logo

Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7834/QLD-CL về việc công bố đợt 22 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 7834/QLD-CL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tất Đạt
  Ngày ban hành: 06/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 •  

  BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
  -------
  Số: 7834/QLD-CL
  V/v: Công bố đợt 22 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017
   
   
  Kính gửi:
  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  - Các công ty xuất nhập khẩu thuốc.
   
   
  Thực hiện quy định tại Công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/08/2013 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần Công văn số 13719/QLD-CL, Cục Quản lý Dược thông báo:
  1. Công bố Đợt 22 - Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó:
  a) Rút tên của 04 công ty ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại khoản 3, Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược:
  - Brawn Laboratories Ltd. - INDIA;
  - Health Care Formulations Pvt., Ltd. - INDIA;
  - Macleods Pharmaceulticals Ltd. - INDIA;
  - Nexus Pharma (Pvt.) Ltd - PAKISTAN.
  2. Danh sách cập nhật Đợt 22 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục: Quản lý chất lượng thuốc.
  3. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
  Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TT Trương Quốc Cường (để b/c);
  - Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. HCM (để phối hợp);
  - Cục Y tế - Bộ Công an, Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT (để phối hợp);
  - Phòng Thanh tra D&MP, Website - Cục QLD;
  - Lưu: VT, CL(XH).
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Tất Đạt
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7834/QLD-CL về việc công bố đợt 22 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
  Số hiệu: 7834/QLD-CL
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 06/06/2017
  Hiệu lực: 06/06/2017
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Tất Đạt
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới