logo

Bộ Y tế ban hành Công văn 4482/BYT-KCB về việc tăng cường quản lý công tác khám, giám định y khoa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 4482/BYT-KCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Viết Tiến
  Ngày ban hành: 09/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------
  Số: 4482/BYT-KCB
  V/v:Tăng cường quản lý công tác khám, GĐYK
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

   
   

  Kính gửi:
  - Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
  - Viện trưởng Viện Giám định y khoa, bệnh viện Bạch Mai;
  - Chủ tịch Hội đồng giám định y khoa Trung ương I, II, III;
  - Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.
  (Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

   
   
  Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các Đơn vị tăng cường công tác quản lý khám giám định y khoa (GĐYK), không gây phiền hà và tránh trục lợi trong việc khám, GĐYK xác nhận bệnh, tật và tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể (suy giảm khả năng lao động) cho đối tượng đến khám GĐYK, nhằm hoàn thiện hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
  Theo phản ảnh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian gần đây số lượng người lao động nghỉ hưu trước tuổi có chiều hướng gia tăng, mặc dù Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã nâng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% (trước năm 2016) lên 81% như hiện nay.
  Để chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công và người lao động được thực hiện nghiêm túc, công bằng và nghiêm minh, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các Đơn vị chỉ đạo cán bộ, nhân viên của Đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:
  1. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày, bác sỹ điều trị cần khám lâm sàng cẩn thận, chỉ định làm các xét nghiệm phù hợp theo đúng quy chế chuyên môn, chẩn đoán đúng bệnh, tật. Các bác sỹ cần nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị, không lạm dụng dịch vụ kỹ thuật, nâng cao chất lượng điều trị để hạn chế số ngày nằm viện của người bệnh.
  Những ca bệnh, tật còn nghi ngờ, hoặc khó chẩn đoán cần tổ chức hội chẩn chuyên môn để xác định từng bệnh, từng trường hợp cụ thể và bác sỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả chẩn đoán bệnh, tật và kết quả điều trị của mình.
  2. Yêu cầu Thủ trưởng hoặc cấp Phó của Đơn vị ký tên, đóng dấu của Đơn vị vào Bản tóm tắt Bệnh án điều trị nội trú hoặc Bản tóm tắt Bệnh án điều trị ngoại trú của Đơn vị mình theo mẫu quy định (không ủy quyền cho cấp dưới) và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp Giấy ra viện, hoặc Bản tóm tắt Bệnh án điều trị nội trú hoặc ngoại trú của Đơn vị mình.
  3. Các Giám định viên GĐYK, các thành viên của Hội đồng GĐYK các cấp khi thực hiện việc khám giám định phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình thủ tục giám định và những hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để khám giám định.
  Căn cứ hồ sơ điều trị của đối tượng và tình trạng bệnh, tật hiện có của đối tượng, Giám định viên khám, xác định đúng bệnh, tật và đúng mức độ bệnh, tật cũng như tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể (suy giảm khả năng lao động) của đối tượng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH, bảo đảm công bằng, chính xác, khách quan và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khám giám định của mình.
  Đồng chí Chủ tịch Hội đồng GĐYK phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận khám giám định của Hội đồng do mình làm Chủ tịch.
  4. Cơ quan Thường trực Hội đồng GĐYK Trung ương I, II, III có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về GĐYK cho các cán bộ, viên chức của Cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK cấp tỉnh và Hội đồng GĐYK các Bộ (theo địa bàn được phân công), đảm bảo việc khám, giám định theo đúng quy định của pháp luật.
  5. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở, ban, ngành và các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước đối với người có công, người lao động trên địa bàn, phát hiện những việc làm sai quy chế chuyên môn, hoặc lợi dụng chuyên môn để tiếp tay cho những việc làm sai trái của đối tượng, nhằm mục đích trục lợi. Kiên quyết đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh trước pháp luật những trường hợp cố tình làm sai quy định, vi phạm pháp luật trong việc khám giám định để trục lợi cá nhân.
  Đề nghị Thủ trưởng Đơn vị quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Đơn vị biết, để nghiêm túc thực hiện, góp phần triển khai tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đối với người có công với cách mạng, người lao động và người thân của họ./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/cáo);
  - Các đ/c Thứ trưởng (để c/đạo);
  - Bộ LĐTBXH (để p/hợp);
  - Bảo hiểm XH Việt Nam (để p/hợp);
  - Thanh tra Bộ (để p/hợp);
  - Lưu: VT, KCB.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Viết Tiến

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới