logo

Quyết định 416/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất phối hợp Trypsin và Bromelain, thuốc chứa hoạt chất phối hợp Domperidon và chất ức chế bơm proton đang lưu hành tại Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 416/QĐ-QLD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Quốc Cường
  Ngày ban hành: 21/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
  -------
  Số: 416/QĐ-QLD
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017

   
  QUYẾT ĐỊNH
  ---------------------
  CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
   
   
  Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;
  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
  Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;
  Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;
  Căn cứ thông tin, khuyến cáo của Cơ quan quản lý Dược một số nước trên thế giới và kết luận của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc - Bộ Y tế đối với thuốc chứa hoạt chất phối hợp Trypsin và Bromelain, thuốc chứa hoạt chất phối hợp Domperidon và chất ức chế bơm proton;
  Căn cứ công văn số 18275/QLD-ĐK ngày 20/09/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa dược chất phối hợp Trypsin và Bromelain;
  Căn cứ công văn số 18274/QLD-ĐK ngày 20/09/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa dược chất phối hợp Domperidon và chất ức chế bơm proton;
  Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 3. Giao công ty đăng ký phối hợp với nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối thuốc thực hiện thu hồi và hủy toàn bộ thuốc nêu tại Điều 2 và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược theo đúng quy định tại Luật dược ngày 06 tháng 4 năm 2016.
  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo giám sát việc thực hiện công tác thu hồi và hủy các thuốc nêu trên.
   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 5;
  - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
  - Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;
  - Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;
  - Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
  - Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế, Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP. HCM;
  - Tổng Công ty Dược Việt Nam, Các Công ty XNK Dược phẩm;
  - Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
  - Website Cục QLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm-Cục QLD;
  - Lưu: VT, Các Phòng thuộc Cục QLD, ĐKT(02).
  PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ,
  ĐIỀU HÀNH CỤC
  Trương Quốc Cường
  Thứ trưởng Bộ Y tế

   
   
   
  I. Danh mục thuốc sản xuất trong nước chứa dược chất phối hợp Bromelain và trypsin
  1. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại dược phẩm, bao bì y tế Quang Minh (đ/c: S4A Lò Lu, P. Trường Thạnh, Quận 9, TP, Hồ Chí Minh, Việt Nam).
  1.1.Nhà sản xuất: Công ty TNHH thương mại dược phẩm, bao bì y tế Quang Minh (đ/c: Số 4A Lò Lu, P. Trường Thạnh, Quận 9, TP, Hồ Chí Minh, Việt Nam); Sản xuất nhượng quyền của Dae Hwa Pharm. CO., LTD - Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  1.
  Protase Tab.
  Bromelain, trypsin
  Viên nén bao đường
  VD-5071-08 (*)

  2. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex (đ/c: 358 Giải phóng, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam).
  2.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex (đ/c: Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc, Việt Nam).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  2.
  Brosafe
  Bromelain 40mg, Trypsin 1mg
  Viên nén bao phim tan trong ruột
  VD-12452-10 (*)
  3.
  Pedonase
  Bromelain 40mg, Trypsin kết tinh 1 mg
  Viên nén bao phim tan trong ruột
  VD-18019-12

  3. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam (đ/c: Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam, Việt Nam).
  3.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam (đ/c: Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam, Việt Nam).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  4.
  Kimose
  Bromelain 40mg, Trypsin 1mg
  Viên bao tan trong ruột
  VD-15123-11 (*)

  II. Danh mục thuốc sản xuất trong nước cha dược chất phối hợp Domperidon và chất ức chế bơm proton
  4. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco (đ/c: 166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên, Việt Nam).
  4.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco (đ/c: 166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên, Việt Nam).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  5.
  Stomedon
  Omeprazol 20mg, Domperidon 10mg
  Viên nang cứng
  VD-16099-11 (*)

  5. Công ty đăng ký: Công ty liên doanh Meyer - BPC /c: 6A3-quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam).
  5.1.Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Meyer - BPC (6A3-quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  6.
  Trizodom
  Omeprazole20 mg, Domperidone 10 mg
  Viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột
  VD-18083-12

  6. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam (đ/c: Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam).
  6.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam (đ/c: Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  7.
  Molingas
  Lansoprazol (dưới dạng lansoprazol pellet 8,5%) 30mg; Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10mg
  Viên nang cứng
  VD-18259-13

  7. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma (đ/c: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).
  7.1. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma (đ/c: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  8.
  Prazodom
  Lansoprazol (dưới dạng vi hạt bao tan trong ruột) 30 mg; domperidon (dưới dạng vi hạt) 10 mg
  Viên nang cứng
  VD-20407-14

  8. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần SPM (đ/c: Lô 51- Đường số 2- KCN Tân Tạo- P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân- TP. HCM, Việt Nam).
  8.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM (đ/c: Lô 51- Đường số 2- KCN Tân Tạo- P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân- TP. HCM, Việt Nam).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  9.
  Bipando
  Pantoprazol (dưới dạng natri pantoprazol) 40mg; Domperidon maleat 10mg
  Viên nén bao phim tan trong ruột
  VD-20512-14
  10.
  Defaton
  Omeprazol 40mg; Domperidon maleat 10mg
  Viên nén bao tan trong ruột
  VD-21002-14
  11.
  Lomerate
  Lansoprazol 30mg; Domperidon maleat 10mg
  Viên nang cứng chứa vi nang tan trong ruột
  VD-18823-13

  9. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (đ/c: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh, Việt Nam).
  9.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (đ/c: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh, Việt Nam).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  12.
  Ausmezol-D
  Omeprazol (dưới dạng vi hạt bao tan trong ruột 8,5%) 20mg; Domperidon 15mg
  Viên nang cứng
  VD-21208-14

  10. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược Danapha (đ/c: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam).
  10.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha (đ/c: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, tp. Đà Nẵng, Việt Nam).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  13.
  Othevinco
  Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) 40 mg; Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10 mg
  Viên nén bao phim tan trong ruột
  VD-23442-15

  11. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim (đ/c: KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam).
  11.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim (đ/c: KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  14.
  Domeloc
  Omeprazol (dưới dạng Omeprazol pellets) 20mg; Domperidon 10mg
  Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột
  VD-23650-15

  12. Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Glomed (đ/c: 35 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương, Việt Nam).
  12.1. Nhà sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Glomed (đ/c: 35 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương, Việt Nam).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  15.
  Domprezil
  Omeprazol 20 mg; Domperidon 10mg
  Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột
  VD-24169-16

  III. Danh mục thuốc nhập khẩu chứa dược chất phối hợp Domperidon và chất ức chế bơm proton
  13. Công ty đăng ký: Medley Pharmaceuticals Ltd. (đ/c: Medley House, D-2, MIDC Area, Andheri (East), Mumbai 400093, India).
  13.1. Nhà sản xuất: Medley Pharmaceuticals Ltd. (đ/c: Plot No 18&19 Survey No 378/7&8, 379/2 &3 Zari Causeway Road, Kachigam, Daman, India).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  16.
  Dompan forte
  Domperidone 15mg, Pantoprazole 40mg (Pantoprazole sodium)
  Viên nén
  VN-7255-08 (*)
  17.
  Dompan
  Pantoprazole 20mg, Domperidone 10mg
  Viên nén
  VN-8824-09 (*)

  14. Công ty đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. /c: Suite 2102, 21/F Wing on centre, 111 Connaught Road, Cetral, Hong Kong).
  14.1. Nhà sản xuất: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. /c: 43, Vikas Centre, 106, S.V. Road, Mumbai, At H19 MIDC Aurangabad (MS) 431210, India).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  18.
  Digazo
  Omeprazole 20mg, Domperidone 10mg
  Viên nang
  VN-5223-10 (*)

  15. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại Thanh Danh (đ/c: B 001 Khu phố Mỹ Phước (Đô thị Phú Mỹ Hưng) đường Nguyn Văn Linh, Ph. Tân Phong- Q. 7- TP. HChí Minh., Việt Nam).
  15.1. Nhà sản xuất: Shine Pharmaceuticals Ltd. (đ/c: Plot No.132, karjan-vemardi Road, Juni jitherdi, Karjan-baroda, India).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  19.
  Panido-D
  Pantoprazole 40 mg (Pantoprazole sodium), Domperipone 10mg
  Viên nén bao tan trong ruột
  VN-5250-10 (*)

  16. Công ty đăng ký: Micro Labs Limited (đ/c: No.27, Race Course Road, Bangalore 560 001, India).
  16.1. Nhà sản xuất: Micro Labs Limited (đ/c: 92, Sipcot, Hosur - 635 126, Tamil Nadu, India).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  20.
  Omicap-D
  Omeprazole 20mg; Domperidone 10mg
  Viên nang
  VN-11209-10 (*)

  17. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thiên Thành (đ/c: Số 1 - E4, Khu Bãi than Vọng, Phường Đng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam).
  17.1. Nhà sản xuất: Gracure Pharmaceuticals Ltd. (đ/c: E-1105, Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Distt. Alwar (RAJ.), India).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  21.
  L-Cid-D
  Lansoprazole (dạng pellet bao bảo vệ) 30mg, domperidone 10mg
  Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột
  VN-15375-12 (*)

  18. Công ty đăng ký: Zee Laboratories (đ/c: Uchani, G.T. road, Karnal - 132 001.,India).
  18.1. Nhà sản xuất: Zee Laboratories (đ/c: Uchani, G.T. road, Karnal - 132 001.,India).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  22.
  Lanzee-DM
  Lansoprazole 30mg; domperidone 10mg
  viên nang cứng
  VN-15697-12 (*)

  19. Công ty đăng ký: Shine Pharmaceuticals Ltd. (đ/c: A-103 Sumanglam Complex, Nr. Sonpal Petrol Pump Pratap Nagar, Baroda 390 004, India).
  19.1. Nhà sản xuất: Medibios Laboratories Pvt., Ltd. /c: Plot No. J-76 M.I.D.C. Tarapur, Taluka-Palghar, dist. Thane, India).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  23.
  G-Pandom
  Pantoprazole (dưới dạng Pantoprazole natri) 40mg; Domperidone 10mg
  Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột
  VN-16537-13

  20. Công ty đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Limited (đ/c: 384 Moo 4, Soi 6, Bangpoo Industrial Estate, Pattana 3 Road, Praeksa, Mueang, Samutprakarn 10280, Thailand)
  20.1. Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Private Ltd. (đ/c:F1-F1/1, Additional Ambernath M.I.D.C. Ambernath (East) 421 506, Dist. Thane, India).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  24.
  Limzer
  Omeprazol (dạng vi nang tan trong ruột) 20mg; Domperidone (dạng vi nang giải phóng chậm)
  Viên nang cứng
  VN-17519-13

  21. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Reliv Pharma (đ/c: 22H1 đường số 40, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).
  21.1. Nhà sản xuất: Atra Pharmaceuticals Pvt. Ltd (đ/c: H-19, MIDC Waluj Aurangabad 421133, India).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  25.
  Digazo
  Omeprazol (Dạng vi hạt bao tan trong ruột) 20mg; Domperidone (dưới dạng hạt phóng thích tức thì) 10mg
  Viên nang cứng
  VN-17821-14

  22. Công ty đăng ký: Rhydburg Pharmaceuticals Limited (đ/c: 101, A 12/13, Ansal Bhawan, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi011009, India).
  22.1. Nhà sản xuất: Rhydburg Pharmaceuticals Limited (đ/c: C-2&3, S.I.E.L., Selaqui, Dehradun, Uttarakhand, India).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  26.
  Ulceburg D
  Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) 40mg; Domperidon 10mg
  Viên nén bao phim
  VN-19327-15

  IV. Danh mục thuốc nhập khẩu chứa dược chất phối hợp Bromelain và trypsin
  23. Công ty đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd. (đ/c: #10, Wasan-ri, Dogo-myeon, Asan-si, Chungcheongam-do, Korea).
  23.1. Nhà sản xuất: BMI Korea Co., Ltd. (đ/c: #907-1, Shangshin-ri, Hyangnam-myun, Hwasung-si, Kyunggi-do, Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  27.
  Strikase
  Bromelain; Cystallized Trypsin
  Viên nén bao phim tan trong ruột
  VN-6113-08 (*)

  24. Công ty đăng ký: Công ty TNHH SXTMDV và KDDP Vĩnh An An (đ/c: 13 đường 1D, lô F63, khu dân cư Trung Sơn, p 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HChí Minh, Việt Nam).
  24.1. Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co., Ltd (đ/c:#36-35, Khwandae-Ri, Dunpo- Myun, Asan-si Chungcheongnam-Do, Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  28.
  Gimof
  Tripsin tinh thể 2mg; Bromelain 80mg
  Viên nén bao tan trong ruột
  VN-7076-08 (*)

  25. Công ty đăng ký: Pharmix Corporation (đ/c: Chungho-Building, Rm. 1004, 51-2 bangyi-Dong, Songpa-Ku, Seoul, Korea).
  25.1. Nhà sản xuất: Samik Pharmaceutical Co., Ltd. (đ/c: 374-1 Cheongcheon-Dong, Boopyeong-Gu, Incheon, Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  29.
  Trimelan Tab.
  Bromelain 20.000 UI, Trypsin 2500UI
  Viên nén bao phim tan ở ruột
  VN-7801-09 (*)

  25.2. Nhà sản xuất: Seoul Pharm Co., Ltd. (đ/c: 1248-8, Jungwang-Dong, Shiheung- Si, Kyunggi-Do, Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  30.
  Belarosin
  Bromelain 20.000 UI, Trypsin 2500UI
  Viên nén bao phim tan ở ruột và bao đường
  VN-7802-09 (*)

  26. Công ty đăng ký: Boram Pharma Co., Ltd. (đ/c: 471 Moknae-Dong,Danwon-gu, Ansan-Si, Kyungki-Do, Korea).
  26.1. Nhà sản xuất: Chunggei Pharm Co., Ltd. (đ/c: 160-17, Whoijuk-ri, Gwanghyewon-myeon, Jincheon-gun, Chung cheonghuk-do., Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  31.
  Orzynase Tablet
  Bromelain 40mg; Trypsin 1mg
  Viên nén bao phim tan trong ruột
  VN-7901-09 (*)
  26.2. Nhà sản xuất: Korea Arlico Pharm. Co., Ltd. (đ/c: 160-17, Whoijuk-ri, Gwanghyewon-myeon, Jincheon-gun, Chung cheongbuk-do., Korea).
  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  32.
  Probilase Tablet
  Mỗi viên chứa Bromelain 40mg; Trypsin 1mg
  Viên nén bao đường
  VN-8389-09 (*)
  26.3. Nhà sản xuất: Korea Core Pharm Co., Ltd. (đ/c: 236, Eumnae-ri, Yeoncheon- eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do, Korea).
  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  33.
  Berovase Tablet
  Mỗi viên chứa Bromelain 40mg; Trypsin dạng tinh thể 1mg
  Viên nén bao phim tan trong ruột
  VN-5037-10 (*)

  27. Công ty đăng ký: Young II Pharm Co., Ltd. (đ/c: 920-27, Bangbae-Dong, Seocho- Ku, Seoul, Korea).
  27.1. Nhà sản xuất: Union Korea Pharm. Co., Ltd. (đ/c: 5-9, Bangye-ri, Moonmak- eup, Wonju-si, Gangwondo., Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  34.
  Brotrin Tab.
  Cystallized Trypsin 1mg, Bromelain 40mg
  Viên nén bao phim tan ở ruột
  VN-8976-09 (*)

  28. Công ty đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd. (đ/c: 12-C, Block-6, P.E.C.H.S. PO Box 4509, Karachi, Pakistan).
  28.1. Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd. (đ/c: 146/23 Korangi Industrial Area, Karachi, Pakistan).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dng bào chế
  Số đăng ký
  35.
  Bromtab Tablets
  Mỗi viên chứa: Trypsin 1mg; Bromelain 50mg
  Viên nén bao tan trong ruột
  VN-10234-10 (*)

  29. Công ty đăng ký: Kolon Global Corporation (đ/c: 1-23 Byeoryang-dong, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Korea).
  29.1. Nhà sản xuất: Korea Pharma Co., Ltd. /c: 87, Jeyakgongdan 3-gil, Hyangnam- Eup, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Republic of Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  36.
  Kotase Tab.
  Cristallysed Trypsin 1mg; Bromelain 40mg
  Viên nén bao phim tan trong ruột
  VN-11925-11 (*)

  30. Công ty đăng ký: Dae Hwa Pharm Co., Ltd. (đ/c: 495-Masan-Ri, Hoengseong-Eup, Hoengseong-Gun, Gangwon-Do, Korea).
  30.1. Nhà sản xuất: Dae Hwa Pharm Co., Ltd. (đ/c: 495-Masan-Ri, Hoengseong-Eup, Hoengseong-Gun, Gangwon-Do, Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  37.
  Daeshinprotase
  Cristallysed Trypsin 1mg; Bromelain 40mg
  Viên nén bao phim tan trong ruột
  VN-13103-11 (*)

  31. Công ty đăng ký: TDS Pharm. Corporation /c: #437-6 Pyeonggok-ri, Eumseong-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea).
  31.1. Nhà sản xuất: Chunggei Pharm Co., Ltd. (đ/c: 1106-4, Daeyang-ri, Yanggam- myeon, Hwaseoung-si, Gyeonggi-do, Korea, Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  38.
  Paticur
  Cristallysed Trypsin 1mg; Bromelain 40mg
  Viên nén bao phim
  VN-13399-11 (*)

  32. Công ty đăng ký: Kolmar Pharma Co., Ltd. (đ/c: 93, Biovalley2-ro, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Korea).
  32.1. Nhà sản xuất: Kolmar Pharma Co., Ltd. (đ/c: 93, Biovalley2-ro, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  39.
  Brotilase
  Cristallysed Trypsin 1mg; Bromelain 40mg
  Viên nén
  VN-13518-11 (*)

  33. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm APAC (đ/c: 86/62 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).
  33.1. Nhà sản xuất: Chung Gei Pharma. Co., Ltd. (đ/c:1106-4, Daeyang-ri, Yanggam- myeon, Hwaseoung-si, Gyeonggi-do, Korea, Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  40.
  Kimoral S
  Bromelain; Cystallized Trypsin - 40mg; 1mg
  Viên nén
  VN-14762-12

  34. Công ty đăng ký: Kukje Pharma Ind. Co., Ltd. (đ/c: 513-2, Yatab-dong, Bundang-gu, Seongnam-city, Gyeonggi-do, Korea).
  34.1. Nhà sản xuất: Chunggei Pharma. Co., Ltd. (đ/c: 1106-4, Daeyang-ri, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea, Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  41.
  Bonxicam
  Bromelain 40mg; Crystallized Trypsin 1mg
  Viên nén bao phim tan trong ruột
  VN-15497-12

  35. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Đất Việt (đ/c: số 14-LK1 - Tổng Cục V - Bộ Công an, xã Tân Triu, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam).
  35.1. Nhà sản xuất: Samik Pharmaceutical Co., Ltd. (đ/c: 374-1 Cheongcheon 1- Dong, Boopyeong-Gu, Incheon, Korea).

  STT
  Tên thuốc
  Hoạt chất, Hàm lượng
  Dạng bào chế
  Số đăng ký
  42.
  Phartino
  Bromelain 40mg, Crystallized Trypsin 1mg
   
  Viên nén bao phim tan trong ruột
  VN-15951-12

  * Số đăng ký lưu hành đã hết hiệu lực.
  Danh mục gồm 09 trang 42 thuốc./.
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3861/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế
  Ban hành: 30/09/2013 Hiệu lực: 30/09/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 44/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc
  Ban hành: 25/11/2014 Hiệu lực: 15/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Công văn 18274/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp domperidon và chất ức chế bơm proton
  Ban hành: 20/09/2016 Hiệu lực: 20/09/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Công văn 18275/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp trypsin và bromelain
  Ban hành: 20/09/2016 Hiệu lực: 20/09/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Công văn 5054/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc dừng thanh toán các thuốc tại Quyết định 416/QĐ-QLD
  Ban hành: 13/11/2017 Hiệu lực: 13/11/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 416/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất phối hợp Trypsin và Bromelain, thuốc chứa hoạt chất phối hợp Domperidon và chất ức chế bơm proton đang lưu hành tại Việt Nam

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
  Số hiệu: 416/QĐ-QLD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 21/09/2017
  Hiệu lực: 21/09/2017
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trương Quốc Cường
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới