logo

Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7832/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 7832/QLD-CL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tất Đạt
  Ngày ban hành: 05/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 •  

  BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
  -------
  Số: 7832/QLD-CL
  V/v:Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017
   
   
  Kính gửi:
  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Công ty cổ phần dược phẩm OPV.
   
   
  - Căn cứ vào các quy chế dược hiện hành của Việt Nam.
  - Căn cứ Công văn số 333/VKNTTW-KH ngày 24/05/2017 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 47L 261 ngày 23/05/2017 về thuốc Viên nén Opetrypsin 4200USP (Chymotrypsin 4200 đơn vị USP), Số lô: 080716; NSX: 21/07/2016; HD: 21/07/2018, SĐK: VD-21682-14 do Công ty cổ phần dược phẩm OPV sản xuất. Mẫu thuốc do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy tại Công ty cổ phần Dược phẩm DGC (Quầy 403, tầng 4, Trung tâm phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hapu Medicenter, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội). Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Định lượng.
  Cục Quản lý Dược thông báo:
  1. Đình chỉ lưu hành toàn quốc thuốc Viên nén Opetrypsin 4200USP (Chymotrypsin 4200 đơn vị USP), Số lô: 080716; NSX: 21/07/2016; HD: 21/07/2018, SĐK: VD-21682-14 do Công ty cổ phần dược phẩm OPV sản xuất.
  2. Công ty cổ phần dược phẩm OPV phối hợp với nhà phân phối thuốc, phải:
  + Trong thời gian 05 ngày, gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ sử dụng thuốc Viên nén Opetrypsin 4200USP (Chymotrypsin 4200 đơn vị USP), Số lô: 080716; NSX: 21/07/2016; HD: 21/07/2018, SĐK: VD-21682-14 do Công ty cổ phần dược phẩm OPV sản xuất và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.
  + Gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trong vòng 01 tháng kể từ ngày ký Công văn này, hồ sơ thu hồi bao gồm số lượng sản xuất, số lượng phân phối, ngày sản xuất, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/04/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc.
  3. Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.
  4. Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế Đồng Nai kiểm tra và giám sát Công ty cổ phần dược phẩm OPV thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.
  Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TT Trương Quốc Cường (để b/c);
  - VKN thuốc TƯ, VKN thuốc Tp. HCM;
  - Cục Quân Y - Bộ quốc phòng ;
  - Cục Y tế - Bộ Công an;
  - Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT;
  - Các phòng ĐKT, QLKDD, Thanh tra Dược-MP, QLTT-QCT - Cục QLD;
  - Công ty Cổ phần Dược phẩm DGC (Quầy 403, tầng 4, Trung tâm phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hapu Medicenter, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội) (để thực hiện);
  - Lưu: VT, CL (HP).
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Tất Đạt
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7832/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
  Số hiệu: 7832/QLD-CL
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 05/06/2017
  Hiệu lực: 05/06/2017
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Tất Đạt
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới