logo

Công văn 17362/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 17362/QLD-CL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Văn Đông
  Ngày ban hành: 10/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
 • BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  ------------------

  Số: 17362/QLD-CL

  V/v: c hồ sơ đề nghị công bố cơ sở

  sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 68)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

  Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

   

   

  Kính gửi:.........................................................................................................................

   

  Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

  Cục Quản lý Dược thông báo cho các doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình trong Đợt 68 theo các danh sách như sau:

  Phụ lục 1: Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu (Đợt 68): Trong danh sách đã nêu rõ lý do hồ sơ không đạt yêu cầu.

  Phụ lục 2: Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP cần bổ sung giải trình (Đợt 68): Đ nghị doanh nghiệp căn cứ nội dung cần bổ sung và giải trình tại Phụ lục 2 kèm theo công văn này đ gửi công văn bổ sung và giải trình về Cục Quản lý Dược trước ngày 08/11/2019. Nếu quá thời gian trên, doanh nghiệp không tiến hành bổ sung gii trình, hồ sơ đ nghị công b sẽ xếp loại không đạt yêu cu.

  (Các Phụ lục được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược - Địa chỉ: http:// dav.gov.vn - Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc)

  Cục Quản lý Dược thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);

  - Website Cục Quản lý Dược;

  - Lưu: VT, CL.

  KT. CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

   

   

   

  Đỗ Văn Đông

   

  DANH SÁCH DOANH NGHIỆP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ PIC/S-GMP VÀ EU-GMP KHÔNG ĐẠT, BỔ SUNG GIẢI TRÌNH

   

  STT

  Tên Doanh nghiệp

  1

  Công ty TNHH Bình Việt Đức

  2

  VPĐD Ferring Private Ltd

  3

  Công ty TNHH DP Việt - Pháp

  4

  Công ty TNHH Dược phm Liên Hợp

  5

  VPĐD Hoffmann - La Roche Ltd

  6

  Công ty CPDP Duy Tân

  7

  VPĐD Besins Healthcare (Thailand) Co., Ltd tại TP. Hồ Chí Minh

  8

  Công ty cổ phần Dược phẩm Vipharco

  9

  SUN Pharmaceutical Industries Ltd.

  10

  VPĐD APC Pharmaceuticals and Chemical Ltd tại Tp. HCM

  11

  VPĐD Merck Export GmbH

  12

  Công ty TNHH Liên doanh Stada - Việt Nam

  13

  Công tyTNHH DP Hiệp Thuận THành

  14

  Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

  15

  VPĐD Glaxosmithkline Pte Ltd. Tại TP HCM

  16

  VPDD Merck Export GmbH

  17

  Adamed Pharma S.A.

  18

  VPĐD Diethelm & Co., Ltd.

  19

  Công ty CP DP và TBYT C.A.T

  20

  Công ty CPDP Hà Nội

  21

  VPĐD Hetero labs limited

  22

  Sanofi Aventis Singapore Pte, Ltd

  23

  Exeltis Healthcare S.L.

  24

  Young IL Pharm. Co., Ltd.

  25

  Công ty CP Fresenius Kabi Việt Nam

  26

  VPĐD Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte., Ltd tại Tp. HCM

  27

  B.Braun Medical Industries Sdn.Bhd

  28

  Công ty TNHH TM DP Vân Hồ

  29

  XL Laboratories Pvt. Ltd

  30

  Mylan Laboratories Limited

  31

  VPDD Glaxo Smith Kline Pte Ltd

  32

  Medexport Italia

  33

  VPĐD Saint Corporation

  34

  VPĐD Septodont tại Tp. Hồ Chí Minh

  35

  Công ty TNHH DP và hóa chất Nam Linh

  36

  Mega Lifesciences Public Company Limited

  37

  VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại Tp. HCM

  38

  VPĐD Novatis (Singapore) Ltd tại Tp. Hà Nội

  39

  VPĐD tại Tp. HCM Pfizer (Thailand) Limited

  40

  Công ty TNHH dược phẩm Lamda

  41

  Công ty CPDP TW CPC1

  42

  Công ty TNHH TM Dược MP Nam Phương

  43

  VPĐD tại Hà Nội Novartis (Singapore) Pte Ltd

  44

  VPĐD tại Tp. HCM Merck Export GmbH

  45

  Công ty TNHH DP Nhất Anh

  46

  Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Tôn Nguyên Vinh

   

  47

  AstraZeneca Singapore Pte Ltd

  48

  Merck Export GmbH

  49

  Công ty TNHH Đại Bắc

  50

  VPDĐ Merck Sharp&Dohme (Asia) Ltd tại VN

       
   
   

  PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S-GMP EU-GMP
  KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU

  Đợt 68

  ( Theo công văn số 17362/QLD-CL ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Cục Quản lý Dược)

   

  STT

  TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT

  ĐỊA CHỈ

  GIẤY CH. NHẬN

  NGÀY

  CẤP

  QUAN CẤP

  DN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ

  DO KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU

  1

  Natco Pharma Limited

  Pharma division Unit IV, Kothur, Mahaboob Nagar District, Telangana, 509228, India

  71433/12-7-2018

  28/08/2018

  National Organization for Medicines (EOF), Greece

  VPĐD MI Pharma Private Limited tại Tp. HCM

  Công ty đề nghị bổ sung dạng bào chế viên nén bao phim, tuy nhiên:

  - Giấy chứng nhận của India viết theo tiếng India, chưa được dịch công chứng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

  - CPP của Anh: thuốc được sản xuất tại Division V, không phải Division IV.

  2

  DEVA Holding A.S.

  Cerkezkoy Organize Sanayi Bölgesi, Karaagac Mahallesi., Atatürk Caddesi. No. 32 TR-59510 Kapakli/Tekirdag Turkey (cách ghi khác: Cerkezkoy Organize Sanayi Bolgesi, Karaagac Mah., Ataturk Cad. No. 32 TR-59510 Kapakli/Tekirdag Turkey)

  TR/GMP/20

  18/211

  15/10/2018

  Turkish Medicines and Medical Devices Agency

  (TMMDA)

  Công ty CPDP Duy Tân

  Theo thông tin của USFDA, công ty không đáp ứng GMP, các sản phẩm bị thu hồi trên thị trường Mỹ. Yêu cầu Công ty giải trình. Tạm thời Cục Quản lý Dược rút khỏi danh sách đợt 62.

  3

  Sun

  Pharmaceutical Industries Limited

  Industrial Area 3, A.B.

  Road, Dewas, Madhya Pradesh, 455001, India

  NL/H

  19/2009632

  04/02/2019

  Health Care Inspectorate - Pharmaceutical Affairs and Medical Technology, Netherlands

  SUN

  Pharmaceutical Industries Ltd.

  Công ty cung cấp báo cáo thanh tra của Cơ quan quản lý Hà Lan và Giấy phép lưu hành của sản phẩm viên bao phim để bổ sung vào phạm vi chứng nhận.

  Tuy nhiên, trong nội dung báo cáo thanh tra không đề cập đến viên nén bao phim, giấy phép lưu hành của sản phẩm viên nén bao phim do Ấn Độ cấp. Do đó không có cơ sở để xác định viên nén bao phim thuộc phạm vi đã được Cơ quan quản lý Hà Lan chứng nhận. Không đáp ứng.

  4

  Biocon Limited

  Special Economic Zone, Plot No.s 2, 3, 4 & 5, Phase IV, Bommasandra - Jigani Link Road, Bommasandra Post, Bangalore, 560 099, India

  23939

  12/06/2019

  Health Products Regulatory Authority (HPRA), Ireland

  VPĐD APC

  Pharmaceuticals and Chemical

  Ltd tại Tp. HCM

  quan quản lý dược Ireland cấp GCN GMP có chữ ký. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận nộp kèm hồ sơ chỉ là bản in từ Eudra, chưa có ký xác nhận của cơ quan quản lý cấp, hợp pháp hóa lãnh sự tại Ấn Độ. Không đáp ứng quy định về công chứng, chứng thực của Việt Nam.

  Yêu cầu cung cấp bản chứng thực do quan có thẩm quyền tại nước cấp xác nhận tính pháp lý của giấy chứng nhận.

  5

  Glaxo Wellcome S.A

  Avda. De Extremadura, 3. Poligono Industrial Allenduero, 09400-Aranda de Duero. (Burgos), Spain. (* Cách ghi khác: Avda. De Extremadura no 3, 09400 Aranda de Duero.

  (Burgos), Spain; Avenida

  De Extremadura 3, Aranda de Duero, Burgos, E- 09400, Spain)

  3167/16

  13/10/2016

  quan thẩm quyền Tây

  Ban Nha

  VPĐD

  Glaxosmithkline Pte Ltd. Tại TP HCM

  Cơ sở đã được công bố Đợt 47, STT 71.

  Các sản phẩm thuốc Seretide Evohaler DC 25/50mcg , Seretide Evohaler DC

  25/125mcg, Seretide Evohaler DC 25/250mcg công ty đề nghị công bố thuộc dạng bào chế thuốc phun mù dạng hỗn dịch đã được công bố theo dây chuyền sản xuất, không công bố sản phẩm bổ sung.

  6

  Cơ sở sản xuất lọ bột: Baxter Oncology GmbH

  Kantstrasse 2, D-33700 Halle, Germany

  DE_NW_02_GMP_2017_1001

  23/05/2017

  quan thẩm quyền

  Đức

  VPDD Merck Export GmbH

  Tại thời điểm nộp hồ sơ, Giấy chứng nhận của cơ sở xuất xưởng Merck KGaA công bố Đợt 56 STT 72 hết hiệu lực, không tiến hành công bố.

  Cơ sở sản xuất

  dung môi: Abbott Biologicals B.V

  Veerweg 12, 8121 AA,

  Olst, Netherlands

  NL/H19/2010100

  08/03/2019

  Health Care Inspectorate - Pharmaceutical Affairs

  and Medical Technology,

  Netherlands

  Cơ sở xuất xưởng: Merck KGaA

  Frankfurter Straβe 250

  64293 Darmstadt,

  Germany)

  DE_HE_01_GMP_2019_0053

  21/05/2019

  quan thẩm quyền

  Đức

  7

  Cơ sở sản xuất lọ bột: Pierre Fabre Medicament

  Production

  Aquitaine Pharm International, Avenue du Béarn, 64320 IDRON, France

  2018/HPF/FR/186

  17/08/2018

  French National Agency for Medicine and Health

  Products Safety (ANSM)

  VPDD Merck Export GmbH

  Tại thời điểm nộp hồ sơ, Giấy chứng nhận của cơ sở xuất xưởng Merck KGaA công bố Đợt 56 STT 72 hết hiệu lực, không tiến hành công bố.

  Cơ sở sản xuất

  ống dung môi:

  Abbott Biologicals B.V

  Veerweg 12, 8121 AA,

  Olst, Netherlands

  NL/H19/2010100

  08/03/2019

  Health Care Inspectorate - Pharmaceutical Affairs

  and Medical Technology,

  Netherlands

  Cơ sở xuất xưởng: Merck KGaA

  Frankfurter Straβe 250

  64293 Darmstadt,

  Germany

  DE_HE_01_GMP_2019_0053

  21/05/2019

  quan thẩm quyền

  Đức

   

   

  8

  Adamed Pharma S.A.

  ul. Szkolna 33, Ksawerów, 95-054, Poland

  IWZJ.405.115.2018.ER.2WTC/0258_01_01/225

  21/09/2018

  Main Pharmaceutical

  Inspectorate (MPI), Poland

  Adamed Pharma S.A.

  Giấy chứng nhận GMP cho sản xuất thuốc cho mục đích nghiên cứu. Không đáp ứng.

  9

  Sanofi Winthrop Industrie

  180 rue Jean Jaurès,

  94700 Maisons-Alfort

  Cedex, France

  017906

  24/05/2018

  Chambre de Commerce et d'Industrie de Region

  Paris Ile-de-France

  Sanofi Aventis Singapore Pte,

  Ltd

  Giấy CPP đã được nộp Đợt 63 STT 69 để công bố tạm 3 tháng, sau đó không bổ sung Giấy chứng nhận GMP theo yêu cầu và bị rút. Công ty nộp lại cùng CPP, không đáp ứng.

  10

  Sanofi Winthrop Industrie

  180 rue Jean Jaurès,

  94700 Maisons-Alfort

  Cedex, France

  017907

  24/05/2018

  Chambre de Commerce et d'Industrie de Region Paris Ile-de-France

  Sanofi Aventis Singapore Pte, Ltd

  Giấy CPP đã được nộp Đợt 63 STT 69 để công bố tạm 3 tháng, sau đó không bổ sung Giấy chứng nhận GMP theo yêu cầu và bị rút. Công ty nộp lại cùng CPP, không đáp ứng.

  11

  Replek Farm Ltd. Skopje

  Kozle 188, Skopje, 1000, Macedonia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia

  409-8/2016-12

  15/01/2018

  Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Slovenia (JAZMP)

  Công ty TNHH dược phẩm Liên Hợp

  Cơ sở và Giấy chứng nhận đã công bố Đợt 56 STT 41 tại nhóm 2.

  Việc công ty đề nghị công bố cơ sở theo nhóm 1 là không phù hợp theo Thông tư 11/2016/TT-BYT và Thông tư 15/2019/TT-BYT.

  Không tiến hành điều chỉnh.

  12

  LABORATORIOS LICONSA, S.A.

  Avda. Miralcampo, 7, Pol. Ind. Miralcampo, Azuqueca de Henares, 19200 Guadalajara, Spain

  ES/085HVI/19

  17/06/2019

  Agency for Medicines and Health Products (AEMPS), Spain

  Exeltis

  Healthcare S.L.

  Đã công bố stt 50 đợt 67, không công bố lại

  13

  Anfarm Hellas S.A. (Cơ sở sản xuất)

  61st km Nat. Rd. Athens- Lamia, Schimatari Viotias,

  32009, Greece

  (* Cách viết khác: 61st km Nat. Rd. Athens-Lamia, Sximatari Viotias, 32009,

  Greece)

  127141

  18/12/2018

  National Organization

  for Medicines (EOF),

  Greece

  Tada

  Pharmaceuticals

  Cơ sở sản xuất đã được công bố đợt 67 stt 51. Thuốc đề nghị công bố thuộc phạm vi GCN này, không công bố lại.

   

  14

  B.Braun

  Melsungen AG

  Straβe 1 34212

  Melsungen, Germany (Cách ghi khác: Carl -

  Braun - Straβe 1, 34212

  Melsungen, Germany)

  DE-HE-01-

  GMP-2016-

  0067

  31/08/2016

  quan thẩm quyền

  Đức

  B.Braun Medical

  Industries

  Sdn.Bhd

  Giấy chứng nhận GMP không được HPHLS theo quy định, không đáp ứng.

  15

  XL Laboratories Private Limited

  E-1223, Phase I Extn. (Ghatal), RIICO Industrial Area, Bhiwadi, 301019, India

  OGYÉI/33941-6/2018

  03/01/2019

  National Institute of Pharmacy and Nutrition (OGYEI), Hungary

  XL Laboratories Pvt. Ltd

  Báo cáo thanh tra chưa được dịch công chứng, chưa có đủ bằng chứng về việc công ty có sản xuất thuốc bao phim. Đề nghị bổ sung bằng chứng về việc nhà sản xuất có sản xuất thuốc viên nén bao phim được lưu hành tại các nước PICs EU.

  16

  Baxter Healthcare SA, Singapore Branch

  2 Woodlands Ind Park D Street 2 Singapore 737778

  M00190

  15/04/2018

  Health Sciences Authority, Singapore

  VPĐD Baxter

  Healthcare (Asia) Pte Ltd tại Tp. HCM

  Công ty cung cấp bản Accreditation của Nhật Bản, không phải giấy chứng nhận GMP.

  17

  Octapharma Dessau GmbH

  Otto-Reuter-Straβe 3, 06847, Dessau-Roβlau,

  Germany

  DE_ST_01_GMP_2018_0045

  21/11/2018

  quan thẩm quyền

  Đức

  Công ty CPDP

  TW CPC1

  Giấy chứng nhận GMP phạm vi chỉ có đóng gói cấp 2, không phải toàn bộ quy trình sản xuất.

  18

  Anfarm Hellas S.A.

  61st km Nat. Rd. Athens- Lamia, Schimatari Viotias, 32009, Greece

  (* Cách viết khác: 61st km Nat. Rd. Athens-Lamia, Sximatari Viotias, 32009, Greece)

  62713/23-4-

  2019

  11/07/2019

  National Organization for Medicines (EOF), Greece

  Công ty TNHH

  TM Dược MP Nam Phương

  Đã được công bố Đợt 67 STT 35, không công bố lại.

  19

  Famar Italia S.P.A (Cơ sở sản xuất)

  Via Zambeletti, 25 I-20021 Baranzate di Bollate - Milano, Italia.

  IT/93/H/2019

  21/05/2019

  Italian Medicines Agency (AIFA)

  Công ty TNHH dược phẩm Lamda

  Giấy chứng nhận CPP không ghi thời hạn hiệu lực, đã được cấp quá 24 tháng. Giấy GMP chưa được công chứng hợp pháp hóa lãnh sự, chưa đầy đủ tính pháp lý. Không đáp ứng.

  Lamp San

  Prospero S.P.A

  (Cơ sở đóng gói sơ cấp và thứ cấp)

  Via della Pace, 25/A I- 41030 San Prospero - Modena, Italia.

  IT/72/H/2019

  01/04/2019

  20

  Pharmatis

  Zone d'Activités Est n° 1, ESTREES SAINT DENIS, 60190, France

  HPF/FR/102/2017

  13/04/2017

  French National Agency for Medicine and Health Products Safety (ANSM)

  Công ty TNHH

  DP Nhất Anh

  Hồ sơ đã được công bố Đợt 63 STT 91, không tiến hành công bố lại

   

  21

  Synmosa Biopharma Corporation, Synmosa Plant

  No. 6, kuang Yeh 1st Rd, Zhongxing village, Hu-Kuo Hsiang, Hsin Chu Hsien,

  Taiwan, R.O.C

  (No. 6, kuang Yeh 1st

  Road, Hu-Kuo Hsiang, Hsin- Chu Ind. Park, Hsin Chu Hsien, Taiwan, R.O.C)

  4913

  31/01/2019

  Department of Health, Taiwan, R.O.C

  Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Tôn Nguyên Vinh

  Hồ sơ đã được công bố Đợt 65 STT 57, không tiến hành công bố lại.

  22

  Schering-Plough Labo NV

  Industriepark 30, Heist-op- den-Berg, 2220, Belgium

  00000204­06-19

  04/06/2019

  Belgian Federal Agency for Medicines and

  Heallth Products (AFMPS)

  VPDĐ Merck Sharp&Dohme (Asia) Ltd tại VN

  Đợt 67 STT 84 đã tạm công bố trong 3 tháng và yêu cầu công by bổ sung tài liệu làm căn cứ để xác định thời hạn có hiệu lực của GCN này (như Giấy chứng nhận GMP/ Biên bản kiểm tra (phần hành chính và kết luận) có thể hiện ngày kiểm tra GMP tại cơ sở sản xuất sản phẩm đề nghị công bố.

  Đợt này công ty cung cấp giấy GMP số BE/GMP/2018/125 cấp ngày 17/1/2019, tuy nhiên phạm vi chứng nhận của giấy GMP này chỉ có thuốc không vô trùng. Không đáp ứng.

   
   

   

  PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S-GMP EU-GMP
  BỔ SUNG GIẢI TRÌNH

  Đợt 68

  ( Theo công văn số 17362/QLD-CL ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Cục Quản lý Dược)

   

  STT

  TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT

  ĐỊA CHỈ

  GIẤY CH. NHẬN

  NGÀY

  CẤP

  QUAN CẤP

  DN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ

  NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG GIẢI TRÌNH

  1

  PHARBIL Waltrop GmbH

  Im Wirrigen 25 45731 Waltrop, Germany

  DE_NW_05_GMP_2019_0030

  01/07/2019

  quan thẩm quyền Đức

  Công ty TNHH Bình Việt Đức

  Giấy chứng nhận GMP chưa được hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng theo quy định.

  Yêu cầu công ty nộp Giấy chứng nhận đã được hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng theo quy định.

  2

  Pharbil Pharma GmbH

  (Cơ sở sản xuất)

  Pharbil Pharma GmbH Reichenberger Strasse 43, 33605 Bielefeld, Germany

  DE_NW_02_GMP_2019_0003

  15/01/2019

  quan thẩm quyền Đức

  VPĐD Ferring Private Ltd

  Hồ sơ chưa nộp phí. Yêu cầu nộp phí theo quy định.

  Ferring International Center SA

  (Cơ sở đóng gói, xuất xưởng)

  Chemin de la

  Vergognausaz 50, 1162 St- Prex, Switzerland

  19-1017

  25/07/2019

  Swiss Agency for Therapeutic Products (Swissmedic)

  3

  Ferring International Center SA

  Chemin de la

  Vergognausaz 50, 1162 St (hoặc CH-1162 Saint)-Prex, Switzerland

  19-1017

  25/07/2019

  Swiss Agency for Therapeutic Products (Swissmedic)

  VPĐD Ferring Private Ltd

  Sản phẩm đề nghị đã nằm trong phạm vi chứng nhận tại Giấy chứng nhận, không công bố cụ thể sản phẩm.

  4

  Bio Products Laboratory

  Limited

  Dagger Lane, Elstree, Borehamwood, WD6 3BX, United Kingdom

  PP10155848

  21/06/2018

  Medicines and

  Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), United

  Kingdom

  Công ty TNHH

  DP Việt - Pháp

  Giấy chứng nhận CPP không ghi thời hạn có hiệu lực. Cục Quản lý Dược tạm công bố tại danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố, đề nghị công ty cung cấp các tài liệu làm căn cứ để xác định thời hạn có hiệu lực của GCN này (như Giấy chứng nhận GMP/ Biên bản kiểm tra (phần hành chính và kết luận) có thể hiện ngày kiểm tra GMP tại cơ sở sản xuất sản phẩm đề nghị công bố). Nếu quá thời hạn trên, Cục Quản lý Dược sẽ rút cơ sở sản xuất khỏi danh sách.

  5

  Swiss Parenterals Ltd

  Unit-II, Plot No. 402, 412­414 Kerala Industrial Estate, GIDC, Near Bavla, Ahmedabad, Gujarat, 382220, India

  OGYI/36509-13/2015

  01/09/2017

  National Institute of Pharmacy and Nutrition (OGYEI), Hungary

  Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp

  Tài liệu được công chứng, tuy nhiên có 1 trang kẹp giữa trang 1 2 của giấy GMP. Cục Quản lý Dược tạm công bố tại danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố, đề nghị công ty cung cấp bản chính hợp pháp hóa lãnh sự để kiểm tra.. Nếu quá thời hạn trên, Cục Quản lý Dược sẽ rút cơ sở sản xuất khỏi danh sách.

   

  6

  Genentech, INC (Cơ sở sản xuất)

  1 DNA Way South San Francisco, CA 94080, USA

  17006815

  08/01/2018

  Swiss Agency for Therapeutic Products (Swissmedic)

  VPĐD Hoffmann - La Roche Ltd

  Giấy chứng nhận CPP không ghi thời hạn có hiệu lực. Cục Quản lý Dược tạm công bố tại danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố, đề nghị công ty cung cấp các tài liệu làm căn cứ để xác định thời hạn có hiệu lực của GCN này (như Giấy chứng nhận GMP/ Biên bản kiểm tra (phần hành chính và kết luận) có thể hiện ngày kiểm tra GMP tại cơ sở sản xuất sản phẩm đề nghị công bố). Nếu quá thời hạn trên, Cục Quản lý Dược sẽ rút cơ sở sản xuất khỏi danh sách.

  F.Hoffmann - La Roche Ltd.

  (Cơ sở đóng gói)

  Wurmisweg, CH-4303 Kaiseraugst, Switzerland

  GMP-CH-

  1000096

  05/04/2019

  7

  Capsugel Ploermel SAS

  (Cơ sở sản xuất bán thành phẩm)

  ZI de Camagnon, 56800 Ploermel, France

  2019/HPF/FR/117

  11/04/2019

  French National Agency for Medicine and Health Products Safety (ANSM)

  VPĐD Besins Healthcare (Thailand) Co., Ltd tại TP. Hồ

  Chí Minh

  Đề nghị cung cấp Giấy chứng nhận GMP có xác nhận của Cơ quan cấp giấy chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

  Besins

  Manufacturing Belgium SA (Cơ sở đóng gói, kiểm nghiệm, xuất xưởng)

  Groot Bijgaardenstraat 128, Drogenbos, 1620, Belgium

  BE/GMP/2019/003

  22/02/2019

  Federal Agency for Medicines and Health Product of Belgium

  8

  Pharma

  Developpment

  Zone Industrielle, chemin de Marcy, Corbigny, 58800, France

  2019/HPF/FR/090

  19/03/2019

  French National Agency for Medicine and Health Products Safety (ANSM)

  Công ty cổ phần Dược phẩm Vipharco

  Đề nghị cung cấp Giấy chứng nhận GMP có xác nhận của Cơ quan cấp giấy chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

  9

  Merck Healthcare KGaA

  Frankfurter Strabe 250,

  A 31, A 32, D 11, D 12, D 15, D39, F128, PH 5, PH15, PH 16, PH 23, PH 24, PH 26, PH 28, PH 31, PH 33, PH 50, PH 51, PH 52, PH 80, PH 85, PH 95 64293 Darmstadt, Germany (Cách viết khác:

  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, Germany)

  DE_HE_01_GMP_2019_0053

  21/05/2019

  quan thẩm quyền

  Đức

  VPĐD Merck Export GmbH

  Đề nghị công ty giải trình về tư cách pháp nhân giữa công ty "Merck Healthcare KGaA" và công ty "Merck KGaA" có cùng địa chỉ sản xuất.

  Cục Quản lý Dược tạm công bố tại danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố, đề nghị công ty giải trình. Nếu quá thời hạn trên, Cục Quản lý Dược sẽ rút cơ sở sản xuất khỏi danh sách.

   

  10

  Stada - VN Joint Venture Co., Ltd.

  Stada- VN Joint Venture Co. Ltd. Binh Duong Branch, 40 Tu Do Avenue, Vietnam - Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong Province, Viet Nam

  DE_HE_01_GMP_2019_0065

  13/05/2019

  quan thẩm quyền Đức

  Công ty TNHH Liên doanh Stada - Việt Nam

  Tên sản phẩm đã được công bố đạt nhóm 1 là "Viên nén Amlodipine 5mg; Amlodipine 10mg".

  Tuy nhiên, tại vận đơn xuất khẩu công ty cung cấp sản phẩm có tên "Amlodipin (besilat) Stada 5mg, Amlodipin (besilat) Stada 10mg".

  Sản phẩm đã được duyệt đổi tên thành "Stadovas 10 Tab, Stadovas 5 Tab" tại Việt Nam.

  Đề nghị công ty cung cấp tài liệu chứng minh tên "Amlodipin (besilat) Stada" "Amlodipine" là cùng một sản phẩm tại các thị trường khác nhau.

  11

  S.M. Farmaceutici S.R.L.

  Zona Industriale, 85050 TITO (PZ), Italy

  IT/138/H/2019

  23/07/2019

  AIFA Italian Medicines Agency

  Công ty TNHH

  DP Hiệp Thuận THành

  Giấy chứng nhận là bản photo công chứng tại Việt Nam, chưa được hợp pháp hóa lãnh sự. Đề nghị nộp bản đầy đủ tính pháp lý.

  12

  Rohto-

  Mentholatum (Vietnam) Co., Ltd

  No. 16 VSIP, Street No. 5, Vietnam-Singapore Industrial Park, Binh Hoa Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam

   

  12/02/2019

  Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), Japan

  Công ty TNHH Rohto-

  Mentholatum (Việt Nam)

  Đề nghị công ty bổ sung Thông báo kết quả kiểm tra của MHLW - Nhật Bản có thông tin về ngày kiểm tra, các sản phẩm dạng bào chế cụ thể để được công bố.

  13

  Haupt Pharma Amareg GmbH

  Donaustaufer Straβe 378, 93055 Regensburg, Germany

  DE_BY_05_GMP_2019_0054

  22/07/2019

  quan thẩm quyền Đức

  VPĐD Diethelm & Co., Ltd.

  Đề nghị cung cấp báo cáo thanh tra (phần hành chính và kết luận) hoặc giấy chứng nhận CPP của cơ quan cấp chứng nhận GMP MA do Cục Quản lý Dược VN cấp thể hiện rõ các dạng bào chế cụ thể của "dạng bào chế rắn khác" trong phạm vi được chứng nhận.

  14

  Intas

  Pharmaceuticals

  Limited

  Plot numbers 457, 458 & 191/218P Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, In-382210, India

  UK GMP 17543 Insp GMP17543/9621- 0024 [H]

  08/05/2019

  Medicines and

  Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), United Kingdom

  Công ty CP DP TBYT C.A.T

  Giấy chứng nhận GMP nộp kèm hồ sơ là bản được công chứng từ bản in từ EUDRA, không đáp ứng quy định về công chứng chứng thực của Việt Nam. Yêu cầu cung cấp bản được chứng thực sao y từ bản gốc do quan quản lý dược Anh cấp.

  15

  Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd. Aichi

  Plant

  1212, Aza-teramae, Gejo- cho, Kasugai-shi, Aichi Prefecture, Japan

  244

  09/04/2019

  Japan Ministry of Health, Labour and Welfare

  Công ty CPDP Hà Nội

  Giấy chứng nhận không có thông tin hiệu lực và thời gian kiểm tra. Cục QLD tạm công bố với thời hạn hiệu lực 02 năm. Đề nghị Công ty cung cấp biên bản kiểm tra (phần hành chính và kết luận) để được công bố hiệu lực 5 năm.

   

  16

  Hetero Labs Limited

  Unit-V, Block V and V-A, TSIIC - Formulation SEZ, S. Nos 439, 440, 441 & 458, Polepally Village, Jadcherla Mandal, Mahaboobnagar District, Telangana State, 509301, India

  FI006/001/2019

  01/04/2019

  National Authority of Medicines and Health Products (INFARMED), Portugal

  VPĐD Hetero labs limited

  Công ty nộp kèm Giấy CPP của sản phẩm viên nén bao phim Olmesartan medoxomil 10mg do Đức cấp, tuy nhiên theo CPP địa chỉ sản xuất là Unit V, còn theo giấy GMP do Bồ Đào Nha cấp, sản phẩm viên nén bao phim chỉ sản xuất duy nhất tại Unit V-A. Đề nghị giải trình rõ về các Unit V Unit V-A.

  17

  Huons Co., Ltd.

  100 Bio valley-ro, Jecheon- si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

  2019-G1-

  0909

  17/05/2018

  Daejeon Regional Office of Food and Drus Safety, Ministry of Food and Drug Safety Korea

  Young IL Pharm. Co., Ltd.

  Đề nghị nộp bổ sung phí hồ sơ

  18

  Dongbang Future Tech & Life Co.,

  Ltd

  78 Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi- do, Korea

  2019-D1-

  1261

  22/05/2019

  Gyeongin Regional Office of Food and Drug Safety, Korea

  Công ty Jin Yang Pharm. Co., Ltd

  Báo cáo thanh tra không được dịch công chứng từ tiếng Hàn Quốc. Đề nghị bổ sung.

  19

  Fresenius Kabi Oncology Limited

  Village Kishanpura, Baddi, Tehsil Nalagarh, District Solan (hoặc District Solan, Himachal Pradesh), In- 174101, India

  UK GMP 29338 Insp GMP

  29338/443841-0008

  07/12/2018

  Medicines and

  Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), United

  Kingdom

  Công ty CP Fresenius Kabi Việt Nam

  Báo cáo thanh tra chỉ là bản photocopy, không đảm bảo tính pháp lý. Đề nghị bổ sung bản sao công chứng.

  20

  Takeda GmbH

  Takeda GmbH - Betriebsstatte

  Oranienburg

  Lehnitzstra|3e 70-98,

  16515 Oranienburg, Germany

  DE_BB_01_GMP_2018_0003

  16/01/2018

  quan thẩm quyền Đức

  VPĐD Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific)

  Pte., Ltd tại Tp.

  HCM

  Đề nghị cung cấp báo cáo thanh tra (phần hành chính và kết luận) hoặc giấy chứng nhận CPP tại nước sở tại và MA do Cục Quản lý Dược VN cấp thể hiện rõ các dạng bào chế cụ thể của "dạng bào chế rắn khác" trong phạm vi được chứng nhận.

  21

  Celogen Generics Private Ltd

  Plot No. 646/1&2, Agrawal Industrial Estate, Somnath Road, Dabhel, Daman (UT) 396 210, India

  MT/034HM/2017

  05/12/2017

  Medicines Authority of Malta (MAM)

  Công ty TNHH

  TM DP Vân Hồ

  Hồ sơ chỉ có 1 tờ, thiếu các thông tin được yêu cầu bổ sung từ đợt 67. Đề nghị bổ sung.

  22

  Mylan

  Laboratories

  Limited

  F-4, F-12 M.I.D.C, Malegoan, Sinnar, In- 422113, India

  UK GMP 20807 Insp GMP

  20807/22382-0008

  24/01/2017

  Medicines and

  Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), United

  Kingdom

  Mylan

  Laboratories

  Limited

  đề nghị Công ty cung cấp báo cáo thanh tra GMP hoặc Giấy phép lưu hành sản phẩm viên bao phim tại Anh.

   

  23

  Famar Orleans

  5 Avenue de Concyr, Orleans Cedex 2, 45071, France

  1900264519002646

  18/04/2019

  National Agency for the Safety of Medicine and Health Products (ANSM), France

  VPDD Glaxo Smith Kline Pte Ltd

  Giấy chứng nhận CPP không ghi thời hạn có hiệu lực. Cục Quản lý Dược tạm công bố tại danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố, đề nghị công ty cung cấp các tài liệu làm căn cứ để xác định thời hạn có hiệu lực của GCN này (như Giấy chứng nhận GMP/ Biên bản kiểm tra (phần hành chính và kết luận) có thể hiện ngày kiểm tra GMP tại cơ sở sản xuất sản phẩm đề nghị công bố). Nếu quá thời hạn trên, Cục Quản lý Dược sẽ rút cơ sở sản xuất khỏi danh sách.

  24

  Industria

  Farmaceutica

  Nova Argentia S.P.A.

  Via G. Pascoli, 1 - 20064 Gorgonzola (MI), Italy

  IT/219/H/2018

  15/10/2018

  Italian Medicines Agency (AIFA)

  Medexport Italia

  Công ty đề nghị công bố đối với sản phẩm Itametazin. Tuy nhiên, CPP bản gốc Tiếng Italia thiếu trang đầu tiên nên thiếu về thông tin về tên thuốc, cơ sở sản xuất. Đề nghị công ty bổ sung.

  Reparto Distaccato - Via Muoni, 15-20064 - Gorgonzola (MI), Italy

  Reparto Distaccato - Via Muoni, 10-20064 - Gorgonzola (MI), Italy

  25

  Korea Prime

  Pharm Co., Ltd

  100, Wanjusandan 9-ro, Bongdong-eup, Wanju- gun Jeollabuk-do, Republic of Korea

  2019-F1-

  0164

  29/07/2019

  Gwangju Regional Office of Food and Drug Safety, Korea

  VPĐD Saint Corporation

  Công ty nộp GCN GMP mới để công bố cách ghi các dạng bào chế. Tuy nhiên, công ty chưa nộp phí để công bố mới theo qui định

  26

  Septodont

  58, Rue du pont de Créteil, 94107 Saint Maur Des Fossés Cedex - France

  HPF/FR/058/2019

  13/02/2019

  French National Agency for Medicine and Health Products Safety (ANSM)

  VPĐD Septodont tại Tp. Hồ Chí Minh

  Tại thời điểm kiểm tra có trên EUDRA, tuy nhiên GCN GMP không có dấu giáp lai kèm với thư xác nhận của Septodont (thư có HPHLS).

  27

  CJSC Biocad

  Building 2, Petrovo- Dalneye, Krasnogorsky district, Moscow Region, 143422 Russia (cách ghi khác: Petrovo-Dalneye, Krasnogorsky district, Moscow Region, 143422 Russia)

  M004/19

  30/01/2019

  National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health, Malaysia

  Công ty TNHH

  DP và hóa chất Nam Linh

  Đã công bố Đợt 64 STT 63, công ty cung cấp tài liệu đề nghị chỉnh sửa cách ghi trong nội dung công bố đối với các sản phẩm cụ thể Acellbia, Herticad, Avegra là bỏ "building 2" trong địa chỉ. Tuy nhiên, trong thư của Nga có nội dung xác nhận các sản phẩm này được sản xuất tại Building 2. Chưa đồng ý điều chỉnh.

  28

  Biocon Limited

  Special Economic Zone, Plot No. 2,3,4 &5 Phase IV Bommasandra,-Jigani Link Road, Bommasandra Post, Bengaluru 560 099, India

  2018/HPF/PT/005

  18/07/2018

  French National Agency for Medicine and Health Products Safety (ANSM)

  Mega

  Lifesciences Public Company Limited

  Giấy chứng nhận được công chứng từ bản trên internet, không đáp ứng qui định công chứng, chứng thực. Yêu cầu cung cấp bản chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tính pháp lý.

   

  29

  Lek

  Pharmaceuticals  d.d

  (Tên viết tắt: Lek d.d)

  Perzonali 47, Prevalje, 2391, Slovenia

  401-3/2019-5

  28/05/2019

  Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Slovenia (JAZMP)

  VPĐD Novatis (Singapore) Ltd tại Tp. Hà Nội

  Đề nghị cung cấp báo cáo thanh tra (phần hành chính và kết luận) hoặc giấy chứng nhận CPP của cơ quan cấp chứng nhận GMP MA do Cục Quản lý Dược VN cấp thể hiện rõ các dạng bào chế cụ thể của "dạng bào chế rắn khác" trong phạm vi được chứng nhận.

  30

  Omega

  Laboratories Ltd

  10850 Hamon Montreal, Quebec, Canada, H3M 3A2

   

   

   

   

   

  71801

  18/03/2019

  Health Products and Food Branch

  Inspectorate (HPFBI), Canada

  VPĐD tại Tp. HCM Pfizer (Thailand) Limited

  Giấy chứng nhận GMP (theo mẫu CPP) chỉ ghi đáp ứng GMP-WHO, không có thông tin về tiêu chuẩn GMP áp dụng. Phạm vi chứng nhận ghi Solution không rõ thuốc vô trùng hay thuốc uống, thuốc dùng ngoài.

  Đề nghị bổ sung thông tin làm rõ.

  31

  Famar Italia S.P.A (Cơ sở sản xuất)

  Via Zambeletti, 25-20021 Baranzate (MI) (hoặc 25 I- 20021 Baranzate di Bollate - Milano), Italia.

  1054/CM/2016

  07/07/2016

  Italian Medicines Agency (AIFA)

  Công ty TNHH dược phẩm Lamda

  Giấy CPP đã được cấp quá 2 năm; các giấy GMP không được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

  Đề nghị cung cấp bản sao có tính pháp lý các Giấy CN GMP của Cơ sở sản xuất, Cơ sở đóng gói để xác định thời hạn có hiệu lực.

  Lamp San

  Prospero S.P.A

  (Cơ sở đóng gói sơ cấp và thứ cấp)

  Via della Pace, 25/A-41030 San Prospero (MO) (hoặc 25/A I-41030 San Prospero - Modena), Italia.

  32

  Octapharma AB

  Lars Forssels gata 23, Stockholm, 11275,

  Sweden

  6.2.1-2019-029698

  26/08/2019

  Medical Products Agency (MPA), Sweden

  Công ty TNHH Bình Việt Đức

  Giấy chứng nhận GMP không được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

  Đề nghị cung cấp bản sao có tính pháp lý Giấy chứng nhận GMP.

  33

  IDT Biologika GmbH

  (Cơ sở sản xuất)

  Am Pharmapark, 06861 Dessau-Roblau, Germany

  DE_ST_01_GMP_2018_0031

  01/10/2018

  quan thẩm quyền Đức (Sachsen-Anhalt)

  VPĐD tại Hà Nội Novartis (Singapore) Pte Ltd

  Giấy chứng nhận GMP không được hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng theo quy định.

  Đề nghị cung cấp bản sao có tính pháp lý Giấy chứng nhận GMP.

  Sandoz GmbH (Cơ sở xuất xưởng)

  Biochemiestrabe (hoặc Biochemiestrasse) 10, Kundl, 6250, Austria

  481922­0101

  06/02/2019

  Austrian Federal Office for Safety in Health Care

   

  34

  Merck KGaA

  Frankfurter Strabe 250, A 18, A 31, A 32, D 2, D3, D 11, D 12, D 15, D39, N 79, N 80, N 90, PH 5, PH 16, PH 23, PH 28, PH 31, PH 33, PH 50, PH 51, PH 52, PH 80, 64293 Darmstadt, Germany

  (* Cách viết khác: Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt,

  Germany)

  DeET 103; DeET 104

  29/03/2019;

  29/03/2019

  quan thẩm quyền Đức

  VPĐD tại Tp.

  HCM Merck Export GmbH

  Giấy chứng nhận CPP không ghi thời hạn có hiệu lực. Cục Quản lý Dược tạm công bố tại danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố, đề nghị công ty cung cấp các tài liệu làm căn cứ để xác định thời hạn có hiệu lực của GCN này (như Giấy chứng nhận GMP/ Biên bản kiểm tra (phần hành chính và kết luận) có thể hiện ngày kiểm tra GMP tại cơ sở sản xuất sản phẩm đề nghị công bố). Nếu quá thời hạn trên, Cục Quản lý Dược sẽ rút cơ sở sản xuất khỏi danh sách.

  35

  Merck KGaA

  (Cơ sở sản xuất)

  Frankfurter Strabe 250, A 18, A 31, A 32, D 2, D3, D 11, D 12, D 15, D39, N 79, N 80, N 90, PH 5, PH 16, PH 23, PH 28, PH 31, PH 33, PH 50, PH 51, PH 52,

  PH 80, 64293 Darmstadt, Germany

  (* Cách viết khác: Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt,

  Germany)

  DeAR 21; DeAR 5;

  29/01/2018;

  09/01/2018

  quan thẩm quyền Đức

  VPĐD tại Tp.

  HCM Merck Export GmbH

  Giấy chứng nhận CPP không ghi thời hạn có hiệu lực. Cục Quản lý Dược tạm công bố tại danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố, đề nghị công ty cung cấp các tài liệu làm căn cứ để xác

  định thời hạn có hiệu lực của GCN này (như Giấy chứng nhận GMP/ Biên bản kiểm tra (phần hành chính và kết luận) có thể hiện ngày kiểm tra GMP tại cơ sở sản xuất sản phẩm đề nghị công bố). Nếu quá thời hạn trên, Cục Quản lý Dược sẽ rút cơ sở sản xuất khỏi danh sách.

  Merck KGaA & Co. Werk Spittal

  (Cơ sở đóng gói)

  Hosslgasse 20, 9800

  Spittal an der Drau,

  Austria

  (* Cách ghi khác:

  Hoesslgasse 20, 9800

  Spittal/Drau, Austria)

   

  36

  Merck S.A. de C.V. (Cơ sở đóng gói và xuất xưởng)

  Merck S.A. de C.V., Calle 5 No. 7, Naucalpan de Juárez, Edo. De México, C.P. 53370, Mexico.

  (* Cách ghi khác: Calle 5 No. 7, Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, C.P. 53370 Naucalpan de Juárez, Edo. De México, Mexico)

  DeFR 24; DeFR 23

  19/06/2018;

  19/06/2018

  quan thẩm quyền Đức

  VPĐD tại Tp. HCM Merck Export GmbH

  Giấy chứng nhận CPP không ghi thời hạn có hiệu lực. Cục Quản lý Dược tạm công bố tại danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố, đề nghị công ty cung cấp các tài liệu làm căn cứ để xác định thời hạn có hiệu lực của GCN này (như Giấy chứng nhận GMP/ Biên bản kiểm tra (phần hành chính và kết luận) có thể hiện ngày kiểm tra GMP tại cơ sở sản xuất sản phẩm đề nghị công bố). Nếu quá thời hạn trên, Cục Quản lý Dược sẽ rút cơ sở sản xuất khỏi danh sách.

  Merck KGaA (Cơ sở sản xuất bán thành phẩm)

  Frankfurter Strabe 250, A 18, A 31, A 32, D 2, D3, D 11, D 12, D 15, D39, N 79, N 80, N 90, PH 5, PH 16, PH 23, PH 28, PH 31, PH 33, PH 50, PH 51, PH 52, PH 80, 64293 Darmstadt, Germany

  (* Cách viết khác: Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt,

  Germany)

  37

  AstraZeneca UK Limited

  Silk Road Business Park, Macclesfield, SK 10 2NA, United Kingdom

  UK MIA 17901 Insp GMP/GDP/IMP17901/10117-0039

  25/09/2018

  Medicines and

  Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), United

  Kingdom

  AstraZeneca Singapore Pte

  Ltd

  Đề nghị cung cấp báo cáo thanh tra (phần hành chính và kết luận) hoặc giấy chứng nhận CPP của cơ quan cấp chứng nhận GMP MA do Cục Quản lý Dược VN cấp thể hiện rõ các dạng bào chế cụ thể của "thuốc không vô trùng khác" trong phạm vi được chứng nhận.

   

  38

  Merck KGaA

  Frankfurter Strabe 250, A18, A31, A32, D3,D9,

  D11, D12, D15, D24, D25, D39, I11, N78, N79, N80, N90, PH5, PH16, PH23, PH28, PH50, PH51, PH52, PH80, V40, V41, V42, V66, V67; 64293 Darmstadt, Germany

  (Cách viết khác

  Frankfurter Straβe 250

  64293 Darmstadt, Germany)

  01/19/1278

  18

  17/01/2019

  European Medicines Agency

  Merck Export GmbH

  Giấy chứng nhận CPP không ghi thời hạn có hiệu lực. Cục Quản lý Dược tạm công bố tại danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố, đề nghị công ty cung cấp các tài liệu làm căn cứ để xác định thời hạn có hiệu lực của GCN này (như Giấy chứng nhận GMP/ Biên bản kiểm tra (phần hành chính và kết luận) có thể hiện ngày kiểm tra GMP tại cơ sở sản xuất sản phẩm đề nghị công bố). Nếu quá thời hạn trên, Cục Quản lý Dược sẽ rút cơ sở sản xuất khỏi danh sách.

  39

  Catalent Australia Pty Ltd

  217-221 Governor Road, Braeside Vic 3195, Australia

  MI -2018-LI- 09353-1

  28/06/2019

  Therapeutic Goods Administration (TGA), Australia

  Công ty TNHH

  Đại Bắc

  Đề nghị cung cấp báo cáo thanh tra (phần hành chính và kết luận) hoặc giấy chứng nhận CPP của cơ quan cấp chứng nhận GMP MA do Cục Quản lý Dược VN cấp thể hiện rõ các dạng bào chế cụ thể của "dạng bào chế rắn phân liều khác" trong phạm vi được chứng nhận.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  Ban hành: 11/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới