logo

Bộ Y tế ban hành Công văn 2987/BYT-BH về việc triển khai ứng dụng chuyển dữ liệu đồng thời (Gateway) tại các cơ sở khám chữa bệnh

Văn bản liên quan

Văn bản mới