logo

Quyết định 2332/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch COVID-19

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2332/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày ban hành: 13/08/2020 Hết hiệu lực: 29/08/2020
  Áp dụng: 14/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH HẢI DƯƠNG

  ____________

  Số: 2332/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hải Dương, ngày 13 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch COVID-19

  ______________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

  Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;

  Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 99/SYT-TTr ngày 13/8/2020.  

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thực hiện cách ly toàn thành phố Hải Dương, cụ thể như sau:

  1. Kể từ 0 giờ ngày 14/8/2020 toàn thành phố Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã/phường cách ly với xã/phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

  2. Yêu cầu mọi người dân:

  a) Ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa/dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

  b) Tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

  3. Dừng họp các chợ trên địa bàn thành phố, chỉ để lại các cơ sở bán lương thực, thực phẩm.

  Điều 2. Xử lý triệt để “ổ dịch”:

  1. UBND thành phố Hải Dương phối hợp với Sở Y tế phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các “ổ dịch” tại số 36, Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch” để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh.

  2. Cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp F1: Trưng dụng khu Ký túc xá Trường Đại học Hải Dương làm nơi cách ly tập trung cho tất cả các trường hợp F1 của bệnh nhân 867 và bệnh nhân 751. Giao UBND thành phố Hải Dương phối hợp với Trường Đại học Hải Dương vận chuyển, đưa đón toàn bộ 152 trường hợp F1 về cách ly tập trung tại khu. Ký túc xá Trường Đại học Hải Dương. Trong quá trình di chuyển phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch, tránh lây lan ra cộng đồng.

  3. Nhanh chóng truy vết các trường hợp F1, F2

  Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND thành phố Hải Dương chỉ đạo Công an Thành phố tranh thủ từng giờ, từng phút để nhanh chóng truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 751 và 867, đồng thời quản lý, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện cách ly của các đối tượng trên. Lập chốt kiểm duyệt tại các lối ra, vào thành phố Hải Dương trong thời gian cách ly.

  4. Sàng lọc COVID-19 trên diện rộng

  Giao Sở Y tế nhanh chóng khôi phục toàn bộ hệ thống máy móc xét nghiệm về COVID-19 của 4 cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh để làm xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng các trường hợp F1 và F2 của bệnh nhân 751 và bệnh nhân 867.

  Điều 3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

  Yêu cầu Sở Thông tin & Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Hải Dương thông báo công khai, trung thực những thông tin liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại quán bò tươi số 36, Ngô Quyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng để những người dân đã qua lại “ổ dịch” này kịp thời nắm bắt thông tin và khẩn trương khai báo y tế, yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm COVID-19. Đồng thời các cơ quan Báo, Đài cần tuyên truyền để người dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 0 giờ ngày 14/8/2020 đến 0 giờ ngày 29/8/2020.

  Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Thường trực Tỉnh ủy;

  - Thường trực HĐND tỉnh;

  - Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

  - Thành viên BCĐ phòng, chống dịch;

  - Lãnh dạo, VP. UBND tỉnh;

  - UBND cấp xã (do UBND cấp huyện sao gửi);

  - Các bệnh viện tuyến tỉnh;

  - Trung tâm y tế các huyện/TX/TP;

  - Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh;

  - Trung tâm Phục vụ hành chính công;

  - Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh;

  - Lưu: VT(01), KGVX (100b).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Dương Thái

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực: 01/07/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
  Ban hành: 27/03/2020 Hiệu lực: 27/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
  Ban hành: 31/03/2020 Hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2332/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch COVID-19

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
  Số hiệu: 2332/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 13/08/2020
  Hiệu lực: 14/08/2020
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày hết hiệu lực: 29/08/2020
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới