logo

Công văn 17618/QLD-ĐK đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 17618/QLD-ĐK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Lâm
  Ngày ban hành: 16/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
 • BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  --------------

  Số: 17618/QLD-ĐK

  V/v: Đính chính thông tin trong Quyết

  định cấp giấy ĐKLH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

   

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Các cơ sở đăng ký có thuốc được đính chính.

   

  Cục Quản lý Dược nhận được công văn của các công ty đăng ký thuốc đề nghị đính chính thông tin trong các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc.

  Căn cứ hồ sơ đăng ký thuốc lưu tại Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Dược thông báo đính chính một số nội dung trong các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành đối với các thuốc tại Phụ lục kèm theo công văn này.

  Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

  - TT. Trương Quốc Cường (để b/c);

  - CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

  - Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;

  - Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT;

  - Tổng Cục Hải Quan - Bộ Tài Chính;

  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  - Bộ Y tế: Vụ PC; Cục QLYDCT; Cục QLKCB; Thanh tra

  Bộ;

  - Viện KN thuốc TƯ, VKN thuốc TP.HCM;

  - Tổng Công ty Dược VN;

  - Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

  - Cục QLD: P. QLKDD, P.QLCLT, P.PCTTra, Website;

  - Lưu: VT, ĐKT (P)

  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ
  CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thành Lâm

   

   

   

   

  BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  --------------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

   

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC 26 THUỐC ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

  (Kèm theo công văn số 17618/QLD-ĐK ngày 16/10/2019 của Cục Quản lý Dược)

   

  TT

  Tên thuốc

  Công ty đăng ký

  Số đăng ký

  Số Quyết định

  Ngày Quyết định

  Nội dung đính chính

  Thông tin đã ghi

  Thông tin đính chính

  1.

  Sinwell

  Công ty CPDP Khánh Hòa

  VD-31746-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Quy cách đóng gói

  Hộp 5 vỉ x 20 viên; Chai 200 viên

  Hộp 5 vỉ x 20 viên; Chai 100 viên, Chai 200 viên

  2.

  Tenoxicam

  Công ty CPDP Khánh Hòa

  VD-31748-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Tiêu chuẩn thành phẩm

  TCCS

  DĐVN IV

  3

  Vitamin PP

  Công ty CPDP Khánh Hòa

  VD-31750-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Quy cách đóng gói

  Hộp 1 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên, 200 viên

  Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên, Chai 200 viên

  4.

  Bicelor 250

  Công ty cổ phần

  dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  VD-31210-18

  706/QĐ-QLD

  08/10/2018

  Tên thuốc

  Biceclor 250

  Bicelor 250

  5.

  Repamax®

  Extra

  Công ty Roussel Việt Nam

  VD-32347-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Tên thuốc

  Repamax ® Extra

  Repamax® Extra

  6.

  Ceftume 125

  Công ty cổ phần

  dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  VD-31949-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Hoạt chất chính - hàm lượng

  Cefuroxim axetil (tương ứng với 125mg

  C16H16N4O8S)

  150,36mg

  Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 125mg

   
   

  TT

  Tên thuốc

  Công ty đăng ký

  Số đăng ký

  Số Quyết định

  Ngày Quyết định

  Nội dung đính chính

  Thông tin đã ghi

  Thông tin đính chính

  7.

  Cefotaxim 2g

  Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  VD-31948-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Quy cách đóng gói

  Hộp 10 lọ x 2g

  Hộp 10 lọ

  8.

  Phabacarb 25

  Công ty cổ phần

  dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  VD-31963-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Hoạt chất chính - hàm lượng

  Mỗi lọ 0,225g chứa Carbazochrom

  natri sulfonat 25,0mg

  Mỗi lọ chứa Carbazochrom natri sulfonat 25,0mg

  Quy cách đóng gói

  Hộp 10 lọ x 0,225g

  Hộp 10 lọ

  9.

  Phabacarb 50

  Công ty cổ phần

  dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  VD-31964-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Hoạt chất chính -

  hàm lượng

  Mỗi lọ 0,45g chứa Carbazochrom natri sulfonat 50,0mg

  Mỗi lọ chứa Carbazochrom natri sulfonat 50,0mg

  Quy cách đóng gói

  Hộp 10 lọ x 0,45g

  Hộp 10 lọ

  10.

  Erythromycin

  Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

  VD-31437-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Tên công ty đăng ký

  Chi nhánh Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - Xí nghiệp Dược phẩm 120

  Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

  11.

  Metyldron

  Công ty TNHH MTV 120

  Armephaco

  VD-31438-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Tên công ty đăng ký

  Chi nhánh Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - Xí nghiệp Dược phẩm 120

  Công ty TNHH MTV 120

  Armephaco

  12.

  Rosuvastatin

  Công ty TNHH MTV 120

  Armephaco

  VD-31439-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Tên công ty đăng ký

  Chi nhánh Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - Xí nghiệp Dược phẩm 120

  Công ty TNHH MTV 120

  Armephaco

  TT

  Tên thuốc

  Công ty đăng ký

  Số đăng ký

  Số Quyết định

  Ngày Quyết định

  Nội dung đính chính

  Thông tin đã ghi

  Thông tin đính chính

  13.

  Meko INH

  150

  Công ty cổ phẩn Hóa - Dược phẩm Mekophar

  VD-32143-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Tên thuốc

  Meko Inh 150

  Meko INH 150

  14.

  TRIBF

  Công ty cổ phần

  Hóa - Dược phẩm Mekophar

  VD-32155-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Tên thuốc

  Tribf

  TRIBF

  15.

  Cloxacillin

  500mg

  Công ty cổ phần

  Hóa - Dược phẩm Mekophar

  VD-32132-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Hoạt chất chính -

  hàm lượng

  Mỗi lọ 0,5g chứa: Cloxacilin (dưới dạng Cloxacilin natri) 500mg

  Mỗi lọ chứa: Cloxacilin (dưới dạng Cloxacilin natri) 500mg

  16.

  Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,45%

  Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

  VD 32349-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Tên thuốc

  Dịch truyền tĩnh mạch NaCl 0,45%

  Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,45%

  17.

  Spiramycin 3 M.I.U

  Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  VD-31967-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Hoạt chất chính -

  hàm lượng

  Spiramycin 3 MIU (681,8mg)

  Spiramycin 3 MIU

  18.

  Spiramycin

  1.5 M.I.U

  Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  VD-31966-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Hoạt chất chính -

  hàm lượng

  Spiramycin 1,5 MIU (340,9mg)

  Spiramycin 1,5 MIU

  19.

  Fabadola 900

  Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  VD-31951-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Hoạt chất chính -

  hàm lượng

  Glutathion 900mg

  Glutathion (dưới dạng bột đông khô Glutathion natri) 900mg

   

   

   

   

   

   

  Quy cách đóng gói

  Hộp 1 lọ 0,9g và 1 ống nước cất l0ml. Hộp 10 lọ 0,9g

  Hộp 1 lọ Fabadola 900 và 1 ống nước cất l0ml. Hộp 10 lọ Fabadola 900

  TT

  Tên thuốc

  Công ty đăng kỹ

  Số đăng ký

  Số Quyết định

  Ngày Quyết định

  Nội dung đính chính

  Thông tin đã ghi

  Thông tin đính chính

  20.

  Bevioxa

  Công ty cổ phần

  dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  VD-31947-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Địa chỉ cơ sở sản xuất

  Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

  160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam

  21.

  Lantasim

  Công ty cổ phần

  Hóa - Dược phẩm Mekophar

  VD-32570-19

  303/QĐ-QLD

  10/05/2019

  Hoạt chất chính - hàm lượng

  Mỗi gói l,5g chứa: Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 400mg; Magnesi hydroxyd 400mg; Simeticon 30mg

  Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 400mg; Magnesi

  hydroxyd 400mg; Simeticon 30mg

  22.

  Maloxid Plus

  Công ty cổ phần

  Hóa - Dược phẩm Mekophar

  VD-32571-19

  303/QĐ-QLD

  10/05/2019

  Hoạt chất chính - hàm lượng

  Nhôm hydroxyd (gel khô) 200mg; Magnesi hydroxyd 200mg; Simethicone 25mg

  Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 200mg; Magnesi

  hydroxyd 200mg; Simeticon 25mg

  23.

  Ceftume 500

  Công ty cổ phần

  dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  VD-31950-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Hoạt chất chính - hàm lượng

  Cefuroxim axetil (tương ứng với 500mg C16H16N4O8S)

  601,44mg

  Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 500mg

   

   

   

   

   

   

  Tiêu chuẩn

  USP38

  TCCS

  24.

  Gastrotac

  Công ty cổ phần

  dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  VD-31956-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Hoạt chất chính - hàm lượng

  Pantoprazol (dưới dạng pantoprazol natri) 40mg

  Pantoprazol (dưới dạng bột đông khô pantoprazol natri) 40mg

  TT

  Tên thuốc

  Công ty đăng ký

  Số đăng ký

  Số Quyết định

  Ngày Quyết định

  Nội dung đính chính

  Thông tin đã ghi

  Thông tin đính chính

  25.

  Trikaxon 2g

  Công ty cổ phần

  dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  VD-31968-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Tên thuốc

  Triaxon 2g

  Trikaxon 2g

   

   

   

   

   

   

  Hoạt chất chính - hàm lượng

  Mỗi lọ 2g chứa: Ceftriaxon (dưới dạng ceftriaxon natri): 2000mg

  Mỗi lọ chứa: Ceftriaxon (dưới dạng ceftriaxon natri): 2000mg

   

   

   

   

   

   

  Quy cách đóng gói

  Hộp 10 lọ x 2g

  Hộp 10 lọ

  26.

  Salbutamol

  2mg

  Công ty cổ phần

  dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  VD-31965-19

  108/QĐ-QLD

  27/02/2019

  Tiêu chuẩn

  DĐVN IV

  DĐVN V

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 17618/QLD-ĐK đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
  Số hiệu: 17618/QLD-ĐK
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 16/10/2019
  Hiệu lực: 16/10/2019
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thành Lâm
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới