logo

Công văn 4208/BYT-VPB1 hoãn tổ chức giao ban trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4208/BYT-VPB1 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Trường Duy
  Ngày ban hành: 06/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ

  _______

  Số: 4208/BYT-VPB1

  V/v: Hoãn tổ chức giao ban trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Lãnh đạo các Bệnh viện/Viện trực thuộc Bộ.

  (Gọi tắt là các Đơn vị)

   

  Ngày 03/8/2020, Bộ Y tế ban hành Giấy mời số 558/GM-BYT về việc Họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ 14h00, ngày 07/8/2020 (Giấy mời gửi kèm theo).

  Vì lý do khách quan, Bộ Y tế trân trọng thông báo hoãn buổi Họp giao ban trực tuyến nêu trên, thời gian mới sẽ được thông báo sau.

  Trân trọng cảm ơn./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Q. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);

  - Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);

  - Đồng chí Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo);

  - Lưu: VT, VPB1.

  TL. BỘ TRƯỞNG

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

   

   

   

   

   

  Đỗ Trường Duy

   

   

   

   
   

  BỘ Y TẾ

  _______

  Số: 558/GM-BYT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  GIẤY MỜI

  Họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19

  ___________

  Kính gửi:

  - Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Lãnh đạo các Bệnh viện/Viện trực thuộc Bộ.

   

  Để ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid-19, Bộ Y tế tổ chức “Họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19” với 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bệnh viện/Viện trực thuộc Bộ.

  1. Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Q. Bộ trưởng Bộ Y tế.

  2. Thời gian: - Từ 08h30, ngày 05/8/2020 (Thứ Tư);

  - Từ 14h00, ngày 07/8/2020 (Thứ Sáu).

  3. Địa điểm, thành phần

  3.1. Điểm cầu Trung ương (Tại Phòng họp 1/G3/Nhà B, Bộ Y tế)

  - Lãnh đạo Bộ Y tế;

  - Lãnh đạo các Đơn vị: Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Quản lý Môi trường y tế, Cục Quản lý Dược, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng và Văn phòng Bộ.

  3.2. Điểm cầu địa phương (Tại Phòng họp truyền hình của 63 Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, trường hợp Sở Y tế không trang bị thiết bị Hội nghị đề nghị Họp tại điểm cầu Viettel trên địa bàn tỉnh/thành phố).

  - Lãnh đạo Sở Y tế; Lãnh đạo các Bệnh viện/Viện trực thuộc Bộ trên địa bàn tỉnh, thành phố; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố và các Phòng ban liên quan thuộc Đơn vị.

  Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế chủ trì tại điểm cầu địa phương và căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 diễn ra trên địa bàn, điều kiện Phòng họp truyền hình quyết định và mời thành phần tham dự họp (Lưu ý: Đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh).

  Trân trọng cảm ơn./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Q. BT Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);

  - Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);

  - Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo);

  - Tập đoàn Viettel (để phối hợp);

  - Lưu: VT, VPB1.

  TL. BỘ TRƯỞNG

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

   

   

   

   

  Đỗ Trường Duy

   

   

   

  -------------------------------

  Số điện thoại liên hệ: Nội dung giao ban (0977879686); Kết nối đường truyền (0962436799).

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới