logo

Công văn 7098/CV-BCĐ tăng cường giám sát và quản lý việc thực hiện cách ly y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 7098/CV-BCĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thanh Long
  Ngày ban hành: 18/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
  -------

  Số: 7098/CV-BCĐ
  V/v tăng cường giám sát và quản lý việc thực hiện cách ly y tế.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

   

   

  Kính gửi:

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được lơ là, chủ quan và tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

  1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  a) Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra tất cả các khu vực được lựa chọn làm khu cách ly tập trung (tại các đơn vị quân đội, các cơ sở dân sự, cơ sở y tế, khách sạn), các địa điểm thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định phòng chống dịch Covid-19.

  b) Chỉ đạo chính quyền cơ sở phối hợp với các đơn vị y tế, công an địa phương quản lý chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly y tế tại các khu vực cách ly tập trung dân sự, khách sạn; cơ sở y tế, các địa điểm thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú; không để xảy ra trường hợp người đang thực hiện cách ly tiếp xúc gần với người khác và yêu cầu người thực hiện cách ly tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch, thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Thường xuyên tổ chức kiểm gia, giám sát việc thực hiện cách ly và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm để dịch Covid-19 xâm nhập, lây nhiễm trong cơ sở cách ly và ra cộng đồng.

  Chi thực hiện việc cách ly tại nhà, nơi cư trú khi chính quyền địa phương kiểm tra, cho phép và xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly; phải có biển cảnh báo tại địa điểm có người đang thực hiện cách ly; chính quyền địa phương cử người giám sát chặt chẽ hàng ngày người đang thực hiện cách ly.

  c) Chỉ đạo Sở Y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, theo dõi y tế hàng ngày với các trường hợp đang thực hiện cách ly và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho các đối tượng được cách ly theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế.

  2. Đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chuẩn bị tốt các cơ sở cách ly tập trung tại các đơn vị quân đội, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức quản lý, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly theo đúng quy định, không để xảy ra lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở cách ly tập trung.

  3. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu vực cách ly tập trung, các địa điểm thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú; chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật các trường hợp cố tình vi phạm, không tuân thủ các hướng dẫn phòng, chống dịch.

  4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương chỉ đạo và yêu cầu các tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý tuân thủ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm.

  Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

  Trân trọng cảm ơn./.

                        

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Th
  tướng Chính ph (để báo cáo);
  - PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
  - VPTƯ Đảng, VPCP;
  - Thành viên BCĐQG PCD Covid-19;
  - Bộ Y tế: các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ;
  - Các Viện VSDT Pasteur.
  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
  - Lưu: VT, DP.

  KT. TRƯỞNG BAN
  PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
  Nguyễn Thanh Long
  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Công điện 1699/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  Ban hành: 02/12/2020 Hiệu lực: 02/12/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới