logo

Quyết định 4007/QĐ-BYT Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 23

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4007/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Quốc Cường
  Ngày ban hành: 03/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 4007/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC CÓ TÀI LIỆU CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC ĐỢT 23

  ------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Luậtc số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Nghđịnh s 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức ca Bộ Y tế;

  Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 ca Bộ trưng Bộ Y tế quy định việc đu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

  Căn c Quyết đnh số 2962/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thi v các tài liệu cần cung cp đ công bcác danh mục thuốc biệt dưc gc, thuc tương đương điều trị vi thuốc biệt dưc gc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học và Quyết định s 1545/QP-BYT ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc sa đổi bổ sung Quyết định s2962/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cp để công b các danh mục thuc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị vi thuốc biệt dược gc, thuốc có lài liệu chứng minh tương đương sinh học;

  n cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cp giấy đăng ký lưu hành thuc, nguyên liệu làm thuốc Bộ Y tế;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Qun lý Dược,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này Danh mục thuc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 23 gm 37 thuc.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưng các Cục: Quản lý Dưc, Qun khám chữa bệnh, Quản lý Y Dược cổ truyền, Khoa học Công nghệ và Đào tạo; Vụ trưng các Vụ; Pháp chế, Bảo hiểm y tế, Kế hoạch - Tài chính; Giám đc Sở Y tế; Giám đc bệnh viện, viện có giưng bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc cơ sở sản xuất thuốc có thuốc được công bố tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
  - Các Thứ trư
  ng Bộ Y tế (để p/h);
  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  - Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;
  - Cục Y t
  ế - Bộ Công an;
  - Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT;
  - Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
  - Cổng thông tin điện t
  Bộ Y tế;
  - Website của Cục QLD;
  - Lưu: VT, QLD (02b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trương Quốc Cường

   

  DANH MỤC THUỐC CÓ TÀI LIỆU CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC (ĐỢT 23)
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4007/QĐ-BYT ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất

  Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  Cơ sở sản xuất

  Địa chỉ cơ sở sản xuất

  Nước sản xuất

  1

  Aziphar 100

  Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat)

  Mỗi gói 2,5g chứa Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 100 mg

  Thuốc bột pha hỗn dịch uống

  Hộp 10 gói x 2,5g

  VD-32128-19

  Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

  297/5 Lý Thường Kiệt, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

  Việt Nam

  2

  Metformin

  Metformin hydroclorid

  1000 mg

  Viên bao phim

  Vỉ 10 viên; hộp 3 vỉ, 5 v, 10 v. Chai 50 viên, 100 viên

  VD-31992-19

  Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm

  27 Điện Biên Phủ, phường 9, TP. Trà Vinh, tnh Trà Vinh

  Việt Nam

  3

  Ceftume 125

  Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil)

  125 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 1 v, 2 vỉ x 10 viên; Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 5 viên

  VD-31949-19

  Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

  Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

  Việt Nam

  4

  Cefixime 50mg

  Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat)

  Mỗi gói 1,4g chứa Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat) 50 mg

  Thuốc cốm pha hỗn dịch uống

  Hộp 10 gói x 1,4g

  VD-32525-19

  Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

  Lô E2, đường N4, KCN Hòa Xá, xã Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  Việt Nam

  5

  Cefixime 100mg

  Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat)

  Mỗi gói 1,4g chứa Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat) 100 mg

  Thuốc cốm pha hỗn dịch uống

  Hộp 10 gói x 1,4g

  VD-32524-19

  Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

  Lô E2, đường N4, KCN Hòa Xá, xã Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  Việt Nam

  6

  Ofbexim 200

  Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat)

  200 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 1 v, 2 vỉ, 3 v, 10 vỉ x 10 viên

  VD-32373-19

  Công ty TNHH US Pharma USA

  Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

  Việt Nam

  7

  Hafixim 200 tabs

  Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat)

  200 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 3 v, 6 vỉ x 10 viên

  VD-32428-19

  Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

  Lô B2 - B3, KCN Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tnh Hậu Giang

  Việt Nam

  8

  Tyrozet 850 mg

  Metformin hydrochlorid

  850 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 3 v, 6 v, 10 vỉ x 10 viên; Chai 30 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên

  VD-31836-19

  Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

  Lô 7, đường số 2, KCN. Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

  Việt Nam

  9

  Macromax SK

  Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat)

  250 mg

  Viên nang cứng

  Hộp 1 vỉ x 6 viên

  VD-31846-19

  Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim

  KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

  Việt Nam

  10

  Cefixim 200mg

  Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat)

  200 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 1 vỉ x 10 viên

  VD-31974-19

  Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

  Khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tnh Bình Dương

  Việt Nam

  11

  Cefurovid 250

  Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil)

  250 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 2 vỉ x 5 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-31977-19

  Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

  Khu phTân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

  Việt Nam

  12

  Cefuroxim 500mg

  Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil)

  500 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 2 vỉ x 5 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-31978-19

  Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

  Khu phTân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tnh Bình Dương

  Việt Nam

  13

  Nifedipin Hasan 20 Retard

  Nifedipin

  20 mg

  Viên nén bao phim tác dụng kéo dài

  Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-32593-19

  Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

  Đường số 2, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tnh Bình Dương

  Việt Nam

  14

  Hasanbest 500/5

  Metformin hydroclorid; Glibenclamid

  Metformin hydroclorid 500 mg; Glibenclamid 5 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 2 vỉ x 15 viên; Hộp 8 vỉ x 15 viên

  VD-32392-19

  Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

  Đường số 2, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tnh Bình Dương

  Việt Nam

  15

  Hasanbest 500/2.5

  Metformin hydroclorid; Glibenclamid 2,5mg

  Metformin hydroclorid 500 mg; Glibenclamid 2,5 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 2 vỉ x 15 viên; Hộp 8 vỉ x 15 viên

  VD-32391-19

  Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

  Đường số 2, Khu Công nghiệp Đồng An, Phưng Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tnh Bình Dương

  Việt Nam

  16

  Glucofast 500

  Metformin hydroclorid

  500 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 4 vỉ x 15 viên

  VD-32001-19

  Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

  III-18 đường số 13, Khu công nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

  Việt Nam

  17

  Glucofast 850

  Metformin hydroclorid

  850 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 4 vỉ x 15 viên

  VD-32002-19

  Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

  Lô III-18 đường số 13, Khu công nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

  Việt Nam

  18

  Azitnic

  Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat)

  250 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 2 vỉ x 3 viên; Hộp 10 vỉ x 3 viên; Chai 30 viên

  VD-32379-19

  Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

  Lô 11D đường C, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

  Việt Nam

  19

  Azitnic 500

  Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat)

  500 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 2 vỉ x 3 viên; Hộp 10 vỉ x 3 viên; Chai 30 viên

  VD-32380-19

  Công ty TNHH dược phẩm USA-NIC (USA- NIC Pharma)

  Lô 11D đường C, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

  Việt Nam

  20

  Glucofine 500 mg

  Metformin hydrochlorid

  500 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC); Hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm)

  VD-32279-19

  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

  66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

  Việt Nam

  21

  Glucofine 850 mg

  Metformin hydrochlorid

  850 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 1 v, 4 vỉ x 5 viên (vnhôm-PVC); Hộp 3 v, 5 v, 10 vỉ x 10 viên (v nhôm- nhôm)

  VD-32280-19

  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

  66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

  Việt Nam

  22

  Mecefix-B.E 75 mg

  Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat)

  Mỗi 1,5 g chứa: cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 75 mg

  Cốm pha hỗn dịch uống

  Hộp 20 gói x 1,5 gam

  VD-32695-19

  Công ty cổ phần tập đoàn Merap

  Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên

  Việt Nam

  23

  Gliclada 60mg modified - release tablets

  Gliclazide

  60 mg

  Viên nén giải phóng kéo dài

  Hộp 8 vỉ x 15 viên

  VN-21712-19

  KRKA, D.D., Novo Mesto

  Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia

  Slovenia

  24

  Normodipine

  Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilate)

  5 mg

  Viên nén

  Hộp 3 v, 9 vỉ x 10 viên

  VN-21856-19

  Gedeon Richter Plc.

  Gyomroi ut 19-21, Budapest, 1103 - Hungaty

  Hungary

  25

  Azismile

  Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrate)

  Mỗi 5ml hỗn dịch sau khi pha chứa: Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrate) 200 mg

  Bột pha hỗn dịch uổng

  Hộp 1 chai 15 ml chứa 13g bột

  VN-21953-19

  Kolmar Korea

  245, Sandan-gil, Jeonui-myeon, Sejong-si - Korea

  Korea

  26

  Invega

  Paliperidone

  6 mg

  Viên nén giải phóng kéo dài

  Hộp 4 vỉ x 7 viên

  VN3-157-19

  Janssen Cilag Manufacturing LLC (Cơ sở kiểm tra chất lượng, đóng gói và xuất xưởng: Janssen-Cilag S.p.A; Địa ch: Via C. Jassen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Ý)

  State Road 933 KM 0.1, Mamey Ward, Gurabo Puerto Rico (PR) 00778 - Mỹ

  USA, Italy

  27

  Invega

  Paliperidone

  3 mg

  Viên nén giải phóng kéo dài

  Hộp 4 vỉ x 7 viên

  VN3-158-19

  Janssen Cilag Manufacturing LLC (Cơ sở kiểm tra chất lượng, đóng gói và xuất xưởng: Janssen-Cilag S.p.A; Địa ch: Via C. Jassen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Ý)

  State Road 933 KM 0.1, Mamey Ward, Gurabo Puerto Rico (PR) 00778 - Mỹ

  USA, Italy

  28

  G-Xtil 500

  Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil)

  500 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 1 vỉ x 10 viên

  VN-21841-19

  Gracure Pharmaceuticals Ltd.

  E-1105 RIICO Industrial Area, Phase III, Bhiwadi, Alwar. (Rajasthan.), India

  India

  29

  Amlor

  Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate)

  5 mg

  Viên nén

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-21936-19

  Pfizer Pharmaceuticals LLC.

  (Cơ sở đóng gói, xuất xưởng: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, địa chỉ: Betriebsstatte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Đức)

  Km 1.9, Road 689 Vega Baja, Puerto Rico (PR) 00693, USA

  USA, Germany

  30

  Belidipine

  Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat)

  5 mg

  Viên nén

  Hộp 1 vỉ x 4 viên

  VN-21744-19

  Atlantic Pharma- Producoes Farmaceuticas S.A.

  Rua da Tapada Grande, No 2 Abrunheira, Sintra 2710-089, Portugal

  Portugal

  31

  Daxame

  Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat)

  200 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 1 vỉ x 10 viên

  VN-21866-19

  Gracure Pharmaceuticals Ltd.

  E-1105 RIICO Industrial Area, Phase III, Bhiwadi, Alwar, (Rajasthan.), India

  India

  32

  Caduet

  Amlodipine (dưới dạng amlodipine besylate); Atorvastatin (dưới dạng atorvastatin calcium trihydrate)

  Amlodipine (dưới dạng amlodipine besylate) 5 mg; Atorvastatin (dưới dạng atorvastatin calcium trihydrate) 20 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-21934-19

  Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

  Betriebsstatte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Germany

  Germany

  33

  Caduet

  Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate); Atovastatin (dưới dạng Atovastatin calci trihydrate)

  Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate) 5 mg; Atovastatin (dưới dạng Atovastatin calci trihydrate) 10 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-21933-19

  Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

  Betriebsstatte Freiburg, Mooswaldallee I, 79090 Freiburg, Germany

  Germany

  34

  Lamivudine and Tenofovir Disoproxil Fumarate 300mg/300mg

  Lamivudin; Tenofovir disoproxil (dưới dạng Tenofovir disoproxil fumarat)

  Lamivudin 300 mg; Tenofovir disoproxil (dưới dạng Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg) 245 mg

  Viên nén bao phim

  Hộp 1 lọ x 30 viên

  VN3-139-19

  Aurobindo Pharma Limited

  Unit VII, Sez, APIIC, Plot. No. SI, Survey. No's: 411, 425, 434, 435 & 458, Green Industrial Park, Polepally Village, Jedcherla Mandal, Mahaboobnagar District, Andhra Pradesh, India

  India

  35

  Amdipic 5mg

  Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat)

  5 mg

  Viên nén

  Hộp 2 vỉ x 10 viên

  VN-21745-19

  Deva Holding A.S.

  Organize Sanayi Bolgesi, Ataturk Mah., Ataturk Cad., No:32 Karaagac Cerkezkoy- Tekirdag, Turkey

  Turkey

  36

  AzitroFort 500 mg

  Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat)

  500 mg

  Viên nang cứng

  Hộp 1 vỉ x 3 viên

  VN-21826-19

  Balkanpharma - Razgrad AD

  68, Aprilsko Vastanie Blvd., 7200 Razgrad, Bulgaria

  Bulgaria

  37

  Triclofem

  Medroxyprogesteron

  acetat

  150 mg/ml

  Hỗn dịch tiêm

  Hộp 4 vỉ x 5 lọ x 1ml

  VN3-135-19

  PT. Tunggal Idaman Abdi

  JI. Jend. Ahmad Yani No.7, Rawamangun, Jakarta Timur, Indonesia

  Indonesia

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  Ban hành: 11/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Công văn 322/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học
  Ban hành: 21/01/2020 Hiệu lực: 21/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4007/QĐ-BYT Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 23

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 4007/QĐ-BYT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 03/09/2019
  Hiệu lực: 03/09/2019
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trương Quốc Cường
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới