logo

Quyết định 5351/QĐ-BYT thành lập Ban soạn thảo Thông tư quy định hoạt động của gói dịch vụ y tế cơ bản tại Trạm Y tế xã

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5351/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày ban hành: 24/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  _______

  Số: 5351/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định danh mục, nội dung hoạt động chi tiết của gói dịch vụ y tế cơ bản triển khai tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

  ___________

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành vẫn bản quy phạm pháp luật;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư của Bộ Y tế “Quy định danh mục, nội dung hoạt động chi tiết của gói dịch vụ y tế cơ bản triển khai tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn” gồm các ông, bà có tên dưới đây:

  1. Trưởng ban: Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

  2. Các Phó Trưởng ban:

  - Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

  - Ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

  3. Các Thành viên:

  -  Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua - Khen thưởng;

  -  Bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  -  Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

  -  Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

  -  Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế;

  -  Ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

  -  Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  -  Ông Phạm Xuân Viết, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

  -  Ông Đinh Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;

  -  Bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

  -  Ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng;

  -  Ông Trịnh Ngọc Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương;

  -  Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội;

  -  Ông Hoàng Văn Phương, Trưởng phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng, Cục Y tế dự phòng;

  -  Ông Phí Văn Kiên, Phó Trưởng phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng, Cục Y tế dự phòng.

  4. Tổ biên tập giúp việc Ban soạn thảo gồm các ông, bà có tên sau đây:

  4.1. Tổ trưởng: Ông Hoàng Văn Phương, Trưởng phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng, Cục Y tế dự phòng.

  4.2. Các Tổ phó:

  - Ông Ngô Vũ Thắng, Trưỏng phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính;

  - Ông Phí Văn Kiên, Phó Trưởng phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng, Cục Y tế dự phòng.

  4.3. Các Tổ viên:

  - Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

  - Ông Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm - Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm;

  - Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Trưởng phòng Dự phòng lây nhiễm HIV, Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

  - Bà Mai Thị Nữ, Trưởng phòng Y tế điện tử, Cục Công nghệ thông tin;

  - Ông Trần Quang Bình, Trưởng khoa Dinh dưỡng và Bệnh không lây nhiễm, Viện Dinh dưỡng;

  - Ông Trần Quốc Bảo, Trưởng phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm, Cục Y tế dự phòng;

  - Ông Phạm Hùng, Trưởng phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng;

  - Ông Triệu Tân Phong, Phó Trưởng phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng, Cục Y tế dự phòng;

  - Bà Hoàng Hồng Mai, Phó Trưởng Văn phòng Chương trình tiêm chủng quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

  - Bà Phùng Thị Thảo, Phó Trưởng phòng Tư vấn - Dịch vụ, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương;

  - Ông Vũ Duy Hưng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Hà Nội;

  - Ông Phan Công Hiếu, Chuyên viên, Vụ Pháp chế;

  - Bà Nguyễn Thị Khanh, Chuyên viên, Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

  - Ông Cao Đức Phương, Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe cán bộ; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  -Trương Lê Vân Ngọc, Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe cán bộ; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  - Ông Bùi Hữu Toàn, Chuyên viên, Cục Quản lý môi trường y tế;

  - Ông Nguyễn Hồng Thạch, Chuyên viên, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  - Bà Trần Thị Thu Nguyệt, Vụ Truyền thông và Thi đua - Khen thưởng;

  - Bà Nguyễn Mai Hương, Chuyên viên, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;

  - Ông Lê Hữu Hoàng, Chuyên viên Phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng, Cục Y tế dự phòng;

  - Ông Vũ Vi Quốc, Chuyên viên Phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng, Cục Y tế dự phòng, Thư ký.

  5. Trưởng Ban soạn thảo có thể mời các chuyên gia thuộc lĩnh vực liên quan tham gia soạn thảo khi cần thiết.

  6. Thường trực của Ban soạn thảo đặt tại Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.

  7. Kinh phí xây dựng Thông tư nằm trong kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác được quản lý, sử dụng theo quy định.

  Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo:

  1. Trực tiếp chỉ đạo Tổ biên tập trong quá trình soạn thảo Thông tư;

  2. Xem xét thông qua đề cương, dự thảo chi tiết nội dung Thông tư, thảo luận những vấn đề có ý kiến khác nhau và tổ chức lấy ý kiến các co quan, đơn vị, cá nhân liên quan theo đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ biên tập:

  1. Hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo Thông tư và các báo cáo theo quy định; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban soạn thảo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư.

  2. Tổ trưởng Tổ biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban soạn thảo về công việc được giao.

  3. Các Tổ phó và Tổ viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia các hoạt động theo sự phân công của Tổ trưởng.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

  Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 5;

  - Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các đ/c Thứ trưởng;

  - Lưu: VT, DP.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Đỗ Xuân Tuyên

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 14/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 5351/QĐ-BYT thành lập Ban soạn thảo Thông tư quy định hoạt động của gói dịch vụ y tế cơ bản tại Trạm Y tế xã

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 5351/QĐ-BYT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/12/2020
  Hiệu lực: 24/12/2020
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới