logo

Cục Quản lý Dược ra Công văn 14813/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được NK không phải thực hiện việc cấp phép NK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Văn bản liên quan

Văn bản mới