logo

Công văn 19760/QLD-GT đảm bảo cung ứng thuốc của Cục Quản lý Dược

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 19760/QLD-GT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Văn Đông
  Ngày ban hành: 22/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
 • BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  -----------

  Số: 19760/QLD-GT

  V/v: Đảm bảo cung ứng thuốc

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

   

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ;

  - Các cơ sở sản xuất, đăng ký, nhập khẩu thuốc.

   

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 6903/BYT-BM-TE ngày 22/11/2019 về việc tăng cường công tác dự phòng, phát hiện và xử trí tai biến do gây tê vùng giảm đau trong sản khoa và để đảm bảo cung ứng thuốc tiêm chứa bupivacaine phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị như sau:

  1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương rà soát công tác mua sắm thuốc, đảm bảo cung ứng kịp thời trong trường hợp cần thay thế thuốc đã trúng thầu, chủ động liên hệ với các cơ sở kinh doanh thuốc để được cung ứng.

  2. Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ khẩn trương rà soát công tác mua sắm thuốc, đảm bảo cung ứng kịp thời trong trường hợp cần thay thế thuốc đã trúng thầu, chủ động liên hệ với các cơ sở kinh doanh thuốc để được cung ứng.

  3. Trong trường hợp không lựa chọn được nhà thầu cung ứng thuốc thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, các cơ sở y tế có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp như: mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn, ... theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 và Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập để mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh.

  Cục Quản lý Dược cung cấp thông tin về các cơ sở y tế, nhà thầu, thuốc tiêm chứa bupivacaine trúng thầu năm 2018 - 2019 tại Phụ lục 1 và thông tin về cơ sở sản xuất thuốc chứa bupivacaine đang được lưu hành tại Việt Nam tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này để cơ sở y tế liên hệ, thực hiện mua thuốc kịp thời đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

  4. Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu khẩn trương rà soát tình hình tồn kho, đảm bảo cung ứng thuốc, chủ động tăng cường nguồn cung trong trường hợp có nhu cầu thay thế thuốc.

  Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Dược để phối hợp giải quyết.

  Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng BYT (để b/c);

  - Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);

  - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);

  - Cục trưởng (để b/c);

  - Các Phó Cục trưởng (để p/h);

  - Cục QLKCB; Vụ SKBMTE (để p/h);

  - Phòng: QLKDD, QLCLT, ĐKT (để t/h);

  - Website Cục QLD;

  - Lưu: VT, GT.

  KT. CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Đỗ Văn Đông

   

   

  BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  -----------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

   

   

  Phụ lục 1

  (kèm theo Công văn số 19760/QLD-GT ngày 22/11/2019 của Cục Quản lý Dược)

  Danh sách các cơ sở y tế, nhà thầu, thuốc tiêm chứa bupivacaine trúng thầu năm 2018-2019. Thông tin chi tiết đề nghị tham khảo tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (www.dav.gov.vn)

   

  TT

  Tên thuốc

  SĐK/

  GPNK

  Tên nhà sản xuất

  Nước

  sản

  xuất

  Quy cách đóng gói

  ĐVT

  nhỏ

  nhất

  SL

  Nhà thầu trúng thầu

  Tên BV/SYT

  Nhóm

  1.

  Bupivacaine hydrochloride with Dextrose Injection USP

  VN-

  12984­

  11

  Norris

  Medicines

  Limited

   

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x

  4ml dung dịch tiêm

  Ống

  3,000

  Liên danh Công ty cổ phần Dược và vật tư y tế Cao Bằng-CPC155

  SYT Cao Bằng

  N5

  2.

  Bupivacaine hydrochloride with Dextrose USP

  VN-

  12984­

  11

  Norris

  Medicines Ltd. -Ấn Độ

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch, Tiêm

  Ống

  50

  Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng

  SYT Quảng Trị

  N5

  3.

  Buvac Heavy

  VN-

  13100­

  11

  Claris

  Ấn

  Độ

  Hộp 50 lọ x 4ml Dung dịch tiêm

  Lọ

  1,520

  Công ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Y Tế Ninh Bình

  SYT Hà Nam

  N2

  4.

  Bupivacaine Hydrochloride & Dextrose Injection USP

  VN-

  12984­

  11

  Norris

  Medicines

  Limited

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  7,700

  Cty CPDP II

  SYT Sơn La

  N5

  5.

  Buvac Heavy

  VN-

  13100­

  11

  Claris Injectables Limited- India

  Ấn

  Độ

  Hộp 50 ống

  Ống

  21,300

  Liên danh Tamy-Quảng Bình

  SYT Nghệ An

  N5

  6.

  Bupivacaine Hydrochloride with Dextrose Injection USP

  VN-

  12984­

  11

  Norris

  Medicines

  Limited

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  4,850

  LIÊN DANH TÂY NAM SAPHARCO

  SYT Đồng Tháp

  N5

  7.

  Bupivacaine hydrochloride with Dextrose USP

  VN-

  12984­

  11

  Norris

  Medicines Ltd. Ấn Độ

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x

  4ml dung dịch tiêm

  Ống

  11,260

  C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa

  SYT Thanh Hoá

  N5

  8.

  BUPIVACAIN

  E

  HYDROCHL ORIDE WITH DEXTROSE USP

  VN-

  12984­

  11

  Norris

  Medicines Ltd.

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  800

  CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN

  BV ĐK Bưu Điện TP.HCM

  N5

  9.

  Bupivacaine Hydrochloride with Dextrose Infection USP

  VN-

  12984­

  11

  Norris Medicines Ltd.- Ấn Độ

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Ống

  1,070

  Công ty Cổ phần Dược - TB Y tế Đà Nẵng

  SYT Quảng Trị

  N5

  10.

  Bupivacaine hydrocloride with Dextrose USP

  VN-

  12984­

  11

  Norris

  Medicines Ltd

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  3,300

  Liên danh Công ty CP

  Dược VTYT Thai Bình-

  Công ty TNHH Dược phẩm và TM Phúc Lâm

  SYT Thái Bình

  N5

  11.

  Bupitroy

  Heavy

  VN-

  16919­

  13

  Troikaa Pharmaceutical s Ltd

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống chứa 4ml

  Ống

  32,875

  Công ty CP Dược Đại Nam

  SYT TP.HCM

  N2

  12.

  Bupivacaine Hydrochloride with Dextrose Injection USP

  VN-

  12984­

  11

  Norris

  Medicines

  Limited

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  532

  Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

  SYT TP.HCM

  N5

  13.

  Bupitroy Heavy

  VN-

  16919­

  13

  Troikaa Pharmaceutical s Ltd - India

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống chứa 4ml; Dung dịch thuốc tiêm

  Ống

  18,300

  Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm PVN

  SYT Bến Tre

  N2

  14.

  Bupitroy Heavy

  VN-

  16919­

  13

  Troikaa Pharmaceutical s Ltd.

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống chứa 4ml dung dịch thuốc; Dung dịch tiêm

  Ống

  17,450

  Liên danh Giapharco - Hoàng Nguyên

  SYT Gia Lai

  N2

  15.

  Bupitroy Heavy

  VN-

  16919­

  13

  Troikaa Pharmaceutical s Ltd.

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống chứa 4ml dung dịch thuốc; Dung dịch tiêm

  Ống

  3,780

  Liên danh Giapharco - Hoàng Nguyên

  SYT Gia Lai

  N5

  16.

  Bupitroy Heavy

  VN-

  16919­

  13

  Troikaa Pharmaceutical s Ltd-Ấn Độ

  Ấn

  Độ

  Dung dịch tiêm

  Chai

  10,960

  LD Hà Thanh - Phú Thái

  SYT Thanh Hóa

  N2

  17.

  Bupitroy 0,5%

  VN-

  16918­

  13

  Troikaa Pharmaceutical s Ltd-Ấn Độ

  Ấn

  Độ

  Dung dịch tiêm

  Lọ

  12,930

  LD Hà Thanh - Phú Thái

  SYT Thanh Hóa

  N2

  18.

  Bupivacaine hydrochloride with Dextrose USP

  VN-

  12984­

  11

  Norris

  Medicines Ltd- India

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4ml, dung dịch tiêm truyền

  Ống

  5,300

  C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa

  SYT Thanh Hóa

  N5

  19.

  Puvivid

  VN-

  19847­

  16

  Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

  Đức

  Hộp 5 ống

  Ống

  4,400

  Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Bình Việt Đức

  SYT Bình Định

  NI

  20.

  Puvivid

  VN-

  19847-

  16

  Industria

  Farmaceutica

  Galenica Senese S.R.L

  Đức

  Hộp 5 ống, Dung dịch tiêm, tiêm

  Ống

  10,000

  Bình Việt Đức

  BV Bạch Mai

  N1

  21.

  Puvivid

  VN-

  19847­

  16

  Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

  Đức

  Hộp 5 ống, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Ống

  13,700

  C.ty TNHH Bình Việt Đức

  SYT Thanh Hóa

  NI

  22.

  Regivell

  VN-

  12422­

  11

  PT. Novell Pharmaceutical Laboratories -

  Indonesia

  Indon

  esia

  Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Ống

  2,220

  Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng

  SYT Quảng Trị

  N2

  23.

  Regivell

  VN-

  12422­

  11

  PT. Novell Pharmaceutical Laboratories,

  Indonesia

  Indon

  esia

  Hộp 5 ống x 4ml

  Lọ

  5,020

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

  SYT Bình Định

  N2

  24.

  Regivell

  VN-

  12422­

  11

  PT. Novell Pharmaceutical Laboratories -

  Indonesia

  Indon

  esia

  Dung dịch tiêm, Hộp 5 ống x 4ml, Tiêm

  Ống

  12,045

  C.ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Thanh Hoá

  N2

  25.

  Regivell

  VN-

  12422­

  11

  PT. Novell Pharmaceutical Laboratories -

  Indonesia

  Indon

  esia

  Dung dịch tiêm, ống 4ml

  Ống

  17,538

  Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng

  SYT Quảng Ngãi

  N2

  26.

  Regivell

  VN-

  12422­

  11

  PT. Novell Pharmaceutical Laboratories -

  Indonesia

  Indon

  esia

  Dung dịch tiêm, ống 4ml

  Ống

  17,538

  Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng

  SYT Quảng Ngãi

  N2

  27.

  REGIVELL 5MG/ML

  VN-

  12422­

  11

  PT. NOVELL PHARMACE UTICAL LABORATOR IES

  Indon

  esia

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  32,200

  Công ty TNHH Vimedimex Bình Dương

  SYT Đồng Nai

  N2

  28.

  REGIVELL 5MG/ML

  VN-

  12422­

  11

  PT. NOVELL PHARMACE UTICAL LABORATOR IES

  Indon

  esia

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  1,400

  Công ty TNHH Vimedimex Bình Dương

  SYT Đồng Nai

  N5

  29.

  Regivell

  5mg/ml

  VN-

  12422­

  11

  PT. Novell Pharmaceutical Laboratories

  Indon

  esia

  Hộp 5 ống 4ml

  Ống

  700

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  BV ĐK Bưu Điện TP.HCM

  N2

  30.

  REGIVELL 5MG/ML

  VN-

  12422­

  11

  PT.Novell

  Pharmaceutical

  Laboratories

  Indon

  esia

  Hộp 5 ống x 4 ml

  Ống

  1,500

  Công ty TNHH Một Thành viên Vimedimex Bình Dương

  SYT Bạc Liêu - TTYT Giá Rai

  N5

  31.

  Regivell

  VN-

  12422­

  11

  PT. Novell Pharmaceutical Laboratories

  Indon

  esia

  Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Ống

  6,192

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Đà Nẵng

  N2

  32.

  Regivell

  VN-

  12422­

  11

  PT. Novell Pharmaceutical Laboratories

  Indon

  esia

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  3,761

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Đắk Lắk

  N2

  33.

  Bupivacaine Aguettant 5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  150

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Ninh Thuận

  NI

  34.

  Bupivacaine Aguettant 5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours (xuất xưởng lô:

  Laboratoire

  Aguettant)

  Pháp

  H/10

  Lọ

  1,250

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  BV ĐKTW Thái Nguyên

  NI

  35.

  Marcaine Spinal Heavy

  VN-

  10738­

  10

  Cenexi

  Pháp

  Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch thuốc tiêm tủy sống, tiêm tủy sống

  Ống

  6,500

  Công ty TNHH một thành viên dược liệu Trung ương 4

  SYT Cao Bằng

  N1

  36.

  Marcaine Spinal heavy

  VN-

  10738­

  10

  Cenexi

  Pháp

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  8,880

  Cty TNHH MTV dược liệu Trung ương 2

  SYT Điện Biên

  N1

  37.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm Tours - France

  Pháp

  Hộp 20 ống x 4ml, dung dịch tiêm tủy sống

  Ống

  5,550

  Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1

  SYT Quảng Trị

  N1

  38.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm Tours - France

  Pháp

  Hộp 20 ống x 4ml, Tiêm, dung dịch tiêm

  Ống

  20,700

  Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương CPC1

  SYT Quảng Bình

  N1

  39.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Ống

  300

  Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Đà Nẵng

  SYT Quảng Bình

  N1

  40.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Aguettant,

  France

  Pháp

  Hộp 20 ống

  Ống

  27,674

  Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương CPC1

  SYT Bình Định

  N1

  41.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  1,300

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

  SYT Bình Định

  N1

  42.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Aguettant

  Pháp

  Hộp 20 ống x 4ml

  ống

  30,855

  Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương CPC1

  SYT An Giang

  N1

  43.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  6,315

  VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

  SYT An Giang

  N1

  44.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm

  Tours

  Pháp

  Hộp 20 ống x 4ml

  Ống

  1,000

  Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

  Cục Hậu Cần Quân khu 5 - BV Quân Y 17

  N1

  45.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguetta

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Ống

  500

  Công ty MTV Vimedimex Bình Dương

  Cục Hậu Cần Quân khu 5 - BV Quân Y 17

  N1

  46.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612-

  15

  Laboratoire

  Aguettant

  Pháp

  H/20

  Ống

  3,930

  Công ty CP Dược phẩm Trung Ương CPC1

  SYT Long An

  N1

  47.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  4,550

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Long An

  N1

  48.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  2,000

  Cty TNHH 1TV Vimedimex Bình Dương

  SYT Sơn La

  N1

  49.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Ống

  (Lọ)

  25,454

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vimedimex Bình Dương

  SYT Nghệ An

  N1

  50.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  1,500

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Đồng Tháp

  N1

  51.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Aguettant

  Pháp

  H/20

  Ống

  11,050

  Công ty CP Dược phẩm Trung Ương CPC1

  SYT Đồng Tháp

  N1

  52.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Aguettant

  Pháp

  H/20

  Ống

  10,300

  Công ty CP Dược phẩm Trung Ương CPC1

  SYT Đồng Tháp

  N1

  53.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  140

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Đồng Tháp

  N2

  54.

  Bupivacaine 20mg 0,5% 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm Tours - Pháp

  Pháp

  Hộp 20 ống, Dung dịch tiêm tủy sống, tiêm

  Ống

  28,480

  C.ty CP dược phẩm TW CPC1

  SYT Thanh Hoá

  N1

  55.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours

  Pháp

  Dung dịch tiêm, lọ 20ml

  Lọ

  567

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

  SYT Quảng Ngãi

  N1

  56.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Aguettant - France

  Pháp

  H/20

  Ống

  16,580

  Công ty cổ phần dược phẩm trung ương CPC 1

  Tiền Giang - TTMS công ngành Y tế

  N1

  57.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  252

  Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương

  Tiền Giang - TTMS công ngành Y tế

  N1

  58.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours

  Pháp

  Dung dịch tiêm, lọ 20ml

  Lọ

  567

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

  SYT Quảng Ngãi

  N1

  59.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5 mg/ml-4ml

  VN-

  18612­

  15

  Sản xuất bởi Delpharm Tours, xuất xưởng bởi Aguettant - Pháp

  Pháp

  Hộp 5 vỉ x 4 ống, dung dịch tiêm, tiêm

  Chai/ Lọ/ Ống

  4,000

  CPC1

  SYT Hà Nội- BV Đức Giang

  N1

  60.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Lọ

  900

  Vimedimex BD

  SYT Hà Nội- BV Đức Giang

  N1

  61.

  Bupivacaine

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm

  Tours

  Pháp

  Hộp 5 vỉ x 4 ống

  Ống

  19,990

  Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC 1

  SYT Hải Dương

  N1

  62.

  Bupivacaine

  Aguettant

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  1,000

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Hải Dương

  N1

  63.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm Tours (xuất xưởng Aguettant)

  Pháp

  H/20, dung dịch tiêm

  Ống

  8,000

  Công ty cổ phần dược phẩm trung ương CPC1

  BV ĐH Y Dược TP.HCM

  N1

  64.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire

  Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm

  Ống

  1,050

  Công ty TNHH MTV VIMEDIMEX Bình Dương

  SYT Hà Giang

  N1

  65.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng: Laboratoire Aguettant) - France

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Ống

  3,170

  LD CTCP DP Bắc Ninh- CTCP VTYT HD

  SYT Bắc Ninh

  N1

  66.

  Marcaine Spinal Heavy Inj 0.5% 4ml X 5’s

  VN-

  19785­

  16

  Cenexi-Pháp

  Pháp

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  14,150

  Công ty TNHH MTVDLTW2

  SYT Bắc Ninh

  N1

  67.

  Bubivacaine

  Aguettant

  5MG/ML

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  13,975

  Công ty TNHH Vimedimex Bình Dương

  SYT Đồng Nai

  N1

  68.

  Bubivacaine

  For Spinal

  Anaesthesia

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Aguettant

  Pháp

  Hộp 20 ống

  Ống

  45,086

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

  SYT Đồng Nai

  N1

  69.

  BubivacainE

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Dung

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  1,700

  Công ty TNHH Vimedimex Bình Dương

  SYT Đồng Nai

  N2

  70.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) -

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Lọ

  200

  CT. TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Vĩnh Phúc

  N1

  71.

  Marcaine Spinal Heavy

  VN-

  19785­

  16

  Cenexi

  Pháp

  Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch thuốc tiêm tủy sống, tiêm tủy sống

  Ống

  15,800

  Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2

  SYT Lào Cai

  N1

  72.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5 mg/ml-4ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm Tours, xuất xưởng bởi Aguettant - Pháp

  Pháp

  Hộp 5 vỉ x 4 ống, dung dịch tiêm, tiêm

  Chai/

  Lọ/ Ống

  100

  Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1

  SYT HàNội-BV Ung Bướu HN

  N1

  73.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5 mg/ml-4ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm Tours, xuất xưởng bởi Aguettant - Pháp

  Pháp

  Hộp 5 vỉ x 4 ống, dung dịch tiêm, tiêm

  Chai/

  Lọ/ Ống

  900

  Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1

  SYT Hà Nội-BV ĐK H. Hoài Đức

  N1

  74.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Ống

  500

  CTY CP DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

  BV C Đà Nẵng

  N1

  75.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Ống

  200

   

  SYT Tuyên Quang

  N1

  76.

  Marcaine Spinal Heavy Inj 0.5% 4ml x 5's

  VN-

  19785­

  16

  Cenexi

  Pháp

  Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch thuốc tiêm tủy sống

  Ống

  1,200

  CT CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

  BV ĐK Bưu Điện TP.HCM

  N1

  77.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  39

  CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

  BV ĐK Bưu Điện TP.HCM

  N1

  78.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm

  Ống

  1,000

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Ninh Bình

  N1

  79.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm truyền

  Ống

  1,800

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Ninh Bình

  N2

  80.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng :Laborat oire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 20 ống

  Ống

  4,820

  CÔNG TY CỔ PHẦN

  DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

  SYT Bình Phước

  N1

  81.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  550

  CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

  SYT Bình Phước

  N1

  82.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours (xuất xưởng lô:

  Laboratoire

  Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm

  Lọ

  6,800

  MTV Vimedimex Bình Dương

  Sở Tư Pháp tỉnh Thái Nguyên - TT DV bán đấu giá Tài sản

  N1

  83.

  Marcaine Spinal Heavy

  VN-

  19785­

  16

  Cenexi

  Pháp

  Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch tiêm tủy sống

  Ống

  27,940

  MTV Dược liệu TW2

  Sở Tư Pháp tỉnh Thái Nguyên - TT DV bán đấu giá Tài sản

  N1

  84.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  2,620

  Công ty cổ phần dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng

  SYT Bình Định

  N1

  85.

  Marcaine Spinal Heavy

  VN-

  19785­

  16

  Cenexi - Pháp

  Pháp

  Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch thuốc tiêm tủy sống, tiêm tủy sống

  Ống

  89,044

  Công ty CP Dược liệu trung ương 2

  SYT Đà Nẵng

  N1

  86.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Lọ

  25,842

  Công ty TNHH MTV VIMEDIMEX Bình Dương

  SYT Đà Nẵng

  N1

  87.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Dung dịch tiêm, 20ml

  Lọ

  2,090

  79. CT TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Yên Bái

  N1

  88.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692-

  16

  Delpharm Tours (xuất

  xưởng lô:

  Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  4,240

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Bắc Giang

  N1

  89.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  lọ

  450

  Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành Viên Vimedimex Bình Dương

  BV Chợ Rẫy

  N1

  90.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  lọ

  50

  Công ty cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng

  Cục Hậu cần Quân khu 5 - BV Quân Y 13

  N1

  91.

  Marcaine Spinal Heavy

  VN-

  19785­

  16

  Cenexi

  Pháp

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  30,170

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

  SYT Bình Dương - BV ĐK Tỉnh

  N1

  92.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  5,700

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

  SYT Bình Dương - BV ĐK Tỉnh

  N1

  93.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  1,200

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Đắk Lắk

  N1

  94.

  Bupivacalne for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm

  Tours

  Pháp

  H/20 ống 4ml dung dịch tiêm tủy sống

  Chai/

  Lọ/ Ống

   

  21,405

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

  SYT Đắk Lắk

  N1

  95.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  4,060

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Đắk Lắk

  N1

  96.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  5,070

  Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương

  SYT Thái Bình

  N1

  97.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm Tour (xuất xưởng Aguettant)

  Pháp

  Hộp 20 ống

  Ống

  311,130

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1

  SYT TP.HCM

  N1

  98.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  47,100

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT TP.HCM

  N1

  99.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  64,773

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT TP.HCM

  N1

  100.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  1,240

  CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

  SYT Trà Vinh

  N1

  101.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  1,100

  CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

  SYT Trà Vinh

  N2

  102.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Lọ

  150

  Công ty TNHH Một Thành viên Vimedimex Bình Dương

  SYT Bến Tre

  N1

  103.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm

  Lọ

  2,390

  Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng

  SYT Gia Lai

  N1

  104.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Lọ

  670

  Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương

  SYT Hưng Yên

  N1

  105.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia

  Aguettant 5 mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Sản xuất bởi Delpharm Tours - Pháp, xuất xưởng bởi Laboratoire Aguettant

  Pháp

  Hộp 20 ống, Dung dịch tiêm tủy sống, tiêm

  Ống

  8,580

  Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

  SYT Hưng Yên

  N1

  106.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Vinphaco

  Việt

  Nam

  Hộp 5 ống x 4ml dung dịch tiêm gây tê màng cứng

  Ống

  10,000

  Liên Danh Công ty dược Trần Nga - Vĩnh Phúc

  SYT Cao Bằng

  N3

  107.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  CTCPD Vĩnh Phúc

  Việt

  Nam

  Hộp 1 vỉ x 5 ống; Hộp 10 vỉ x 5 ống x 4ml dung dịch tiêm

  gây tê màng cứng

  Ống

  3,390

  LD Công ty TNHH Đông Bắc và Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

  SYT Hà Giang

  N3

  108.

  BUCARVIN

  VD- 17042­12

  VINPHACO

  Việt

  Nam

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  20,100

  Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

  SYT Đồng Nai

  N3

  109.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Công ty CPDP Vĩnh Phúc

  Việt

  Nam

  Hộp 1 vỉ x 5 ống x 4ml dung dịch tiêm gây tê màng cứng

  Ống

  1,006

  CT. CPDP Vĩnh Phúc

  SYT Vĩnh Phúc

  N3

  110.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  VINPHACO

  Việt

  Nam

  Hộp 1 vỉ x 5 ống; Hộp 10 vỉ x 5 ống x 4ml dung dịch tiêm

  gây tê màng cứng

  Ống

  300

   

  SYT Tuyên Quang

  N3

  111.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  VINPHACO

  Việt

  Nam

  Hộp 5 ống; 50 ống

  Ống

  120

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

  SYT Bình Phước

  N3

  112.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Vinphaco- Việt Nam

  Việt

  Nam

  hộp 5 ống,dung dịch tiêm, tiêm

  Ống

  7,280

  Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

  SYT Đà Nẵng

  N3

  113.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

  Việt

  Nam

  Hộp 1 vỉ x 5 ống Dung dịch tiêm, Tiêm gây tê màng cứng

  Ống

  4,430

  82. CT CPDP Yên Bái

  SYT Yên Bái

  N3

  114.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

  Việt

  Nam

  Dung dịch tiêm, Tiêm gây tê màng cứng

  Ống

  3,440

  82. CT CPDP Yên Bái

  SYT Yên Bái

  N5

  115.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Vinphaco

  Việt

  Nam

  Hộp 1 vỉ x 5 ống x 4ml;

  Ống

  5,100

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

  SYT Ninh Thuận

  N3

  116.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  CTCPDP Vĩnh Phúc

  Việt

  Nam

  Hộp 1 vỉ x 5 ống

  Ống

  5,940

  Liên danh thầu Công ty TNHH dược phẩm Đức Hưng - Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

  SYT Thái Bình

  N3

  117.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Vinphaco

  Việt

  Nam

  Hộp 5 ống

  Ống

  26,521

  Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

  SYT TP.HCM

  N3

  118.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Vinphaco

  Việt

  Nam

  Hộp 5 ống; 50 ống

  Ống

  1,700

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

  SYT Trà Vinh

  N3

  119.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

  Việt

  Nam

  Hộp 5 ống

  Ống

  3,460

  Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

  SYT Long An

  N3

  120.

  Puvivid

  VN-

  19847­

  16

  Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

  Ý

  Dung dịch tiêm/truyền

  Ống

  11,690

  C.ty TNHH Bình Việt Đức

  SYT Thanh Hoá

  N1

  121.

  Puvivid

  VN-

  19847­

  16

  Galenica senese S.r.l

  Ý

  Hộp 5 ống

  Ống

  2,100

  Công ty TNHH Bình Việt Đức

  SYT Hải Dương

  N1

  122.

  Puvivid

  VN-

  19847­

  16

  Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

  Ý

  Thuốc tiêm

  Ống

  7,200

  Công ty TNHH Bình Việt Đức

  BV TW Huế

  N1

  123.

  Puvivid

  VN-

  19847­

  16

  Industria Farmaceutica Galenica Senese S.R.L

  Ý

  Hộp 5 ống

  Ống

  1,000

  Công ty TNHH Bình Việt Đức

  SYT TP.HCM - BV Bình dân

  N1

  124.

  Puvivid

  VN-

  19847­

  16

  Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

  Ý

  Hộp 5 ống, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Ống

  13,700

  Công ty TNHH Bình Việt Đức

  SYT Bến Tre

  N1

  125.

  Bupivacaine hydrochloride with Dextrose Injection USP

  VN-

  12984­

  11

  Norris Medicines Limited. - Ấn Độ

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Ống

  2,390

  Công ty Cổ phần Dược -

  Thiết bị Y tế Đà Nẵng

  SYT Quảng Trị

  N5

  126.

  Bupitroy

  Heavy

  VN-

  16919­13 gia hạn

  14652/Q

  LD-DK

  30/7/201

  9

  Troikaa

  Ấn

  Độ

  Hộp 1 vỉ

  Ống

  8,000

  Công ty TNHH VTYT Hoàn Vũ

  BVĐK TW Quảng Nam

  N2

  127.

  Bupivacaine hydrochloride with Dextrose USP

  VN-

  12984­

  11

  Norris

  Medicines Ltd.

  - Ấn Độ

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x

  4ml

  Ống

  18,200

  Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

  SYT Nghệ An

  N5

  128.

  B-CANE

  HEAVY

  VN-

  21166­

  18

  Aculife

  Healthcare

  Private

  Limited

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  1,500

  SÀI GÒN

  SYT Đồng Tháp

  N5

  129.

  Bupitroy

  Heavy

  VN-

  16919­13 (CV GIA

  HẠNSỐ

  14652/Q

  LD-DK)

  Troikaa Pharmaceutical s Ltd

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống chứa 4ml; Dung dịch thuốc tiêm

  Ống

  3,580

  CÔNG TY CP THƯƠNG

  MẠI DƯỢC PHẨM PVN

  SYT Bà Rịa Vũng Tàu

  N2

  130.

  B-CANE

  HEAVY

  VN-

  21166­

  18

  Aculife

  Healthcare

  Private

  Limited

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  2,000

   

  SYT Kiên Giang

  N5

  131.

  B-CANE

  HEAVY

  VN- 21166­18

  Aculife

  Healthcare

  Private

  Limited

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  6,500

  Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

  SYT Khánh Hoà

  N2

  132.

  B-Cane Heavy

  VN-

  21166­

  18

  Aculife Healthcare Private Limited - Ấn Độ

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4

  ml; Dung dịch tiêm

  Ống

  5,300

  Công ty TNHH MTV Duợc Sài Gòn

  SYT Hà Nam

  N2

  133.

  B-CANE

  HEAVY

  VN-

  21166­

  18

  Aculife

  Healthcare

  Private

  Limited

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x

  4ml

  Ống

  400

  Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

  SYT Trà Vinh

  N2

  134.

  B-Cane Heavy

  VN-

  21166­

  18

  Aculife

  Healthcare

  Private

  Limited-India

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  1,600

  Liên danh Công ty cổ phần

  Dược và Vật tư y tế Cao Bằng - CPC1

  SYT Cao Bằng

  N2

  135.

  Bupitroy 0,5%

  VN-

  16918­

  13

  Troikaa Pharmaceutical s Ltd

  Ấn

  Độ

  Hộp 1 lọ 20ml

  Lọ

  4,000

   

  SYT Kiên Giang

  N2

  136.

  Bupitroy

  Heavy

  VN-

  16919­

  13

  Troikaa Pharmaceutical s Ltd

  Ấn

  Độ

  Hộp 5 ống chứa

  4ml

  Ống

  11,300

   

  SYT Kiên Giang

  N2

  137.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours

  Pháp

  Dung dịch tiêm, Tiêm, Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  500

  Vimedimex Bình dương

  SYT Tuyên Quang

  N1

  138.

  Marcaine Spinal Heavy

  VN-

  19785­

  16

  Cenexi

  Pháp

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  43,350

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

  SYT An Giang

  N1

  139.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  2,740

  CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

  SYT An Giang

  N1

  140.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Lọ

  1,000

  Công ty Cố phần Dược -

  Thiết bị Y tế Đà Nẵng

  SYT Quảng Trị

  N5

  141.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692-

  16

  Delpharm Tours - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Ống

  4,520

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Bắc Ninh

  N1

  142.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Ống

  600

  Công ty Cổ phần Dược-

  TBYT Đà Nẵng

  BVĐK TW Quảng Nam

  N1

  143.

  Marcaine Spinal Heavy Inj 0.5% 4ml x 5's

  VN-

  19785­

  16

  Cenexi

  Pháp

  Hộp 5 ống x

  4ml

  Ống

  8,000

  Công ty Cổ phần Dược

  liệu Trung ương 2

  BVĐK TW Quảng Nam

  N1

  144.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant), Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Lọ

  4,660

  Công ty TNHH một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương

  SYT Phú Thọ

  N1

  145.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Ống

  (Lọ)

  25,700

  Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dưorng

  SYT Nghệ An

  N1

  146.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  H/20

  Ống

  17,010

  TRUNG ƯƠNG CPC1

  SYT Đồng Tháp

  N1

  147.

  Marcaine Spinal Heavy

  VN-

  19785­

  16

  Cenexi

  Pháp

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  7,250

  DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

  SYT Đồng Tháp

  N1

  148.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm

  Tours

  Pháp

  Tiêm

  Ống

  8,240

  CÔNG TY CỔ PHẦN

  DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

  SYT Bình Phước

  N1

  149.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Tiêm

  Lọ

  600

  CÔNG TY TNHH MTV

  VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

  SYT Bình Phước

  N1

  150.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm

  Tours

  Pháp

  Hộp 20 ống x

  4ml

  Ống

  7,200

  CÔNG TY CỔ PHẦN

  DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

  SYT Bà Rịa Vũng Tàu

  N1

  151.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  320

  CÔNG TY TNHH MTV

  VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

  SYT Bà Rịa Vũng Tàu

  N1

  152.

  Bupivacaine

  Aguettant

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Lọ

  10,000

  Công ty cổ phần Y Dược

  phẩm Vimedimex

  BV Phổi TW

  N1

  153.

  100mg/20ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  10,000

  TBYT Hà Nội

  BV Hữu nghị Việt Đức

  N1

  154.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm Tours (cơ sở xuất xưởng : Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  H/20

  Ống

  2,300

   

  SYT Kiên Giang

  N1

  155.

  Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

  VN-

  18612­

  15

  Delpharm Tours (cơ sở xuất xưởng:

  Laboratoire

  Aguettant)

  Pháp

  Hộp 20 ống x 4ml

  Ống

  48,180

  Công ty Cổ phần Dược

  phẩm Trung ương CPC1

  SYT Đắk Lắk

  N1

  156.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  7,680

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Đắk Lắk

  N1

  157.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm Tours - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  100

  CÔNG TY TNHH MỘT

  THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

  SYT Ninh Thuận

  N1

  158.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Lọ

  4,000

  Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  BVK

  N1

  159.

  Marcaine Spinal Heavy Inj 0.5% 4ml x 5’s

  VN-

  19785­

  16

  Cenexi-Pháp

  Pháp

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  14,900

  Công ty TNHH MTV DLTW2

  SYT Bắc Ninh

  N1

  160.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Tiêm, Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm

  Lọ

  300

  Công ty cổ phần dược -

  thiết bị y tế Đà Nẵng

  SYT Quảng Bình

  N1

  161.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  1,400

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

  SYT Khánh Hoà

  N1

  162.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml

  Lọ

  3,400

  CôngtyTNHH MTV Vimedimex Bình Dương

  SYT Trà Vinh

  N1

  163.

  Marcaine Spinal Heavy

  VN-

  19785­

  16

  Cenexi

  Pháp

  Hộp 5 ống x

  4ml

  Ống

  4,830

  Công ty Cổ phần Dược

  liệu Trung Ương 2

  SYT Trà Vinh

  N1

  164.

  Bupivacaine

  Aguettant

  5mg/ml

  VN-

  19692­

  16

  Delpharm

  Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

  Pháp

  Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Lọ

  1,923

  Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương

  SYT Hưng Yên

  N1

  165.

  Marcaine Spinal Heavy

  VN-

  19785­

  16

  Cenexi

  Pháp

  Hộp 5 ống x 4ml

  Ống

  78

  Công ty cổ phần dược liệu

  Trung ương 2

  SYT Tp.HCM - BV Quận 5

  N1

  166.

  Bucarvin

  VD-

  17042-

  CTCPDP Vĩnh Phúc

  Việt

  Nam

  Hộp 1 vỉ x 5 ống; Hộp 10 vỉ x 5 ống x 4ml dung dịch tiêm

  gây tê màng cứng

  Ống

  8,340

  24. Đông Bắc

  SYT Tuyên Quang

  N3

  167.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

  Việt

  Nam

  Hộp 5 ống

  Ống

  3,460

  Công ty CP Dược phẩm

  Vĩnh Phúc

  SYT Long An

  N3

  168.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Công ty cổ

  phần dược phẩm Vĩnh Phúc - Việt Nam

  Việt

  Nam

  Hộp 1 vỉ x 5 ống; Hộp 10 vỉ x 5 ống x 4ml

  Ống

  1,450

  Chi nhánh Cao Bằng -

  Công ty cổ phần y tế AMVGROUP

  SYT Cao Bằng

  N3

  169.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Vinphaco - Việt Nam

  Việt

  Nam

  Hộp 5 ống x 4ml dung dịch tiêm gây tê màng cứng

  Ống

  924

  Liên Danh Công ty CP Dược Vật Tư Y Tế Nghệ An - Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

  SYT Nghệ An

  N3

  170.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Công ty Cổ

  phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

  Việt

  Nam

  Hộp 5 ống

  Ống

  2,700

  VĨNH PHÚC

  SYT Đồng Tháp

  N3

  171.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Cty CP Dược

  Phẩm Vĩnh Phúc

  Việt

  Nam

  Hộp 5 ống

  Ống

  5,200

  CÔNG TY CỔ PHẦN

  DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

  SYT Bà Rịa Vũng Tàu

  N3

  172.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

  Việt

  Nam

  Hộp 1 vỉ x 5 ống; Hộp 10 vỉ x 5 ống 4ml

  Ống

  6,930

  PHÚ THÁI

  SYT Hòa Bình

  N3

  173.

  Buvisol

  VD-

  31042­

  18

  Công ty Cổ

  phần Dược Danapha

  Việt

  Nam

  Hộp 10 ống x

  4ml

  Ống

  1,000

   

  SYT Kiên Giang

  N3

  174.

  Buvisol

  VD-

  31042­

  18

  Công ty Cổ

  phần Dược Danapha - Việt Nam

  Việt

  Nam

  Hộp 10 ống x

  4ml

  Ống

  50

  Công ty Cổ phần Dược

  Danapha

  SYT Ninh Thuận

  N3

  175.

  Bucarvin

  VD-

  17042­

  12

  Vinphaco

  Việt

  Nam

  Hộp 5 ống

  Ống

  1,200

  Công ty CPDP Vĩnh Phúc

  SYT Trà Vinh

  N3

  176.

  Puvivid

  VN-

  19847­

  16

  Industria Farmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

  Ý

  Hộp 5 ống 5ml

  Ống

  7,000

  Liên danh Dược Việt Mỹ - Dược Việt Nam

  SYT Nghệ An

  N1

  177.

  Puvivid

  VN-

  19847­

  16

  Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L

  Ý

  Hộp 5 ống

  Ống

  1,000

  CÔNG TY TRÁCH

  NHIỆM HỮU HẠN BÌNH VIỆT ĐỨC

  BV Nhi TW

  N1

  178.

  Puvivid

  VN-

  19847­

  16

  Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

  Ý

  Hộp 5 ống, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Ống

  1,700

  Công ty TNHH Bình Việt Đức

  SYT Quảng Bình

  N1

  179.

  Puvivid

  VN-

  19847­

  16

  Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L

  Ý

  Hộp 5 ống

  Ống

  1,200

  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bình Việt Đức

  SYT Khánh Hoà

  N1

  180.

  Puvivid

  VN-

  19847­

  16

  Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

  Ý

  Hộp 5 ống

  Ống

  100

  Cty TNHH Bình Việt Đức

  SYT Thừa Thiên Huế

  N1

  181.

  Puvivid

  VN-

  19847­

  16

  Industria Farmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

  Ý

  Hộp 5 ống x 5ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

  Ống

  1,100

  Công ty TNHH Bình Việt Đức

  SYT Đà Nẵng

  N1

   

   

   

  BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  -----------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

   

   

  Phụ lục 2

  (kèm theo Công văn số 19760/QLD-GT ngày 22/11/2019 của Cục Quản lý Dược)

  Danh sách các thuốc tiêm chứa bupivacaine được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực

   

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất

  Hàm

  lượng

  Bào chế

  Đóng gói

  Số ĐK

  Năm cấp

  Nhà sản xuất

  1

  B-Cane Heavy

  Bupivacain hydrochlorid 5mg/ml

  5mg

  Dung dịch tiêm

  Hộp 5 ống x 4ml

  VN-

  21166-18

  04/07/18

  Aculife Healthcare Private Limited, India

  2

  Bucain spinal

  Bupivacain hydroclorid (dưới dạng bupivacain hydroclorid monohydrat) 5mg/ml

  5mg/

  ml

  Dung dịch tiêm

  Hộp 5 ống 4ml

  VN-

  21939-19

  20/03/19

  PT. Bemofarm, Indonesia

  3

  Bucarvin

  Bupivacain hydroclorid 20mg

   

  dung dịch tiêm gây tê màng cứng

  Hộp 5 ống x 4ml

  VD-

  17042-12

  07/06/12