logo

Công văn 2786/BYT-MT triển khai hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2786/BYT-MT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành: 22/05/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/05/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 2786/BYT-MT
  V/v: Chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng PT Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

   

   

  Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02/7 hằng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; Ngày 22/11/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 1254/KH-BYT về triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2017-2021.

  Để triển khai có hiệu quả Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019, Bộ Y tế kính đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung sau:

  1. Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019, lồng ghép với các hoạt động thuộc Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các Chương trình, Dự án khác;

  2. Xây dựng kế hoạch triển khai và phổ biến Đề án Truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

  3. Triển khai công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và thanh kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt;

  4. Xây dựng, in ấn các tài liệu, thông điệp, chủ đề truyền thông, hướng dẫn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt phù hợp với địa phương;

  5. Xây dựng và triển khai các mô hình truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trưng, vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, ưu tiên khu vực biển, đảo, khu vực làng nghề;

  6. Triển khai các hoạt động truyền thông gián tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại cộng đồng về vệ sinh phòng chống dịch, bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch;

  (phụ lục các thông điệp truyền thông kèm theo)

  7. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt, bảo đảm thực hiện có hiệu quả và đúng theo các quy định hiện hành;

  8. Báo cáo kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019 gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) trước ngày 30/12/2019, theo địa chỉ: Cục Quản lý môi trường y tế-Tầng 12 Tòa nhà Tổng cục Dân số, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  Trân trọng cảm ơn./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - BT. Nguyễn Thị K
  im Tiến (để báo cáo);
  - Các Thứ trưởng (để phối hợp);
  - Sở Y tế, TTYTDP/TTKSBT các t
  nh, TP (để thực hiện);
  - Các Viện: SKNN&MT, VSDT TN, YTCC TP HCM, Pasteur NT (để thực hiện);
  - Lưu: VT, MT.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Trường Sơn

   

  PHỤ LỤC

  NỘI DUNG MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN NĂM 2019
  (Kèm theo Công văn số 2786/BYT-MT ngày 22 tháng 5 năm 2019)

  1. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam

  2. Vệ sinh sạch sẽ vì sức khỏe của bạn và cộng đồng

  3. Vệ sinh sạch sẽ - Đẩy lùi dịch bệnh - Sức khỏe nâng cao

  4. Vệ sinh sạch sẽ là cách phòng bệnh đơn giản, hiệu quả

  5. Vệ sinh sạch- Môi trường xanh- Vì một Việt Nam khỏe mạnh

  6. Vệ sinh sạch sẽ- Cộng đồng khe mạnh- Đất nước phồn vinh

  7. Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hp vệ sinh góp phần xây dựng Nông thôn mới.

  8. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để bảo vệ bạn, con bạn và gia đình bạn.

  9. Thường xuyên rửa tay với xà phòng có thể giúp bạn phòng tránh bệnh tiêu chảy và viêm đường hô hấp cấp.

  10. Thường xuyên rửa tay với xà phòng góp phần phòng, chống bệnh cúm và tay chân miệng.

  11. Thường xuyên rửa tay với xà phòng cho đôi tay sạch khuẩn

  12. Thường xuyên rửa tay với xà phòng vào các thời điểm quan trọng:

  - Trước khi chế biến thức ăn.

  - Trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn.

  - Sau khi đi vệ sinh.

  - Sau khi làm vệ sinh cho trẻ.

  13. Rửa tay với xà phòng vì sức khỏe của bạn và cộng đồng.

  14. Giữ gìn bàn tay sạch khun để bảo vệ sức khỏe của bạn.

  15. Giữ gìn vệ sinh vì sức khỏe của bạn và gia đình.

  16. Hãy rửa tay sạch sẽ trước khi nấu nướng và chế biến thức ăn.

  17. Vệ sinh sạch sẽ, sức khỏe nâng cao.

  18. Trao yêu thương, đừng trao vi khuẩn.

  19. Vì sức khỏe cộng đồng hãy rửa tay với xà phòng.

  20. Rửa tay với xà phòng là biện pháp đơn giản, hiệu quả phòng chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

  21. Rửa tay sạch vì sức khoẻ và sự phát triển của trẻ em.

  22. Rửa tay sạch đồng nghĩa với sức khoẻ và sự phát triển của trẻ em.

  23. Để bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ, hãy dành thêm một phút để rửa tay với xà phòng.

  24. Vệ sinh phòng bệnh - Nâng cao sức khỏe.

  25. Vệ sinh cá nhân và Vệ sinh môi trường góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

  26. Giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần phòng chống dịch, bệnh.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới