logo

Công văn 20624/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 20624/QLD-MP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tất Đạt
  Ngày ban hành: 06/11/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
  -------
  Số: 20624/QLD-MP
  V/v:Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

   
   

  Kính gửi:
  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Công ty cổ phần BES Việt Nam
  (Địa chỉ: 227 Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội)

   
   
  Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;
  Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 16/9/2015 đối với Công ty cổ phần BES Việt Nam,
  Cục Quản lý Dược thông báo:
  1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 07 sản phẩm mỹ phẩm sau:

  STT
  Tên sản phẩm
  Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp
  Ngày cấp
  1
  Decobes cream crema decolorante
  107404/15/CBMP-QLD
  27/04/2015
  2
  Decobes remover kit 1 E2
  107405/15/CBMP-QLD
  27/04/2015
  3
  Silkat protein shampoo seboequilibrante
  98500/14/CBMP-QLD
  12/08/2014
  4
  Bes professional hair fashion styling hair spray
  98501/14/CBMP-QLD
  12/08/2014
  5
  Bes amphoten shampoo
  10568/08/CBMP-QLD
  16/10/2008
  6
  Bes hair graffiti invisible mist
  10681/08/CBMP-QLD
  24/10/2008
  7
  Bes sifix
  12248/08/CBMP-QLD
  02/12/2008

  - Công ty sản xuất: Cosmec S.P.A - Italia
  - Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần BES Việt Nam (Địa chỉ: 227 Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội).
  Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.
  2. Công ty cổ phần BES Việt Nam phải:
  - Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên.Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.
  - Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/11/2015.
  3. Sở Y tế Tp. Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty cổ phần BES Việt Nam báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.
  4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
  - Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
  - Trang TTĐT Cục QLD;
  - Lưu: VT, TTr, MP (Q).
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Tất Đạt

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới