logo

Công văn 69210/CT-VP Hà Nội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục thuế TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 69210/CT-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Hổ
  Ngày ban hành: 27/07/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/07/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • TỔNG CỤC THUẾ

  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ________

  Số: 69210/CT-VP
  V/v: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Văn phòng; Các Phòng thuộc Cục Thuế;

  - Chi cục Thuế các Quận, Huyện, Thị xã và Khu vực.

   

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 25/7/2020 và Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19,

  Cục Thuế TP Hà Nội yêu cầu Văn phòng, các Phòng/Chi cục Thuế:

  1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tới toàn thể Cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị (CBCC) nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 25/7/2020, Công điện 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

  2. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, thiết lập lại hệ thống kiểm dịch, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19. Trang bị, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ quan, trụ sở làm việc.

  3. Đối với những trường hợp CBCC đã từng di chuyển đến Đà Nẵng, qua các địa điểm, trong thời gian thời gian có nguy cơ lây nhiễm cao theo các thông báo của Bộ Y tế, đề nghị chủ động theo dõi tình hình sức khỏe, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu bất thường như ho, sốt, mệt mỏi, khó thở cần phải báo ngay cho cơ sở y tế gần để có biện pháp xử lý kịp thời.

  4. Thường xuyên rà soát, quản lý, theo dõi CBCC tại đơn vị thực hiện các chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch, kịp thời báo cáo Cục Thuế TP Hà Nội (thông qua Văn phòng) khi có vấn đề phát sinh.

  Cục Thuế sẽ tiếp tục Thông báo đến Văn phòng, các Phòng/Chi cục Thuế khi có chỉ đạo mới của Chính phủ, UBND Thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

  Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Văn phòng, các Phòng/Chi cục Thuế biết và nghiêm túc thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên (để thực hiện);

  - Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);

  - Các đ/c Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);

  - Lưu VT, VPM. (2b).

  KT. CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Hổ

   
   

  CÔNG ĐIỆN KHẨN

  Số: 05/CĐ-UBND hồi 10 giờ 30 ngày 26/7/2020

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  ĐIỆN

   

  - Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố;

  - Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

   

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25/7/2020 về công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn:

  1. Công an Thành phố phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc và cư trú trên địa bàn; chỉ đạo tổ dân phố, thôn xóm phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, báo cáo chính quyền địa phương để kiểm tra cách ly theo quy định phòng chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép và các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 (nếu có).

  2. Tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn Thành phố phải có nước sát khuẩn để sát khuẩn tay, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông.

  3. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, sẵn sàng truy vết triệt để các trường hợp dương tính, xác định những người tiếp xúc (F1, F2) tổ chức cách ly ngay tại nhà, F1 lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức theo dõi y tế theo quy định phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan trong cộng đồng; xét nghiệm ngay các trường hợp nghi ngờ để phát hiện chẩn đoán xác định những trường hợp mắc bệnh; thực hiện rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi đông người; Giám sát, quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  4. Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, trang thiết bị, dự phòng hóa chất vật tư tiêu hao để đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 02 lần đối với các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Nội; tiếp tục theo dõi y tế tại cộng đồng ít nhất 14 ngày sau thời gian cách ly bắt buộc và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 một lần nữa trước khi hết thời gian theo dõi y tế, nếu cần thiết xét nghiệm lại sau 01 tháng; giám sát chặt chẽ diễn biến dịch để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

  5. Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung của quân đội quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung theo đúng quy định. Không được để lây nhiễm chéo dịch bệnh trong các cơ sở cách ly tập trung và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

  6. Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Du lịch tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung (khách sạn, cơ sở lưu trú đã được UBND Thành phố phê duyệt) theo đúng quy định; xử lý nghiêm những khách sạn, cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 (nếu có). Không được để lây nhiễm chéo dịch bệnh trong các cơ sở cách ly tập trung và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

  Yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - BCĐQG phòng chống dịch COVID-19;

  - Đồng chí Bí thư Thành ủy;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Bộ Y tế;

  - Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

  - VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, các phòng KGVX, NC, TKBT, HCTC;

  - Lưu: VT, KGVX.

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Đức Chung

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới