại:

  4.5. Số điện thoại di động:

  4.6. Địa chỉ hộp thư điện tử (email):

  5. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

  5.1. Đào tạo trung cấp, cao đẳng: (1.Có, 2.Không).

  5.2. Nếu có: Tên trường……………………..

  5.3. Hệ đào tạo (1.Chính quy tập trung, 2.Chính quy không tập trung, 3.Chuyên tu, 4.Liên thông, 5.Tại chức, 6.Khác).

  5.4. Tên bằng cấp được nhận…………….

  5.5. Đào tạo đại học: (1.Có, 2.Không).

  5.6. Nếu có: Tên trường thứ nhất……………………..

  5.7. Hệ đào tạo (1.Chính quy tập trung, 2.Chính quy không tập trung, 3.Chuyên tu, 4.Liên thông, 5.Tại chức, 6.Khác).

  5.8. Tên bằng cấp được nhận……………

  5.9. Có đào tạo bậc đại học các trường thứ 2, thứ 3 nữa không (nếu có điền tương tự).

  5.10. Đào tạo sau đại học : (1.Có, 2.Không).

  5.11. Nếu có: Tên trường thứ nhất……………………..

  5.12. Hệ đào tạo (1.Chính quy tập trung, 2.Chính quy không tập trung, 3.Chuyên tu, 4.Liên thông, 5.Tại chức, 6.Khác).

  5.13. Tên bằng cấp được nhận…………..

  5.14. Có đào tạo bậc sau đại học các trường thứ 2, thứ 3 nữa không (nếu có điền tương tự).

  6. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  6.1. Đã tham dự các lớp đào tạo, tập huấn và có chứng chỉ, chứng nhận sau

  (đính kèm ảnh chụp các chứng chỉ, chứng nhận nếu có vào các phương án lựa chọn):

  1. Chưa học Quản lý chất lượng, không có chứng chỉ, chứng nhận về QLCL

  2. Đã học lớp Quản lý chất lượng do Bộ Y tế tổ chức (từ 3 ngày trở lên)

  3. Đã học lớp Quản lý bệnh viện do Bộ Y tế tổ chức, có nội dung quản lý chất lượng

  4. Đã học nội dung quản lý chất lượng lồng ghép trong các lớp Quản lý bệnh viện, quản lý điều dưỡng… (Lớp do các đơn vị được cấp mã đào tạo liên tục tổ chức)

  5. Đã học Quản lý chất lượng do bệnh viện tự tổ chức hoặc do các đơn vị trong, ngoài ngành y tế tổ chức (không có mã đào tạo liên tục)

  6. Đã học Quản lý chất lượng tại các khóa học ở nước ngoài

  7. Đã tham gia Hội nghị quốc gia về quản lý chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế tổ chức hoặc các hội thảo, hội nghị khác chuyên sâu về quản lý chất lượng

  8. Có chứng chỉ đánh giá viên quốc tế hoặc trong nước về đánh giá chất lượng

  9. Đã học các lớp bất kỳ có liên quan đến chất lượng như ISO, TQM, 5S, KAIZEN, PDCA hoặc các nội dung khác (ghi rõ tên lớp và nội dung đã học).

  7. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC LIÊN QUAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  7.1. Đã có kinh nghiệm làm việc liên quan đến quản lý chất lượng chưa? (1.Có, 2.Không).

  7.2. Nếu có, ghi rõ làm công việc gì, trong thời gian bao lâu.

  7.3. Đã tham gia giảng dạy, tập huấn, huấn luyện liên quan đến quản lý chất lượng chưa? (1.Có, 2.Không).

  7.4. Nếu có, ghi rõ tham gia giảng dạy, tập huấn về nội dung nào?

  7.5. Chức vụ cao nhất đã hoặc đang đảm nhận (ví dụ giám đốc Sở Y tế, Giám đốc, phó giám đốc bệnh viện, trưởng, phó các khoa, phòng…)

  8. ĐĂNG KÝ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

  8.1. Anh chị đăng ký các chương, tiêu chí đánh giá nào trong số các chương từ A1 đến E2? (Có thể một chương, một phần hoặc tất cả các chương).

  8.2. Anh chị đã nghiên cứu các phần, chương, tiêu chí đăng ký đi đánh giá chưa?

  8.3. Anh chị đã đọc các hướng dẫn đánh giá được đăng tải trên địa chỉ http://chatluongbenhvien.vn chưa?

  8.4. Anh chị đã bao giờ góp ý trực tiếp trên http://chatluongbenhvien.vn chưa? (bằng tài khoản của bệnh viện hoặc cá nhân của anh chị).

  8.5. Nếu đã từng góp ý, anh chị cho biết tài khoản dùng để góp ý:……..

  9. PHỎNG VẤN VỀ QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ KHI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

  9.1. Đánh giá viên tự điền thông tin trả lời câu hỏi theo hướng dẫn trên phần mềm trực tuyến khi đăng ký (liên quan đến nội dung đánh giá).

  TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC ĐÁNH GIÁ VIÊN ĐÃ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ CHO BỘ Y TẾ!

   

   

  PHỤ LỤC 4

  DANH SÁCH CÁC SỞ Y TẾ ĐĂNG KÝ MÃ ĐÁNH GIÁ VIÊN

   

  1. Danh sách Sở Y tế có nhiều thành viên đăng ký nhất:

  STT

  Sở Y tế

  Số lượng đăng ký

  1

  Sơn La

  27

  2

  Nam Định

  24

  3

  Thái Nguyên

  23

  4

  Hải Phòng

  20

  5

  Cao Bằng

  19

  6

  TP. Đà Nẵng

  17

  7

  TP. Hồ Chí Minh

  17

  8

  Ninh Bình

  16

  9

  Bình Thuận

  15

   

  2. Danh sách Sở Y tế không có thành viên nào đăng ký: 20 Sở Y tế

  STT

  Sở Y tế không đăng ký đánh giá viên

  1

  Bắc Ninh

  2

  Bình Định

  3

  Cà Mau

  4

  Đăk Lăk

  5

  Điện Biên

  6

  Hà Giang

  7

  Hà Nội

  8

  Kiên Giang

  9

  Kon Tum

  10

  Lạng Sơn

  11

  Lào Cai

  12

  Long An

  13

  Quảng Bình

  14

  Quảng Nam

  15

  Quảng Trị

  16

  Sóc Trăng

  17

  Thanh Hóa

  18

  Tiền Giang

  19

  Vĩnh Phúc

  20

  Yên Bái

   

   

   

  PHỤ LỤC 5

  DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN KHÔNG KHẢO SÁT HÀI LÒNG TRÊN PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN

   

  STT

  Tên bệnh viện

  Tên tài khoản

  Số phiếu

  Ngày đăng nhập cuối cùng

  1.

  Bệnh viện TM Asean, Hà Nội

  11hn.asean

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  2.

  Bệnh viện Bảo Sơn, Hà Nội

  11hn.bs

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  3.

  Bệnh viện Nông nghiệp, Hà Nội

  11hn.bvnn

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  4.

  Bệnh viện Công an TP Hà Nội, Hà Nội

  11hn.cahn

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  5.

  Bệnh viện dệt may, Hà Nội

  11hn.det

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  6.

  Bệnh viện đa khoa bưu điện, Hà Nội

  11hn.dkbd

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  7.

  Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức, Hà Nội

  11hn.hdu

  0

  11/27/2017

  8.

  Bệnh viện Hồng Hà, Hà Nội

  11hn.hh

  0

  8/1/2018

  9.

  Bệnh viện Hà Thành, Hà Nội

  11hn.ht

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  10.

  Bệnh viện Mắt Hà Nội 2

  11hn.mat2

  0

  10/9/2018

  11.

  Bệnh viện Mắt HI,TEC, Hà Nội

  11hn.mht

  0

  12/7/2017

  12.

  Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao, Hà Nội

  11hn.mktc

  0

  12/7/2017

  13.

  Bệnh viện Mắt quốc tế Nhật Bản, Hà Nội

  11hn.mnb

  0

  12/9/2017

  14.

  Bệnh viện Mắt Việt Nhật, Hà Nội

  11hn.mvn

  0

  12/18/2017

  15.

  Bệnh viện Nam Học, Hà Nội

  11hn.nh

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  16.

  Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn, HN

  11hn.nhhm

  0

  8/2/2018

  17.

  Bệnh viện Nông nghiệp I, Hà Nội

  11hn.nn1

  0

  12/6/2016

  18.

  Bệnh viện nam Thăng Long, Hà Nội

  11hn.ntl

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  19.

  Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ, Hà Nội

  11hn.pt

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  20.

  Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương HN

  11hn.rhmtu

  0

  7/8/2018

  21.

  Bệnh viện Thiên Đức, Hà Nội

  11hn.thd

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  22.

  Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội

  11hn.tht

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  23.

  Viện Tim Mạch Quốc Gia Việt Nam, Hà Nội

  11hn.tmqg

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  24.

  Bệnh viện đa khoa TN An Việt, Hà Nội

  11hn.tnav

  0

  12/21/2017

  25.

  Bệnh viện đa khoa TN Hà Nội, Hà Nội

  11hn.tnhn

  0

  6/7/2018

  26.

  Bệnh viện Tràng An, Hà Nội

  11hn.tra

  0

  12/21/2017

  27.

  Bệnh viện đa khoa Trí Đức, Hà Nội

  11hn.trd

  0

  12/9/2017

  28.

  Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội

  11hn.tth

  0

  12/29/2017

  29.

  Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Trì, Hà Nội

  11hn.ttr

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  30.

  Viện y học cổ truyền quân đội, Hà Nội

  11hn.vyhct

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  31.

  Bệnh viện xây dựng, Hà Nội

  11hn.xd

  0

  6/27/2018

  32.

  Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội

  11hn.xp

  0

  11/14/2017

  33.

  Bệnh viện y học cổ truyền Bộ công an, Hà Nội

  11hn.yhct

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  34.

  Trung tâm y tế hàng không, Hà Nội

  11hn.ythk

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  35.

  Trung tâm y tế lao động vinacomin, Hà Nội

  11hn.ytld

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  36.

  Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

  12vp.gtvp

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  37.

  Trung tâm y tế thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

  12vp.tp

  0

  12/19/2017

  38.

  Bệnh viện Tâm thần, Vĩnh Phúc

  12vp.tt

  0

  11/22/2017

  39.

  Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh, Bắc Ninh

  13bn.dl

  0

  1/19/2018

  40.

  Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc, Bắc Ninh

  13bn.kb

  0

  11/5/2017

  41.

  Bệnh viện Mắt Bắc Ninh, Bắc Ninh

  13bn.mat

  0

  1/17/2018

  42.

  Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Bắc Ninh

  13bn.sktt

  0

  3/29/2018

  43.

  Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du, Bắc Ninh

  13bn.td

  0

  6/19/2018

  44.

  Bệnh viện đa khoa Thành An, Thăng Long, Bắc Ninh

  13bn.tl

  0

  12/5/2017

  45.

  Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong, Bắc Ninh

  13bn.yp

  0

  3/31/2017

  46.

  Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả, Quảng Ninh

  14qn.dkcp

  5

  10/3/2018

  47.

  Trung tâm y tế thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

  14qn.dt

  0

  12/13/2016

  48.

  Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê, Quảng Ninh

  14qn.kvmk

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  49.

  Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần, Quảng Ninh

  14qn.tt

  0

  1/18/2018

  50.

  Bệnh viện đa khoa tư nhân Hòa Bình, Hải Dương

  15hd.hb

  0

  12/7/2017

  51.

  Bệnh viện Mắt & Da liễu, Hải Dương

  15hd.mdl

  0

  12/7/2017

  52.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Nhị Chiểu, Hải Dương

  15hd.nc

  0

  12/13/2017

  53.

  Bệnh viện đa khoa Thành phố Hải Dương, Hải Dương

  15hd.tphd

  0

  9/7/2018

  54.

  Bệnh viện Tâm thần, Hải Dương

  15hd.tt

  0

  12/11/2017

  55.

  Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão, Hải Phòng

  16hp.al

  0

  12/12/2017

  56.

  Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ, Hải Phòng

  16hp.blv

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  57.

  Bệnh viện Công an Hải Phòng, Hải Phòng

  16hp.cahp

  0

  12/27/2016

  58.

  Trung tâm Chỉnh hình và PHCN, Hải Phòng

  16hp.ch

  0

  7/21/2017

  59.

  Bệnh viện Đại học Y Dược, Hải Phòng

  16hp.dhy

  0

  3/10/2018

  60.

  Bệnh viện GTVT Hải Phòng, Hải Phòng

  16hp.gthp

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  61.

  Bệnh viện đa khoa quận Hồng Bàng, Hải Phòng

  16hp.hb

  0

  4/10/2018

  62.

  Công ty cổ phần Bệnh viện ĐK Hồng Đức, Hải Phòng

  16hp.hd

  0

  1/3/2018

  63.

  Bệnh viện Đa khoa Quận Lê Chân, Hải Phòng

  16hp.lc

  0

  5/30/2018

  64.

  Bệnh viện Mắt Hải Phòng, Hải Phòng

  16hp.mat

  0

  6/26/2018

  65.

  Bệnh viện Phục hồi chức năng Bưu điện, Hải Phòng

  16hp.phbd

  0

  12/6/2017

  66.

  Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng, Hải Phòng

  16hp.phcn

  0

  11/22/2017

  67.

  Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng, Hải Phòng

  16hp.qt

  0

  1/15/2018

  68.

  Bệnh viện Trẻ em Hải phòng, Hải Phòng

  16hp.te

  0

  12/28/2017

  69.

  Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc, Hải Phòng

  16hp.tp

  0

  11/15/2017

  70.

  Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Bảo, Hải Phòng

  16hp.vb

  0

  12/7/2016

  71.

  Trung tâm Y tế quận Kiến An, Hải Phòng

  16hp.ytka

  0

  11/28/2017

  72.

  Bệnh viện đa khoa tỉnh, Hưng Yên

  17hy.dk

  0

  12/4/2017

  73.

  Bệnh viện đa khoa tư nhân Hưng Hà, Hưng Yên

  17hy.hh

  0

  12/7/2017

  74.

  Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, Hưng Yên

  17hy.kc

  0

  8/1/2018

  75.

  Trung tâm y tế huyện Kim Động, Hưng Yên

  17hy.kd

  0

  12/8/2017

  76.

  Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

  17hy.mh

  9

  11/6/2017

  77.

  Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, Hưng Yên

  17hy.phoi

  0

  9/18/2018

  78.

  Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Lâm, Hưng Yên

  17hy.pl

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  79.

  Trung tâm y tế huyện Văn Lâm, Hưng Yên

  17hy.vl

  0

  12/7/2017

  80.

  Bệnh viện Y học cổ truyền, Hưng Yên

  17hy.yhct

  0

  12/13/2017

  81.

  Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

  17hy.ym

  0

  12/21/2016

  82.

  Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa, Hưng Hà, Thái Bình

  18tb.lh

  1

  10/8/2018

  83.

  Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa, Thái Bình

  18tb.ls

  0

  3/27/2018

  84.

  Bệnh viện Mắt, Thái Bình

  18tb.mat

  0

  11/7/2017

  85.

  Bệnh viện Phụ Sản An Đức, Thái Bình

  18tb.psad

  0

  10/10/2018

  86.

  Bệnh viện Phụ Sản An Đức, Thái Bình

  18tb.psad

  0

  10/10/2018

  87.

  Bệnh viện Phụ Sản An Đức, Thái Bình

  18tb.psad

  0

  10/10/2018

  88.

  Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải, Thái Bình

  18tb.th

  0

  11/24/2017

  89.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Lý, Hà Nam

  19hna.nl

  0

  12/29/2017

  90.

  Bệnh viện Phong, Hà Nam

  19hna.ph

  0

  12/19/2017

  91.

  Bệnh viện Tâm thần, Hà Nam

  19hna.tt

  0

  12/19/2017

  92.

  Bệnh viện Công an tỉnh Nam Định, Nam Định

  20nd.cand

  0

  1/10/2017

  93.

  Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Lộc, Nam Định

  20nd.ml

  0

  11/20/2017

  94.

  Bệnh viện Phục hồi chức năng, Nam Định

  20nd.phcn

  0

  5/2/2018

  95.

  Bệnh viện phụ Sản tỉnh, Nam Định

  20nd.san

  0

  6/18/2018

  96.

  Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, Nam Định

  20nd.yhct

  0

  12/21/2017

  97.

  Bệnh viện Công an tỉnh Ninh Bình, Ninh Bình

  21nb.canb

  0

  3/24/2017

  98.

  Bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn, Ninh Bình

  21nb.gv

  0

  11/29/2017

  99.

  Bệnh viện Tâm thần, Ninh Bình

  21nb.tt

  0

  12/19/2016

  100.

  Bệnh viện đa khoa huyện Yên Mô, Ninh Bình

  21nb.ym

  0

  12/5/2017

  101.

  Bệnh viện Đa khoa Bảo Lâm, Cao Bằng

  23cb.bla

  0

  1/26/2018

  102.

  Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa An, Cao Bằng

  23cb.ha

  0

  1/21/2018

  103.

  Bệnh viện Đa khoa huyện Hạ Lang, Cao Bằng

  23cb.hl

  0

  1/15/2018

  104.

  Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng, Cao Bằng

  23cb.hq

  0

  1/16/2018

  105.

  Bệnh viện Đa khoa Thành Phố, Cao Bằng

  23cb.tp

  0

  12/2/2017

  106.

  Bệnh viện Tĩnh Túc, Cao Bằng

  23cb.tt

  0

  12/4/2017

  107.

  Bệnh viện khu vực ATK, Tuyên Quang

  25tq.atk

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  108.

  Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang, Tuyên Quang

  25tq.catq

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  109.

  Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

  25tq.hy

  0

  12/28/2017

  110.

  Bệnh viện huyện Kim Xuyên, Tuyên Quang

  25tq.kx

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  111.

  Bệnh viện huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

  25tq.lb

  0

  11/22/2017

  112.

  Bệnh viện huyện Na Hang, Tuyên Quang

  25tq.nh

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  113.

  Bệnh viện huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

  25tq.sd

  0

  12/12/2017

  114.

  Bệnh viện huyện Yên Hoa, Tuyên Quang

  25tq.yh

  0

  12/4/2017

  115.

  Bệnh viện huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

  25tq.ys

  0

  12/12/2017

  116.

  Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh, Lào Cai

  26lc.ht

  0

  3/12/2018

  117.

  Bệnh viện GTVT Yên Bái, Yên Bái

  27yb.gtyb

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  118.

  Bệnh viện An Phú, Thái Nguyên

  28tn.ap

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  119.

  Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN Thái Nguyên

  28tn.ch

  0

  6/7/2018

  120.

  Bệnh viện Trường Đại học Y Thái Nguyên

  28tn.dhy

  0

  11/28/2017

  121.

  Bệnh viện đa khoa Trung Tâm, Thái Nguyên

  28tn.dktt

  0

  11/20/2017

  122.

  Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên, Thái Nguyên

  28tn.gt

  0

  9/21/2017

  123.

  Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, Thái Nguyên

  28tn.mat

  0

  7/12/2018

  124.

  Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên

  28tn.phoi

  0

  10/24/2017

  125.

  Bệnh viện Quốc Tế, Thái Nguyên

  28tn.qt

  0

  8/17/2018

  126.

  TTYT thành phố Sông Công, Thái Nguyên

  28tn.sc

  0

  11/22/2017

  127.

  Bệnh viện Việt Bắc I, Thái Nguyên

  28tn.vb1

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  128.

  Trường đại học Y Thái Nguyên, Thái Nguyên

  28tn.ytn

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  129.

  Trung tâm y tế huyện Tràng Định, Lạng Sơn

  29ls.td

  0

  12/22/2017

  130.

  Trung tâm y tế huyện Văn Quan, Lạng Sơn

  29ls.vq

  0

  12/11/2017

  131.

  Phòng khám đa khoa GTVT Bắc Giang, Bắc Giang

  30bg.gtbg

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  132.

  Bệnh viện đa khoa huyện Thành phố, Bắc Giang

  30bg.tp

  0

  12/15/2016

  133.

  Bệnh viện Tâm Thần, Bắc Giang

  30bg.tt

  0

  9/21/2018

  134.

  Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

  31pt.capt

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  135.

  Bệnh viện khu vực chè Sông Lô, Phú Thọ

  31pt.csl

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  136.

  Bệnh viện xây dựng Việt Trì, Phú Thọ

  31pt.vt

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  137.

  Bệnh viện 7/5 Bộ công an, Điện Biên

  32db.75ca

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  138.

  Bệnh viện 7,5 công an tỉnh, Điện Biên

  32db.ca

  0

  12/4/2017

  139.

  Trung tâm y tế huyện Mường Chà, Điện Biên

  32db.mc

  0

  4/6/2018

  140.

  Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

  33lch.nh

  0

  10/10/2018

  141.

  Trung tâm y tế huyện Tân Uyên, Lai Châu

  33lch.tu

  0

  1/17/2018

  142.

  Bệnh viện Mắt, Sơn La

  34sl.mat

  0

  4/4/2018

  143.

  Bệnh viện Phục hồi chức năng, Sơn La

  34sl.phcn

  0

  1/19/2018

  144.

  Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Sơn La

  34sl.phoi

  0

  11/21/2017

  145.

  Bệnh viện Tâm Thần, Sơn La

  34sl.tt

  0

  8/14/2018

  146.

  Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

  35hb.yttp

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  147.

  Bệnh viện đa khoa ACA, Thanh Hóa

  36th.aca

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  148.

  Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

  36th.bs

  0

  1/9/2017

  149.

  Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, Thanh Hóa

  36th.bt

  0

  3/2/2018

  150.

  Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa, Thanh Hóa

  36th.cath

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  151.

  Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan, Thanh Hóa

  36th.cq

  0

  3/1/2018

  152.

  Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

  36th.ds

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  153.

  Phòng khám đa khoa GTVT Thanh Hóa, Thanh Hóa

  36th.gtth

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  154.

  Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, Thanh Hóa

  36th.hl

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  155.

  Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng, Thanh Hóa

  36th.hr

  0

  10/3/2017

  156.

  Bệnh viện Mắt Bình Tâm, Thanh Hóa

  36th.mbt

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  157.

  Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam, Thanh Hóa

  36th.mbtn

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  158.

  Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát, Thanh Hóa

  36th.ml

  0

  12/21/2017

  159.

  Bệnh viện Nhi, Thanh Hóa

  36th.nhi

  0

  12/20/2017

  160.

  Bệnh viện Nội tiết, Thanh Hóa

  36th.noi

  0

  12/6/2017

  161.

  Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

  36th.ns

  0

  1/5/2017

  162.

  Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng bộ GTVT Sầm Sơn, Thanh Hóa

  36th.phcnb

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  163.

  Bệnh viện Phổi, Thanh Hóa

  36th.phoi

  0

  4/16/2018

  164.

  Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh, Thanh Hóa

  36th.pt

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  165.

  Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

  36th.qh

  0

  1/6/2017

  166.

  Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

  36th.qs

  0

  12/11/2017

  167.

  Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

  36th.qx

  0

  10/3/2017

  168.

  Bệnh viện đa khoa thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa

  36th.ss

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  169.

  Bệnh viện Tâm An, Thanh Hóa

  36th.ta

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  170.

  Bệnh viện Trí Đức Thành, Thanh Hóa

  36th.tdt

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  171.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia, Thanh Hóa

  36th.tg

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  172.

  Bệnh viện cổ phần đa khoa Thanh Hà, Thanh Hóa

  36th.tha

  0

  10/23/2017

  173.

  Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

  36th.tht

  0

  11/23/2017

  174.

  Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

  36th.thx

  0

  9/28/2017

  175.

  Bệnh viện đa khoa thành phố, Thanh Hóa

  36th.tp

  0

  11/17/2017

  176.

  Bệnh viện Tâm thần, Thanh Hóa

  36th.tt

  0

  12/21/2017

  177.

  Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

  36th.tx

  0

  12/1/2017

  178.

  Bệnh viện Ung bướu tỉnh, Thanh Hóa

  36th.ub

  0

  9/26/2018

  179.

  Bệnh viện đa khoa 115, Nghệ An

  37na.115

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  180.

  Trung tâm y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An

  37na.as

  0

  12/15/2017

  181.

  Bệnh viện công an Nghệ An, Nghệ An

  37na.cana

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  182.

  Bệnh viện đa khoa Cửa Đông, Nghệ An

  37na.cd

  0

  12/11/2017

  183.

  Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, Nghệ An

  37na.ctch

  0

  8/25/2017

  184.

  Bệnh viện đa khoa tư nhân Đông Âu, Nghệ An

  37na.da

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  185.

  Trung tâm phòng chống Da Liễu, Nghệ An

  37na.dl

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  186.

  Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng bộ GTVT Cửa Lò, Nghệ An

  37na.gtcl

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  187.

  Bệnh viện GTVT Vinh, Nghệ An

  37na.gtv

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  188.

  Bệnh viện Mắt tỉnh, Nghệ An

  37na.mat

  0

  10/1/2018

  189.

  Bệnh viện đa khoa tư nhân Nguyễn Minh Hồng, Nghệ An

  37na.mh

  0

  1/4/2017

  190.

  Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Nghệ An

  37na.msg

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  191.

  Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn, Nghệ An

  37na.pd

  0

  10/4/2018

  192.

  Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Châu, Nghệ An

  37na.qc

  0

  12/20/2017

  193.

  Bệnh viện đa khoa Thành An Sài Gòn

  37na.ta

  0

  9/20/2017

  194.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Tây bắc, Nghệ An

  37na.tb

  0

  5/30/2018

  195.

  Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương, Nghệ An

  37na.td

  0

  10/10/2018

  196.

  Bệnh viện đa khoa Thái An, Nghệ An

  37na.tha

  0

  10/4/2018

  197.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An

  37na.tn

  0

  12/21/2017

  198.

  Bệnh viện Cao su Hà Tĩnh

  38ht.csht

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  199.

  Bệnh viện đa khoa Hương Khê, Hà Tĩnh

  38ht.hk

  0

  9/10/2018

  200.

  Bệnh viện Phục hồi chức năng, Hà Tĩnh

  38ht.phcn

  0

  3/6/2018

  201.

  Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

  38ht.sght

  0

  9/18/2018

  202.

  Bệnh viện đa khoa Thạch Hà, Hà Tĩnh

  38ht.th

  6

  3/16/2018

  203.

  Bệnh viện YHCT, Hà Tĩnh

  38ht.yhct

  0

  12/26/2017

  204.

  Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Quảng Trị

  40qt.phcn

  0

  10/2/2018

  205.

  Bệnh viện đa khoa Bình Điền, Thừa Thiên Huế

  41tth.bd

  0

  11/28/2017

  206.

  Bệnh viện GTVT Huế, Thừa Thiên Huế

  41tth.gth

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  207.

  Bệnh viện Nguyễn Văn Thái, Thừa Thiên Huế

  41tth.nvt

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  208.

  Bệnh viện CTCH - PTTH, Thừa Thiên Huế

  41tth.pttm

  0

  8/21/2018

  209.

  Bệnh viện đa khoa Bình Dân Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng

  42dan.bd

  0

  7/12/2018

  210.

  Bệnh viện GTVT Đà Nẵng, Đà Nẵng

  42dan.gtdn

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  211.

  Trung tâm Y tế Đại Lộc, Quảng Nam

  43qna.dl

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  212.

  Trung tâm Da Liễu Quảng Nam, Quảng Nam

  43qna.dlqn

  0

  5/22/2017

  213.

  Bệnh viện đa khoa Hội An, Quảng Nam

  43qna.ha

  0

  10/24/2017

  214.

  Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, Quảng Nam

  43qna.kvqn

  0

  11/14/2017

  215.

  Trung tâm Mắt Quảng Nam, Quảng Nam

  43qna.mat

  0

  1/16/2018

  216.

  Trung tâm Y tế Phước Sơn, Quảng Nam

  43qna.ps

  0

  12/25/2017

  217.

  Trung tâm Y tế Quế Sơn, Quảng Nam

  43qna.qs

  0

  6/22/2017

  218.

  Trung tâm y tế huyện Thăng Bình, Quảng Nam

  43qna.tb

  0

  10/25/2017

  219.

  Bệnh viện đa khoa huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

  44qng.bs

  0

  9/24/2018

  220.

  Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

  44qng.bt

  0

  12/12/2017

  221.

  Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao tỉnh Quảng Ngãi

  44qng.mat

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  222.

  Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi

  44qng.sn

  0

  11/10/2017

  223.

  Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

  44qng.sta

  0

  10/9/2018

  224.

  Bệnh viện đa khoa thành phố, Quảng Ngãi

  44qng.tp

  0

  1/16/2018

  225.

  Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn, Bình Định

  45bd.chqn

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  226.

  Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bình Định

  45bd.phoi

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  227.

  Bệnh viện Tâm Thần, Bình Định

  45bd.tt

  0

  3/2/2018

  228.

  Trung tâm y tế huyện Vân Canh, Bình Định

  45bd.vc

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  229.

  Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

  45bd.vt

  0

  12/12/2017

  230.

  Bệnh viện Y học cổ truyền, Bình Định

  45bd.yhct

  0

  8/9/2018

  231.

  Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên, Phú Yên

  46py.capy

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  232.

  Bệnh viện đa khoa tỉnh, Phú Yên

  46py.dk

  0

  12/18/2017

  233.

  Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Xuân, Phú Yên

  46py.dx

  0

  9/12/2018

  234.

  Bệnh viện Mắt, Phú Yên

  46py.mat

  0

  5/23/2018

  235.

  Bệnh viện đa khoa huyện Phú Hòa, Phú Yên

  46py.ph

  0

  12/25/2017

  236.

  Bệnh viện đa khoa thị xã Sông Cầu, Phú Yên

  46py.sc

  0

  8/15/2018

  237.

  Bệnh viện đa khoa huyện Sông Hinh, Phú Yên

  46py.sh

  0

  12/12/2017

  238.

  Bệnh viện đa khoa huyện Tuy An, Phú Yên

  46py.ta

  0

  12/5/2017

  239.

  Bệnh viện GTVT Nha Trang, Nha Trang

  47kh.gtnt

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  240.

  Bệnh viện GTVT Tháp Chàm, Ninh Thuận

  48nt.gttc

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  241.

  Bệnh viện PHCN, Ninh Thuận

  48nt.phcn

  0

  5/23/2017

  242.

  Trung tâm Y tê huyện Hàm Tân, Bình Thuận

  49bt.ht

  0

  10/8/2018

  243.

  Bệnh viện ĐK khu vực Bắc Bình Thuận, Bình Thuận

  49bt.kvb

  0

  12/13/2017

  244.

  Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai, Kon Tum

  50kt.hd

  0

  10/8/2018

  245.

  Bv cao su Chư Sê, Gia Lai

  51gl.cscs

  0

  3/7/2018

  246.

  Bv cao su Mang Yang, Gia Lai

  51gl.csmy

  0

  3/7/2018

  247.

  Bệnh viện Tâm Thần kinh, Gia Lai

  51gl.ttt

  0

  2/28/2018

  248.

  Bệnh viện đa khoa Khu vực 333, Đắk Lắk

  52dl.333

  0

  2/5/2018

  249.

  Bệnh viện đa khoa TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

  52dl.bmt

  0

  11/23/2017

  250.

  Bệnh viện Công an tỉnh Đắk Lắk, Đắk Lắk

  52dl.cadl

  0

  12/27/2016

  251.

  Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

  52dl.ck

  0

  10/3/2017

  252.

  Trung tâm Da Liễu, Đắk Lắk

  52dl.dl

  0

  8/28/2017

  253.

  Bệnh viện Nhi Đức Tâm, Đắk Lắk

  52dl.dt

  0

  9/19/2018

  254.

  Bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp, Đắk Lắk

  52dl.es

  0

  3/21/2017

  255.

  Bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông, Đắk Lắk

  52dl.kb

  0

  10/4/2018

  256.

  Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Đắk Lắk

  52dl.th

  0

  12/19/2016

  257.

  TTYT Bảo Lộc, Lâm Đồng

  54ld.bl

  0

  3/24/2017

  258.

  Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng bộ GTVT Đà Lạt, Lâm Đồng

  54ld.gtdl

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  259.

  Trung tâm y tế Bù Đốp, Bình Phước

  55bp.bd

  0

  12/14/2017

  260.

  Bệnh viện đa khoa cao su Bình Long, Bình Phước

  55bp.csbl

  0

  12/19/2017

  261.

  Bệnh viện công ty cổ phần cao su Đồng Phú, Bình Phước

  55bp.csdp

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  262.

  Bệnh viện CT TNHH MTV cao su Lộc Ninh, Bình Phước

  55bp.csln

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  263.

  Trung tâm y tế công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, Bình Phước

  55bp.cspr

  0

  3/7/2018

  264.

  Trung tâm y tế Chơn Thành, Bình Phước

  55bp.ct

  0

  10/4/2018

  265.

  Trung tâm y tế Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

  55bp.dx

  0

  12/29/2017

  266.

  Trung tâm y tế Bến Cầu, Tây Ninh

  56tni.bc

  0

  12/22/2017

  267.

  Bệnh viện đa khoa Tư nhân Cao Văn Chí, Tây Ninh

  56tni.cvc

  0

  6/14/2018

  268.

  Bệnh viện quốc tế Comlumbia Asia, Bình Dương

  57bdu.ca

  0

  1/16/2018

  269.

  Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo 1, Bình Dương

  57bdu.hh1

  0

  12/9/2017

  270.

  Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo 2, Bình Dương

  57bdu.hh2

  0

  10/4/2018

  271.

  Bệnh viện đa khoa Cao su Đồng Nai, Đồng Nai

  58dna.cs

  0

  1/20/2017

  272.

  Trung tâm y tế huyện Thống Nhất, Đồng Nai

  58dna.dg

  0

  12/5/2017

  273.

  Bệnh viện đa khoa huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

  58dna.nt

  0

  12/13/2016

  274.

  Bệnh viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt Việt Anh Đức, Đồng Nai

  58dna.vad

  0

  12/11/2017

  275.

  Trung tâm y tế QDY huyện Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu

  59brvt.cd

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  276.

  Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

  59brvt.tpbr

  0

  11/27/2017

  277.

  Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

  59brvt.tpvt

  0

  10/30/2017

  278.

  Bệnh viện đa khoa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

  59brvt.vp

  0

  1/29/2018

  279.

  Bệnh viện 30-4, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.304

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  280.

  Bệnh viện Thẩm mỹ AVA Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.ava

  0

  1/4/2018

  281.

  Bệnh viện công an Chí Hòa, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.cach

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  282.

  Bệnh viện công an TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.catp

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  283.

  Bệnh viện chấn thương chỉnh hình và phcn TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.chtp

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  284.

  Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.crhcm

  0

  11/21/2017

  285.

  Bệnh viện GTVT TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.gttp

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  286.

  Bệnh viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.msg

  0

  12/22/2016

  287.

  Bệnh viện Mắt Việt Hàn, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.mvh

  0

  11/22/2017

  288.

  Bệnh viện Ngọc Linh, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.nl

  0

  8/1/2018

  289.

  Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.nt

  0

  6/14/2018

  290.

  Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.pak

  0

  12/20/2016

  291.

  Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.qa

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  292.

  Bệnh viện STO Phương Đông, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.sto

  0

  12/13/2017

  293.

  Bệnh viện CK PTTM Á Âu, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.tmaa

  0

  9/18/2017

  294.

  Bệnh viện PTTHTM Hiệp Lợi, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.tmhl

  0

  12/8/2017

  295.

  Bệnh viện Thẩm Mỹ JW, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.tmjw

  0

  10/2/2018

  296.

  Bệnh viện Thẩm Mỹ Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.tmsg

  0

  11/15/2017

  297.

  Bệnh viện chuyên khoa PTTM Quốc tế Thảo Điền, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.tmtd

  0

  12/2/2017

  298.

  Bệnh viện CK Thẩm Mỹ Việt Mỹ, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.tmvm

  0

  6/1/2018

  299.

  Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.tt

  0

  12/18/2017

  300.

  Bệnh viện ĐK Tâm Trí Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

  60hcm.ttsg

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  301.

  Trung tâm y tế Mộc Hoá, Long An

  61la.mh

  0

  12/18/2017

  302.

  Bệnh viện Y học cổ truyền, Long An

  61la.yhct

  1

  10/9/2018

  303.

  Bệnh viện đa khoa tư nhân Anh Đức, Tiền Giang

  62tg.ad

  0

  12/6/2017

  304.

  Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

  62tg.cg

  0

  1/23/2018

  305.

  Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

  62tg.gct

  0

  7/17/2018

  306.

  Trung tâm y tế huyện Tân Phước, Tiền Giang

  62tg.tp

  0

  12/4/2017

  307.

  Trung tâm y tế huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

  62tg.tpd

  0

  2/28/2018

  308.

  Bệnh viện đa khoa huyện Giồng Trôm, Bến Tre

  63btr.gt

  0

  12/6/2017

  309.

  Bệnh viện đa khoa Hàm Long, Bến Tre

  63btr.hl

  0

  8/21/2017

  310.

  Bệnh viện đa khoa Minh Đức, Bến Tre

  63btr.md

  0

  9/13/2018

  311.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang, Trà Vinh

  64tv.cn

  0

  12/18/2017

  312.

  Bệnh viện đa khoa Minh Tâm, Trà Vinh

  64tv.mt

  0

  12/1/2017

  313.

  Bệnh viện Quân Dân y Trà Vinh, Trà Vinh

  64tv.qdy

  0

  11/20/2017

  314.

  Bệnh viện Sản Nhi, Trà Vinh

  64tv.san

  0

  8/9/2018

  315.

  Bệnh viện đa khoa Khu vực Hồng Ngự, Đồng Tháp

  66dt.kvhn

  0

  7/23/2018

  316.

  Bệnh viện Mắt Quang Đức, Đồng Tháp

  66dt.matqd

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  317.

  Bệnh viện quốc tế Thái Hòa, Đồng Tháp

  66dt.qtth

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  318.

  Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

  66dt.tb

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  319.

  Bệnh viện đa khoa thành phố Long Xuyên, An Giang

  67ag.lx

  0

  11/21/2017

  320.

  Bệnh viện Tim Mạch, An Giang

  67ag.tm

  0

  9/19/2018

  321.

  Bệnh viện phụ sản Vuông Tròn, An Giang

  67ag.vt

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  322.

  Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình An, Kiên Giang

  68kg.ba

  0

  7/10/2017

  323.

  Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương, Kiên Giang

  68kg.kl

  8

  4/23/2018

  324.

  Trung tâm y tế thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

  68kg.rg

  0

  11/29/2017

  325.

  Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

  68kg.vt

  0

  11/21/2017

  326.

  Bệnh viện công an Cần Thơ, Cần Thơ

  69ct.cact

  0

  1/3/2017

  327.

  Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ, TP. Cần Thơ

  69ct.cd

  0

  11/21/2017

  328.

  Trung tâm Y tế huyện Cái Răng, TP. Cần Thơ

  69ct.cr

  0

  9/4/2018

  329.

  Bệnh viện Da liễu, TP. Cần Thơ

  69ct.dl

  0

  12/20/2017

  330.

  Bệnh viện Đa khoa Medic Hòa Hảo Cần Thơ, TP. Cần Thơ

  69ct.mhh

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  331.

  Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Cần Thơ, TP. Cần Thơ

  69ct.msc

  0

  10/9/2018

  332.

  Bệnh viện Tim mạch, TP. Cần Thơ

  69ct.tm

  0

  12/6/2017

  333.

  Bệnh viện đa khoa Tâm Minh Đức, TP. Cần Thơ

  69ct.tmd

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  334.

  Bệnh viện Tai Mũi Họng, TP. Cần Thơ

  69ct.tmh

  0

  12/12/2017

  335.

  Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

  69ct.tn

  0

  12/9/2016

  336.

  Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ, Cần Thơ

  69ct.yd

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  337.

  Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản, Hậu Giang

  70hgi.vtt

  0

  9/12/2018

  338.

  Bệnh viện Quân Dân Y, Sóc Trăng

  71st.qdy

  0

  Năm 2017 chưa đăng nhập

  339.

  Trung tâm y tế huyện Trần Đề*, Sóc Trăng

  71st.td

  0

  12/6/2017

  340.

  Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải, Bạc Liêu

  72bl.dh

  0

  5/21/2018

  341.

  Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic, Bạc Liêu

  72bl.tv

  0

  1/23/2018

  342.

  Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

  72bl.vl

  0

  12/4/2017

  343.

  Bệnh viện Công an tỉnh Cà Mau, Cà Mau

  73cm.cacm

  0

  12/22/2017

  344.

  Trung tâm Y tế Phú Tân, Cà Mau

  73cm.pt

  0

  12/4/2017

  345.

  Bệnh viện Quân dân y Cà Mau, Cà Mau

  73cm.qdy

  0

  10/8/2018

  346.

  Trung tâm Y tế Thới Bình, Cà Mau

  73cm.tb

  0

  7/26/2018

  347.

  Trung tâm Y tế U Minh, Cà Mau

  73cm.um

  0

  10/2/2018

  348.

  Bệnh viện Đức Khang, TP. Hồ Chí Minh

  80hcm.dk

  0

  12/29/2016

  349.

  Bệnh viện Thẩm Mỹ EMCAS, TP. Hồ Chí Minh

   

  0

  3/19/2018

   

   

   

  PHỤ LỤC 6

  DANH SÁCH BỆNH VIỆN CÓ ĐĂNG TẢI BẰNG CHỨNG CHO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017
  (Bệnh viện không có tên trong danh sách là các bệnh viện không đăng tải bằng chứng)

   

  STT

  Tên bệnh viện

  Số bằng chứng cải tiến

  1.

  Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, Nghệ An

  3,738

  2.

  Bệnh viện Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

  2,160

  3.

  Bệnh viện Tâm Thần, Bà Rịa Vũng Tàu

  1,096

  4.

  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Quảng Nam

  662

  5.

  Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, TP. Cần Thơ

  585

  6.

  Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần, Khánh Hòa

  377

  7.

  Bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng

  342

  8.

  Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times city, Hà Nội

  318

  9.

  Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi

  310

  10.

  Bệnh viện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

  271

  11.

  Bệnh viện Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

  229

  12.

  Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 1, Bình Dương

  197

  13.

  Bệnh viện Medlatec, Hà Nội

  175

  14.

  Bệnh viện Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  164

  15.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, Khánh Hòa

  155

  16.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai

  148

  17.

  Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng

  142

  18.

  Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh

  141

  19.

  Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã, Sơn La

  139

  20.

  Bệnh viện Phong & Da liễu, Thừa Thiên Huế

  127

  21.

  Bệnh viện A Lưới, Thừa Thiên Huế

  120

  22.

  Trung tâm Y tế huyện Đăk Pơ, Gia Lai

  113

  23.

  Bệnh viện Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

  109

  24.

  Trung tâm Y tế huyện Chư Prông, Gia Lai

  103

  25.

  Bệnh viện đa khoa trung tâm, An Giang

  97

  26.

  Trung tâm y tế Tân Trụ, Long An

  97

  27.

  Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, Bình Thuận

  96

  28.

  Bệnh viện Nhi đồng, TP. Cần Thơ

  94

  29.

  Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bình Định

  93

  30.

  Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng

  93

  31.

  Bệnh viện ĐH Y Dược, HAGL, Gia Lai

  91

  32.

  Trung tâm Y tế huyện Kông Chro, Gia Lai

  87

  33.

  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Thừa Thiên Huế

  87

  34.

  Bệnh viện đa khoa Khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc

  86

  35.

  Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước, Bình Dương

  86

  36.

  Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng

  83

  37.

  Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Hà Nội

  81

  38.

  Bệnh viện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

  80

  39.

  Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long, Bạc Liêu

  78

  40.

  Bệnh viện Ung Bướu, TP. Hồ Chí Minh

  77

  41.

  Bệnh viện Ung bướu, Hà Nội

  75

  42.

  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, TP. Hồ Chí Minh

  74

  43.

  Trung tâm Y tế quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

  74

  44.

  Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội

  73

  45.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu, An Giang

  73

  46.

  Bệnh viện Thẩm Mỹ Kangnam, TP. Hồ Chí Minh

  72

  47.

  Bệnh viện Lê Lợi, Bà Rịa Vũng Tàu

  71

  48.

  Bệnh viện Mắt, TP. Hồ Chí Minh

  71

  49.

  Bệnh viện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

  68

  50.

  Bệnh viện Phụ sản, TP. Cần Thơ

  66

  51.

  Bệnh viện Phục hồi chức năng, Nam Định

  65

  52.

  Trung tâm y tế Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

  65

  53.

  Bệnh viện Hạnh Phúc, An Giang

  64

  54.

  Bệnh viện Mắt, Bà Rịa Vũng Tàu

  63

  55.

  Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

  62

  56.

  Bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn, An Giang

  62

  57.

  Trung tâm y tế huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

  61

  58.

  Bệnh viện Mắt, TMH, RHM, An Giang

  60

  59.

  Bệnh viện Thống Nhất, TP. HCM

  57

  60.

  Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức III, TP. Hồ Chí Minh

  57

  61.

  Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên, Sơn La

  56

  62.

  Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hậu Giang

  56

  63.

  Bệnh viện C Đà Nẵng, Đà Nẵng

  56

  64.

  Bệnh viện Mắt Sài Gòn 1, Hà Nội

  56

  65.

  Bệnh viện quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

  55

  66.

  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

  54

  67.

  Bệnh viện YHCT Thái Nguyên, Thái Nguyên

  54

  68.

  Bệnh viện đa khoa Bình Dân, An Giang

  53

  69.

  Trung tâm y tế Châu Thành, Long An

  52

  70.

  Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Xuân, Phú Yên

  52

  71.

  Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Ninh Bình

  52

  72.

  Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

  52

  73.

  Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, Hưng Yên

  51

  74.

  Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Gia Lai

  51

  75.

  Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, Hà Giang

  50

  76.

  Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, Gia Lai

  50

  77.

  Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn, Hải Dương

  49

  78.

  Bệnh viện đa khoa huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

  49

  79.

  Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Hậu Giang

  48

  80.

  Bệnh viện Truyền máu Huyết học, TP. Hồ Chí Minh

  48

  81.

  Trung tâm y tế huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

  46

  82.

  Bệnh viện Tâm Thần, Đồng Tháp

  46

  83.

  Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, Trà Vinh

  46

  84.

  Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

  46

  85.

  Bệnh viện đa khoa Tri Tôn, An Giang

  46

  86.

  Bệnh viện đa khoa huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

  44

  87.

  Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bình Định

  44

  88.

  Bệnh viện đa khoa tỉnh, Hà Giang

  44

  89.

  Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, Cà Mau

  44

  90.

  Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

  43

  91.

  Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, Nam Định

  43

  92.

  Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam, Cu Ba, Hà Nội

  43

  93.

  Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc Quang, Hà Giang

  42

  94.

  Bệnh viện đa khoa Nhật Tân, An Giang

  41

  95.

  Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc, Hải Dương

  41

  96.

  Bệnh viện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

  40

  97.

  Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

  40

  98.

  Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ, huyện Vũng Liêm

  39

  99.

  Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt, Lâm Đồng

  39

  100.

  Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh, Bắc Ninh

  39

  101.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

  39

  102.

  Bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

  38

  103.

  Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai

  38

  104.

  Bệnh viện YHCT và PHCN, Khánh Hòa

  37

  105.

  Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, Gia Lai

  36

  106.

  Bệnh viện quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

  36

  107.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh

  36

  108.

  Bệnh viện tâm thần tỉnh, Nam Định

  36

  109.

  Bệnh viện Y học cổ truyền, Tiền Giang

  35

  110.

  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

  34

  111.

  Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy, Hậu Giang

  34

  112.

  Bệnh viện Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi, Gia Lai

  33

  113.

  Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng, Hải Phòng

  33

  114.

  Bệnh viện Tâm Thần kinh, Gia Lai

  33

  115.

  Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh, Bắc Ninh

  33

  116.

  Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng

  33

  117.

  Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Ninh Thuận

  32

  118.

  Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, TP. Hồ Chí Minh

  32

  119.

  Bệnh viện PHCN tỉnh, Bình Dương

  32

  120.

  Trung tâm Y tế huyện Kbang, Gia Lai

  31

  121.

  Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh, Hà Tĩnh

  31

  122.

  Bệnh viện Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh

  30

  123.

  Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 2, Bình Dương

  30

  124.

  Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

  30

  125.

  Bệnh viện Mắt Cao Thắng, TP. Hồ Chí Minh

  30

  126.

  Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, Phú Thọ

  30

  127.

  Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

  30

  128.

  Bệnh viện 74 Trung ương, Vĩnh Phúc

  29

  129.

  Bệnh viện đa khoa tỉnh, Hải Dương

  28

  130.

  Bệnh viện Trưng Vương, TP. Hồ Chí Minh

  28

  131.

  Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh, Gia Lai

  28

  132.

  Bệnh viện Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

  28

  133.

  Bệnh viện SAIGON-ITO Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

  28

  134.

  Bệnh viện 331, Gia Lai

  28

  135.

  Bệnh viện đa khoa Châu Thành, An Giang

  27

  136.

  Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

  27

  137.

  Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa, Gia Lai

  26

  138.

  Trung tâm y tế thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

  25

  139.

  Bệnh viện Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

  25

  140.

  Bệnh viện Tim Mạch, An Giang

  25

  141.

  Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Hospital, TP. Hồ Chí Minh

  25

  142.

  Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa, Gia Lai

  25

  143.

  Bệnh viện đa khoa huyện Nam Sách, Hải Dương

  24

  144.

  Bệnh viện đa khoa huyện chợ Lách, Bến Tre

  24

  145.

  Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

  24

  146.

  Bệnh viện đa khoa huyện Lai Vung, Đồng Tháp

  24

  147.

  Bệnh viện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

  24

  148.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười, Long An

  23

  149.

  Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP. Hồ Chí Minh

  22

  150.

  Bệnh viện Tâm Thần, Hà Nội

  22

  151.

  Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Thừa Thiên Huế

  22

  152.

  Bệnh viện Hương Trà, Thừa Thiên Huế

  21

  153.

  Bệnh viện Phổi Trung ương, Hà Nội

  21

  154.

  Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng

  21

  155.

  Bệnh viện Y dược cổ truyền Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

  20

  156.

  Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ, Hậu Giang

  20

  157.

  Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp

  20

  158.

  Bệnh viện ĐK Thăng Long, Hà Nội

  20

  159.

  Bệnh viện đa khoa Hương Sơn, Hà Tĩnh

  20

  160.

  Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh

  19

  161.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Nhị Chiểu, Hải Dương

  19

  162.

  Trung tâm y tế huyện Tam Đường, Lai Châu

  19

  163.

  Bệnh viện đa khoa Bình Điền, Thừa Thiên Huế

  18

  164.

  Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Hải Phòng

  17

  165.

  Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

  17

  166.

  Bệnh viện đa khoa Chân Mây, Thừa Thiên Huế

  17

  167.

  Bệnh viện Tâm thần, Hà Tĩnh

  17

  168.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, Tiền Giang

  17

  169.

  Trung tâm y tế Thị xã Phước Long, Bình Phước

  16

  170.

  Bệnh viện Phục hồi chức năng, Thừa Thiên Huế

  16

  171.

  Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

  16

  172.

  Bệnh viện Da liễu, Hà Nội

  16

  173.

  Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu

  15

  174.

  Bênh viên Đa khoa tư nhân An Phước, Bình Thuận

  15

  175.

  Bệnh viện Tâm Thần, Phú Thọ

  15

  176.

  Trung tâm Y tế huyện Ia Grai, Gia Lai

  15

  177.

  Bệnh viện Đức Khang, TP. Hồ Chí Minh

  15

  178.

  Bệnh viện Mắt Trung ương, Hà Nội

  14

  179.

  Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh

  14

  180.

  Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế

  13

  181.

  Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, Gia Lai

  12

  182.

  Bệnh viện đa khoa tư nhân Hòa Bình, Hải Dương

  12

  183.

  Trung tâm y tế Hớn Quản, Bình Phước

  12

  184.

  Bệnh viện Nhân Dân 115, TP. Hồ Chí Minh

  12

  185.

  Bệnh viện Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh

  12

  186.

  Bệnh viện đa khoa Cửa Đông, Nghệ An

  12

  187.

  Trung tâm y tế Đồng Phú, Bình Phước

  12

  188.

  Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, Sơn La

  11

  189.

  Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du, Bắc Ninh

  11

  190.

  Bệnh viện Mắt, Thừa Thiên Huế

  11

  191.

  Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm, Khánh Hòa

  11

  192.

  Trung tâm y tế Thị xã Bình Long, Bình Phước

  11

  193.

  Bệnh viện YHCT, Ninh Bình

  11

  194.

  Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, Gia Lai

  11

  195.

  Bệnh viện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

  11

  196.

  Trung tâm y tế huyện Phong Thổ, Lai Châu

  10

  197.

  Bệnh viện Nhi, Quảng Nam

  10

  198.

  Bệnh viện Mắt Bắc Ninh, Bắc Ninh

  10

  199.

  Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. Hồ Chí Minh

  10

  200.

  Bệnh viện Phụ Sản Mê-Kông, TP. Hồ Chí Minh

  9

  201.

  Bệnh viện Y dược cổ truyền, Kon Tum

  8

  202.

  Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên, Hà Giang

  8

  203.

  Bệnh viện đa khoa tỉnh, Lai Châu

  8

  204.

  Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

  8

  205.

  Bệnh viện Phục hồi chức năng, Đồng Tháp

  8

  206.

  Bệnh viện đa khoa Phố Nối, Hưng Yên

  7

  207.

  Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

  7

  208.

  Trung tâm Y tế Từ Sơn, Bắc Ninh

  7

  209.

  Bệnh viện CTCH-PTTH, Thừa Thiên Huế

  7

  210.

  Bệnh viện Lao và các bệnh Phổi, Yên Bái

  7

  211.

  Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng

  7

  212.

  Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

  6

  213.

  Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội

  6

  214.

  Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

  5

  215.

  Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê, Gia Lai

  5

  216.

  Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil, Đăk Nông

  4

  217.

  Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng, Bình Dương

  3

  218.

  Bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ, Bắc Ninh

  3

  219.

  Bệnh viện đa khoa huyện Tây Hòa, Phú Yên

  3

  220.

  Bệnh viện đa khoa thành phố Long Xuyên, An Giang

  2

  221.

  Bệnh viện Trường Đại học kỹ thuật y tế, Hải Dương

  2

  222.

  Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

  2

  223.

  Trung tâm y tế Bến Cầu, Tây Ninh

  1

  224.

  Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Châu, Nghệ An

  1

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 6858/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam
  Ban hành: 18/11/2016 Hiệu lực: 18/11/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Quyết định 6859/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016
  Ban hành: 18/11/2016 Hiệu lực: 18/11/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Quyết định 6328/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018
  Ban hành: 18/10/2018 Hiệu lực: 18/10/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 1315/KCB-QLCL&CĐT hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh
  Số hiệu: 1315/KCB-QLCL&CĐT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 24/10/2018
  Hiệu lực: 24/10/2018
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lương Ngọc Khuê
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới