logo

Quyết định 7034/QĐ-BYT Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 7034/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Viết Tiến
  Ngày ban hành: 21/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 7034/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH HÓA SINH

  ------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

  Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Xét Biên bn họp ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình k thuật chuyên ngành Hóa sinh của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh”, gồm 130 quy trình k thuật.

  Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc B Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
  - Các Thứ trư
  ng BYT;
  - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
  - Cổng thông tin điện tử BYT;
  - Website Cục QLKCB;
  - Lưu VT, KCB.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Viết Tiến

   

   

  DANH SÁCH 130 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH HÓA SINH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 7034/QĐ-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  TT

  TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

  1.

  Định lượng 17-0HP (17 alpha-Hydroxyprogesterone) máu

  2.

  Định lượng α2- Macroglobulin máu

  3.

  Định lượng acid amin máu và dịch sinh học bằng máy sắc ký lỏng siêu hiệu năng (UPLC)

  4.

  Định lượng acid béo tự do máu

  5.

  Định lượng acid hữu cơ niệu

  6.

  Định lượng acylcarnitine máu bằng MSMS

  7.

  Định lượng Adiponectin máu theo kỹ thuật miễn dịch đo độ đục

  8.

  Định lượng Aldosteron máu theo kỹ thuật hóa phát quang/điện hóa phát quang

  9.

  Định lượng AMH (anti-mullerrian hormon) máu theo kỹ thuật hóa phát quang/điện hóa phát quang

  10.

  Định lượng Amikacin máu

  11.

  Định lượng Androstenedion máu theo kỹ thuật hóa phát quang

  12.

  Định lượng anpha 1 microglobulin niệu

  13.

  Định lượng beta-hydroxybutyrate máu

  14.

  Định lượng BTP (Beta-Trace Protein) máu

  15.

  Định lượng C1 Esterase Inhibitor máu

  16.

  Định lượng calprotectin trong phân

  17.

  Định lượng CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) máu

  18.

  Định lượng Chì máu

  19.

  Định lượng Chì niệu

  20.

  Định lượng CRP (C reactive protein) máu

  21.

  Định lượng DHEAS máu

  22.

  Định lượng đồng niệu

  23.

  Định lượng Ecstasy niệu

  24.

  Định lượng ELF (Enhanced Liver Fibrosis) máu

  25.

  Định lượng EPO (Erythropoietin) máu

  26.

  Định lượng Everolimus máu

  27.

  Định lượng GADA (Glutamic Acid Decarboxylase Autoantibodies) máu

  28.

  Định lượng GH (Growth hormone) máu theo kỹ thuật hóa phát quang/điện hóa phát quang

  29.

  Định lượng Hemopexin máu

  30.

  Định lượng HVA (Homovanillic acid) và VMA (Vanillyl mandelic acid) niệu

  31.

  Định lượng IA2A (Islet antigen 2) máu

  32.

  Định lượng ICA (Islet cells autoantibodies) máu

  33.

  Định lượng IgE đặc hiệu Dermatophagoides pteronyssinus máu

  34.

  Định lượng IgE đặc hiệu Enterotoxin A (S Aureus) máu

  35.

  Định lượng IgE đặc hiệu albumin trứng trong máu

  36.

  Định lượng IgE đặc hiệu Alpha-lactalbumin trong máu

  37.

  Định lượng IgE đặc hiệu AMOXICILIN

  38.

  Định lượng IgE đặc hiệu AMPICILIN

  39.

  Định lượng IgE đặc hiệu Anisakis larve trong máu

  40.

  Định lượng IgE đặc hiệu Aspergillus fumigatus trong máu

  41.

  Định lượng IgE đặc hiệu bạch tuộc trong máu

  42.

  Định lượng IgE đặc hiệu Beta-lactoglobulin trong máu

  43.

  Định lượng IgE đặc hiệu biểu mô của chó (Dog epithelium)

  44.

  Định lượng IgE đặc hiệu biểu mô của chuột (Mouse epithelium)

  45.

  Định lượng IgE đặc hiệu biểu mô gàu của mèo (Cat dander epithelium)

  46.

  Định lượng IgE đặc hiệu Blomia tropicallis trong máu

  47.

  Định lượng IgE đặc hiệu cà chua trong máu

  48.

  Định lượng IgE đặc hiệu cá hồi trong máu

  49.

  Định lượng IgE đặc hiệu cá ngừ trong máu

  50.

  Định lượng IgE đặc hiệu cà rốt trong máu

  51.

  Định lượng IgE đặc hiệu cam trong máu

  52.

  Định lượng IgE đặc hiệu cần tây trong máu

  53.

  Định lượng IgE đặc hiệu Candida albicans trong máu

  54.

  Định lượng IgE đặc hiệu casein trong máu

  55.

  Định lượng IgE đặc hiệu chui trong máu

  56.

  Định lượng IgE đặc hiệu Cladosporium herbarium trong máu

  57.

  Định lượng IgE đặc hiệu cua trong máu

  58.

  Định lượng IgE đặc hiệu đào trong máu

  59.

  Định lượng IgE đặc hiệu dâu tây trong máu

  60.

  Định lượng IgE đặc hiệu đậu tương trong máu

  61.

  Định lượng IgE đặc hiệu Dermatophagoides farinae trong máu

  62.

  Định lượng IgE đặc hiệu dứa trong máu

  63.

  Định lượng IgE đặc hiệu dừa trong máu

  64.

  Định lượng IgE đặc hiệu gạo trong máu

  65.

  Định lượng IgE đặc hiệu gàu của chó (Dog dander)

  66.

  Định lượng IgE đặc hiệu gián trong máu

  67.

  Định lượng IgE đặc hiệu Gluten trong máu

  68.

  Định lượng IgE đặc hiệu hạt vừng trong máu

  69.

  Định lưng IgE đặc hiệu khoai lang trong máu

  70.

  Định lượng IgE đặc hiệu khoai tây trong máu

  71.

  Định lượng IgE đặc hiệu lạc trong máu

  72.

  Định lượng IgE đặc hiệu Latex trong máu

  73.

  Định lượng IgE đặc hiệu lông gà (Chicken feathers)

  74.

  Định lượng IgE đặc hiệu lòng trng trứng trong máu

  75.

  Định lượng IgE đặc hiệu lông vịt (Duck feathers) trong máu

  76.

  Định lượng IgE đặc hiệu lúa mì trong máu

  77.

  Định lượng IgE đặc hiệu mật ong trong máu

  78.

  Định lượng IgE đặc hiệu mù tạt trong máu

  79.

  Định lượng IgE đặc hiệu mùi tây trong máu

  80.

  Định lượng IgE đặc hiệu nm trong máu

  81.

  Định lượng IgE đặc hiệu nọc ong mật trong máu

  82.

  Định lượng IgE đặc hiệu nọc ong vàng trong máu

  83.

  Định lượng IgE đặc hiệu ong bắp cầy trắng trong máu

  84.

  Định lượng IgE đặc hiệu ong bp cầy vàng trong máu

  85.

  Định lượng IgE đặc hiệu ong giấy trong máu

  86.

  Định lượng IgE đặc hiệu Penicillium notatum trong máu

  87.

  Định lượng IgE đặc hiệu PENICILLOYL G trong máu

  88.

  Định lượng IgE đặc hiệu PENICILLOYL V trong máu

  89.

  Định lượng IgE đặc hiệu quả Kiwi trong máu

  90.

  Định lượng IgE đặc hiệu sữa dê trong máu

  91.

  Định lượng IgE đặc hiệu sữa đun sôi trong máu

  92.

  Định lượng IgE đặc hiệu sữa trong máu

  93.

  Định lượng IgE đặc hiệu táo trong máu

  94.

  Định lượng IgE đặc hiệu thịt bò trong máu

  95.

  Định lượng IgE đặc hiệu thịt lợn trong máu

  96.

  Định lượng IgE đặc hiệu tôm trong máu

  97.

  Định lượng IgE đặc hiệu Toxocara canis trong máu

  98.

  Định lượng IgE đặc hiệu trứng trong máu

  99.

  Định lượng IgE đặc hiệu Vanilla trong máu

  100.

  Định lượng IgE đặc hiệu xoài trong máu

  101.

  Định lượng IGF-1 (Insulin-like Growth factor-1) trong máu

  102.

  Định lượng IgG dưới nhóm trong máu

  103.

  Định lượng IL2-R (Interleukin 2 receptor) máu

  104.

  Định lượng Inhibin A máu

  105.

  Định lượng Lactat dịch não tủy

  106.

  Định lượng LBP máu

  107.

  Định lượng Lithium máu

  108.

  Định lượng Lp(a) máu

  109.

  Định lượng Methadone máu

  110.

  Định lượng Osteocalcin máu

  111.

  Định lượng P2PSA (2Pro Prostate-specific antigen) máu

  112.

  Định lượng PIVKA II máu

  113.

  Định lượng Pyrilinks-D máu

  114.

  Định lượng Pyruvat máu

  115.

  Định lượng Quinidine máu

  116.

  Định lượng RBP (Retinol Binding Protein) máu

  117.

  Định lượng Renin máu bằng k thuật ELISA

  118.

  Định lượng Renin máu theo k thuật hóa phát quang

  119.

  Định lượng SAA (serum Amyloid A) máu

  120.

  Định lượng Salicylate máu

  121.

  Định lượng sản phẩm chuyển hóa của Nicotine

  122.

  Định lượng Sirolimus máu

  123.

  Định lượng TNFα (tumor necrosis factor alpha) máu

  124.

  Định lượng Troponin I hs máu

  125.

  Định lượng UIBC (Unsaturated Iron Binding Capacity) máu

  126.

  Định lượng Zn (Kẽm) máu

  127.

  Đo hoạt độ Lipase dịch chọc dò

  128.

  Đo hoạt độ P-Amylase máu

  129.

  Đo hoạt độ Thymidin kinase máu

  130.

  Sàng lọc các bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh bng MSMS

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 40/2009/QH12
  Ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới