logo

Công văn 2901/UBND-ĐT Hà Nội về hoạt động vận chuyển của shipper

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2901/UBND-ĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Mạnh Quyền
  Ngày ban hành: 04/09/2021 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/09/2021 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giao thông, COVID-19
 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
  HÀ NỘI

  ____________

  Số: 2901/UBND-ĐT
  v/v về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2021

   

  Kính gửi:

  - Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  - Công an Thành phố.

   

   

  Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; xét báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 3980/SGTVT-QLVT ngày 03/9/2021 về việc hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh (có bản chụp gửi kèm theo).

  Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

  1. Thống nhất đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 3980/SGTVT-QLVT ngày 03/9/2021 về thời gian được phép hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh từ 09h00 đến 20h00 hàng ngày để tăng cường biện pháp phòng, chống dịch trong lĩnh vực vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố. Giao Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan quá trình triển khai đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và Thành phố.

  2. Giao các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với nhân viên giao hàng khi tham gia hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.

  3. Giao Sở Y tế nghiên cứu, hướng dẫn quy trình tự tổ chức xét nghiệm để làm cơ sở cho các đơn vị chủ động triển khai thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)

  - Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)

  - Các PCT UBND Thành phố;

  - UBND các quận, huyện, thị xã;

  - VPUBTP: CVP, các PCVP; TKBT, TH, KGVX, NC, ĐT

  - Lưu VT, ĐT.


   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

  Nguyn Mạnh Quyn

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
  HÀ NỘI

  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  ____________

  Số: 3980/SGTVT-QLVT

  v/v đề xuất hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________

  Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2021

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố

  Thực hiện văn bản số 30/SCHTP ngày 27/8/2021 của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực vận tải. Sở Giao thông vận tải đã có văn bản 3935/SGTVT-QLVT ngày 30/8/2021 gửi Công an Thành phố và các sở, ngành có liên quan để lấy ý kiến về hoạt động vận tải đối với loại hình này.

  Để kịp thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển của người dân, đảm bảo công phòng chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải báo cáo, đề xuất UBND Thành phố nội dung sau:

  1. Về thời gian hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh của nhân viên giao hàng chỉ được hoạt động từ 09h00 đến 20h00 hàng ngày.

  2. Chỉ đạo các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu nhân viên giao hàng khi vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 còn thời hạn theo quy định của ngành y tế.

  3. Chỉ đạo Sở Y tế nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tự tổ chức xét nghiệm làm cơ sở để các đơn vị triển khai, thực hiện.

  Sở Giao thông vận tải kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Đ/c Chủ tịch UBND TP;

  - Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 TP;

  - Đ/c Nguyễn Mạnh Quyền-PCT UBND TP;

  - Đ/c Giám đốc Sở;

  (Để báo cáo)

  - Công an Thành phố;

  - Các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp&PTNN;

  - UBND các quận, huyện, thị xã;

  - Lưu VT, QLVT

  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

   

   

  Đào Việt Long

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới