logo

Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 839/KCB-NV về việc cấp giấy phép hoạt động cho các đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định 109/2016/NĐ-CP

Văn bản liên quan

Văn bản mới