logo

Công văn 18055/QLD-CL về việc thuốc giả Cephalexin 500 mg

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 18055/QLD-CL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Văn Đông
  Ngày ban hành: 23/09/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/09/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
  -------
  Số: 18055/QLD-CL
  V/v: Thuốc giả Cephalexin 500 mg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  --------------
  Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

   
   

  Kính gửi:
  - Sở Y tế các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương
  -
  Các bnh vin trc thuc B Y tế

   
   
  Cục Quản lý Dược nhận được công văn số 439/VKNT-KHTH đề ngày 08/9/2015 đính kèm theo Phiếu kiểm nghiệm số 0592/VKN-KT2015 ngày 08/9/2015 của Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về việc phát hiện mẫu thuốc mang tên viên nang Cephalexin 500 mg có một số thông tin ghi trên nhãn như sau: Viên nang Cephalexin 500 mg; SĐK (Reg No): YD-4682-08; Lô SX (Batch no.): 07705124; Ngày SX (Mid): 08-2014; Hạn s dụng (Exp): 08-2017; Nơi sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha.
  Mu thuốc do Trung tâm Kiểm nghiệm Trà Vinh lấy mẫu tại Đại lý thuốc Minh Ngọc, Khóm 5, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh; mẫu thử nghiệm không cho phản ứng định tính hoạt chất cephalexin.
  Theo hồ sơ lưu tại Cục Quản lý Dược thì cho tới nay Cục Quản lý Dược chưa cấp phép lưu hành cho bất kỳ thuốc nào có số đăng ký SĐK: YD-4682-08.
  Như vậy thuốc có thông tin nêu trên là thuốc gi.
  Để đảm bảo an toàn cho người s dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị:
  1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành:
  a) Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, s dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc viên nang Cephalexin 500 mg có thông tin ghi trên nhãn như sau:
  CEPHALEXIN 500mg
  SĐK (Reg No): YD-4682-08
  Nơi sn xuất: CÔNG TY C PHẦN DƯỢC PHM T.Ư VIDIPHA
  b) Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, s dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, s dụng thuốc viên nang Cephalexin 500 mg giả có các dấu hiệu nhận biết nêu trên.
  2. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Trà Vinh:
  - Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra Đại lý thuốc Minh Ngọc (Khóm 5, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh) và các t chức cá nhân có liên quan đ truy tìm ngun gc xut xứ lô thuốc viên nang Cephalexin 500 mg giả nêu trên và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
  - Yêu cầu Đại lý thuốc Minh Ngọc thu hồi khẩn cấp toàn bộ số lượng đã xuất bán và báo cáo chi tiết số lượng nhập, xuất, tồn đối với thuốc viên nang Cephalexin 500 mg giả nêu trên.
  - Báo cáo kết quả thanh kiểm tra và xử lý vi phạm về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.
  Cc Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  -
  Như trên;
  - CT. Trương Quc Cường (để b/c);
  - VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp.HCM;
  - Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Y tế - Bộ Công an;
  - Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;
  - Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT;
  - Đại lý thuốc Minh Ngọc (Khóm 5, Thị trấn Càng Long, Trà Vinh);
  - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha;
  - P.ĐKT, P.QLKDD, P.TTra Dược&MP,
  Tạp chí Dược&MP và Website Cục Quản lý Dược;
  - Lưu: VT, CL (LD).
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Đỗ Văn Đông

   
   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới