logo

Thông báo 2312/TB-BHXH cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu Quý 1/2019 TPHCM

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội TP.HCM Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2312/TB-BHXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Lưu Thị Thanh Huyền
  Ngày ban hành: 15/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 15/11/2018, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo 2312/TB-BHXH về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu của Quý 1 năm 2019.

  Theo đó, nguyên tắc đăng ký nơi KCB ban đầu như sau:

  - Trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người già trên 80 tuổi, các đối tượng được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn số 52HD/BTCTW được đăng ký nơi KCB ban đầu theo nguyện vọng;

  - Viên chức, người lao động của bệnh viện được đăng ký nơi KCB ban đầu tại bệnh viện nơi làm việc;

  -  Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình:

  + Các cơ sở KCB tuyến trung ương không tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu khi tăng mới, gia hạn, đổi nơi KCB ban đầu;

  + Các cơ sở KCB công lập và tư nhân tuyến tỉnh không tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu khi tăng mới, gia hạn, đổi nơi KCB BHYT ban đầu nếu vượt định mức phân bổ thẻ BHYT của nhóm đối tượng hộ gia đình;

  + Tất cả các trường hợp thẻ BHYT của đối tượng hộ gia đình trước đây đã đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến trung ương hoặc tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh đã vượt định mức của nhóm đối tượng này, khi hết thời hạn sử dụng thẻ BHYT nếu gia hạn tiếp thì cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT sẽ chuyển nơi KCB BHYT ban đầu về các cơ sở KCB tuyến quận, huyện hoặc tương đương, phù hợp với nơi cư trú và được đổi lại thẻ BHYT;

  - Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB từ tuyến tỉnh trở lên;

  - Các đối tượng khác thực hiện theo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu của Quý 1 năm 2019.

 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  BẢO HIỂM XÃ HỘI
  TP.H CHÍ MINH
  -------

  Số: 2312/TB-BHXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

   

   

  THÔNG BÁO

  DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT BAN ĐẦU CỦA QUÝ 1 NĂM 2019.

   

  Căn cứ Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT;

  Căn cứ Công văn 7038/SYT-KHTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Sở Y Tế Tp.Hồ Chí Minh về việc xây dựng định mức phân bổ thẻ BHYT cho các cơ sở có nhận đăng ký BHYT ban đầu năm 2019;

  Thực hiện chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Phạm Lương Sơn tại Công văn số 3514/TB-BHXH ngày 11/9/2018 về việc rà soát, thống nhất với Sở Y tế thực hiện phân bổ thẻ BHYT từ đầu năm 2019, đảm bảo cơ cấu thẻ BHYT hợp lý tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB);

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) Tp.Hồ Chí Minh thông báo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu của Quý 1 năm 2019 (đính kèm), như sau:

  1. Các đối tượng: trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người già trên 80 tuổi, các đối tượng được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn số 52HD/BTCTW được đăng ký nơi KCB ban đầu theo nguyện vọng (theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 40/2015/TT-BYT).

  2. Đối tượng là viên chức, người lao động của bệnh viện được đăng ký nơi KCB ban đầu tại bệnh viện nơi làm việc để tạo điều kiện thuận lợi về chăm sóc sức khoẻ và tiết kiệm chi phí đi lại cho các đối tượng.

  3. Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình (mã thẻ có ký hiệu GD) đăng ký nơi KCB ban đầu theo nguyên tắc:

  - Các cơ sở KCB tuyến trung ương (bệnh viện 30/4, bệnh viện 175, bệnh viện Thống Nhất) không tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu khi tăng mới, gia hạn, đổi nơi KCB ban đầu.

  - Các cơ sở KCB công lập và tư nhân tuyến tỉnh không tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu khi tăng mới, gia hạn, đổi nơi KCB BHYT ban đầu nếu vượt định mức phân bổ thẻ BHYT của nhóm đối tượng hộ gia đình.

  - Tất cả các trường hợp thẻ BHYT của đối tượng hộ gia đình trước đây (mã thẻ có ký hiệu GD) đã đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến trung ương hoặc tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh đã vượt định mức của nhóm đối tượng này, khi hết thời hạn sử dụng thẻ BHYT nếu gia hạn tiếp thì cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT sẽ chuyển nơi KCB BHYT ban đầu về các cơ sở KCB tuyến quận, huyện hoặc tương đương, phù hợp với nơi cư trú và được đổi lại thẻ BHYT.

  4. Đối tượng là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB từ tuyến tỉnh trở lên.

  5. Các đối tượng khác thực hiện theo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu của Quý 1 năm 2019.

  Bảo hiểm xã hội Tp.Hồ Chí Minh thông báo để người tham gia BHYT được biết./.

   

  Nơi nhận:
  - Sở Y tế, Sở LĐTB&XH (để phối hợp);
  - Các Đơn vị sử dụng lao động, cơ sở KCB, Đại lý thu BHYT, Trường học (để áp dụng);
  - Đối tượng tham gia BHYT (để áp dụng);
  - Giám đốc BHXH TP;
  - Các Phó Giám đốc BHXH TP (để biết);
  - Các Phòng nghiệp vụ (để thực hiện);
  - BHXH các quận, huyện (để thực hiện);
  - Trang web BHXH TP;
  - Lưu: VT, CST (Trung).

  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC
  Lưu Thị Thanh Huyền

   

   

  DANH SÁCH

  CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU PHÂN THEO CƠ CẤU NHÓM ĐỐI TƯỢNG QUÝ I - NĂM 2019
  (Đính kèm công văn số 2312/BHXH-CST ngày 15 tháng 11 năm 2018)

   

  I Các cơ sở KCB công lập tuyến Trung ương

   

  STT

  TÊN CƠ SKCB

  MÃ KCB

  Địa chỉ

  Đăng ký KCB Ban Đầu

  GHI CHÚ

  1

  Bệnh viện Thống Nhất

  79025

  01 Lý Thường Kiệt - Phường 7 - Quận Tân Bình

  - Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

  - Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - KCB giờ hành chính.

  2

  Bệnh viện 30/4

  79011

  09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5

  - Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

  - Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

  - KCB giờ hành chính.

  3

  Bệnh viện 175

  79034

  786 Nguyễn Kiệm - P.3 - Q. Gò vấp

  - Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

  - Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

  - KCB Thứ 2 đến thứ 6: 7 giờ đến 20 giờ.

  - KCB Thứ 7: 6 giờ 30 đến 17 giờ.

   

  II Các cơ sở KCB công lập tuyến tỉnh

   

  STT

  TÊN CƠ S KCB

  MÃ KCB

  Địa chỉ

  Đăng ký KCB Ban Đầu

  GHI CHÚ

  1

  Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở I

  79023

  270 Lý Thường Kiệt - P.14 - Quận 10

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - KCB giờ hành chính

  2

  Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở II

  79044

  68 Nguyễn Duy Hiệu - P.Thảo Điền - Quận 2

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - KCB giờ hành chính

  3

  Bệnh viện Nguyễn Trãi

  79014

  314 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5

  - Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

  - Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - KCB giờ hành chính

  4

  Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

  79013

  468 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5

  - Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

  - Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

  - KCB giờ hành chính.

  5

  Bệnh viện Nhân dân Gia Định

  79030

  01 Nơ Trang Long - Phường 7 - Q.Bình Thạnh

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ

  6

  Bệnh viện nhân dân 115

  79024

  527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10

  - Được gia hạn thẻ cũ

  - Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB của tất cả các nhóm đối tượng.

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - KCB giờ hành chính

  7

  Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương

  79026

  266 Lý Thường Kiệt - Phường 14 - Quận 10

  - Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

  - Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 16 giờ 30 và Sáng Chủ Nhật

  8

  Bệnh viện An Bình

  79012

  146 An Bình - Phường 7 - Quận 5

  - Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

  - Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

  - KCB giờ hành chính

  9

  Bệnh viện đa khoa Sài Gòn

  79001

  125 Lê Lợi - Phường Bến Thành - Quận 1

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Không nhận dưới 15 tuổi.

  - KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ 30 đến 20 giờ.

  10

  BV Điều dưỡng PHCN ĐT bệnh Nghề Nghiệp

  79020

  125/61 Âu Dương Lân - Phường 2 - Quận 8

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - KCB giờ hành chính

  11

  Viện Y dược học dân tộc

  79426

  273 Nguyễn Văn Trỗi - P. 10 - Quận Phú Nhuận

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 6 giờ 30 đến 19 giờ và thứ Bảy, Chủ Nhật: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

  12

  Bệnh viện 7A

  79016

  466 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5

  - Không nhận tăng mới, gia hạn và đổi nơi khám chữa bệnh của người tham gia thuộc đối tượng Hộ gia đình (mã đối tượng GD).

  - Được đăng ký KCB các nhóm đối tượng còn lại.

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - KCB giờ hành chính

  13

  BV Chỉnh Hình Và Phục Hồi Chức Năng TP.HCM

  79461

  1A Lý Thường Kiệt, P.7, Q. Tân Bình

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 6: Giờ hành chánh.

  14

  Bệnh Viện Nhi đồng thành phố

  79532

  15 đường Cao Tốc - Trung Lương, ấp 1 - xã Tân Kiên - huyện Bình Chánh

  - Được gia hạn thẻ cũ

  - Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB của tất cả các nhóm đối tượng.

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.

   

  III Các cơ sở KCB tư nhân tuyến tỉnh

   

  STT

  TÊN CƠ S KCB

  MÃ KCB

  Địa chỉ

  Đăng ký KCB Ban Đầu

  GHI CHÚ

  1

  Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh

  79462

  700 Sư Vạn Hạnh (nối dài) - P 12 - Quận 10

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30 và Sáng Chủ Nhật.

  2

  Bệnh viện Quốc Ánh

  79074

  104-110 Đường 54 KDC Tân Tạo P.TTạo - Q. Bình Tân

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 22 giờ

  3

  Bệnh viện đa khoa Hồng Đức - Chi nhánh III

  79463

  32/2 Thống Nhất - Phường 10 - Quận Gò Vấp

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 21 giờ

  4

  Bệnh viện đa khoa Đức Khang

  79458

  129A Nguyễn Chí Thanh - P.9 - Quận 5

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 24 giờ

  5

  Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An

  79058

  425 Kinh Dương Vương - P. An Lạc - Q. Bình Tân

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ 30 đến 15 giờ và Sáng Chủ Nhật.

  6

  Bệnh viện Phương Đông

  79472

  79 Thành Thái - Phường 14 - Quận 10

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

  7

  Bệnh viện KS đa khoa Quốc Tế Vũ Anh

  79496

  15 - 16 Phan Văn Trị P.7 Quận Gò Vấp

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 16 giờ 30

  8

  Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

  79071

  60 - 60 A Phan Xích Long - Phường 1 - Quận Phú Nhuận

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

  9

  Bệnh Viện Tân Sơn Nhất

  79495

  2B Phổ Quang - P2 - Tân Bình

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30

  10

  Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn

  79489

  171/3 Trường Chinh, P. Tân Thi Nhất, Q.12

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

  11

  Bệnh viện quốc tế City

  79505

  532 A Kinh Dương Vương - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.

  12

  Bệnh viện đa khoa Tân Hưng

  79516

  871 Trần Xuân Soạn - P. Tân Hưng - Quận 7

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 6: Giờ hành chính và sáng thứ 7.

  13

  Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park

  79525

  720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 8 giờ đến 17 giờ và sáng Thứ 7: 8 giờ đến 12 giờ.

   

  IV Các cơ sở KCB công lập tuyến quận, huyện

   

  STT

  TÊN CƠ SỞ KCB

  MÃ KCB

  Địa chỉ

  Đăng ký KCB Ban Đầu

  GHI CHÚ

  1

  Bệnh viện Quân Dân Miền Đông

  79057

  50 Lê Văn Việt - Phường Hiệp Phú - Quận 9

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Khám chữa bệnh 24/24

  2

  Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM

  79076

  72/3 Trần Quốc Toản - p8 - Quận 3

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - KCB giờ hành chính

  3

  Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức

  79036

  64 Lê Văn Chí - KP 1- Linh Trung - Quận Thủ Đức

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 15 đến 20 giờ

  4

  Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi

  79040

  Quốc lộ 22 - đường Nguyễn Văn Hoài - Ấp Bầu Tre 2 - Xã An Hội - Huyện Củ Chi

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 6 giờ đến 20 giờ 30

  5

  Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn

  79041

  65/2B Bà Triệu - TT Hóc Môn - Huyện Hóc Môn

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30

  6

  PK đa khoa trực thuộc TTYT ngành Cao su VN

  79049

  410 Trường Chinh - Phường 13 - Quận Tân Bình

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - KCB giờ hành chính

  7

  Trung tâm y tế Tân Cảng/ Tổng công ty Tân Cảng Sài gòn/ Quân chủng Hải Quân

  79419

  1295B Nguyễn Thị Định- p Cát Lái- Quận 2

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Khám chữa bệnh 24/24

  8

  Bệnh viện Quận Thủ Đức

  79037

  29 Phú Châu - P. Tam Bình - Quận Thủ Đức

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Thứ 2 đến CN: 6 giờ đến 21 giờ 30

  9

  Bệnh viện Quận 1 -Cơ sở I

  79051

  338 Hai Bà Trưng - Phường Tân Định - Quận 1

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  Từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 19 giờ

  Sáng Thứ 7

  10

  Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở II

  79004

  29A Cao Bá Nhạ - Quận 1

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  Từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 19 giờ

  Sáng Thứ 7

  11

  Bệnh viện Quận 2

  79075

  130 Lê Văn Thịnh - P. Bình Trưng Tây - Quận 2

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 19 giờ

  12

  Bệnh viện Quận 3

  79009

  114 - 116 Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB giờ hành chính

  13

  Bệnh viện Quận 4

  79010

  63- 65 Bến Vân Đồn - Phường 12 - Quận 4

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB từ Thứ 2 đến 7: 7 giờ đến 16 giờ 30

  14

  Bệnh viện Quận 5

  79015

  644 Nguyễn Trãi - Phường 11 - Quận 5

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB giờ hành chính và sáng Thứ 7

  15

  Bệnh viện Quận 6

  79017

  Số 2D Đường Chợ Lớn Phường 11 Quận 6

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30

  16

  Bệnh viện Quận 7

  79019

  101 Nguyễn Thị Thập - Tân Phú - Quận 7

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

  Sáng Thứ 7 và Chủ Nhật

  17

  Bệnh viện Quận 8

  79021

  82 Cao Lỗ - Phường 4 - Quận 8

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 17 giờ và sáng Thứ 7

  18

  Bệnh viện Quận 8 (PK Rạch Cát)

  79052

  160 Mễ Cốc - Phường 15 - Quận 8

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 17 giờ và sáng Thứ 7

  19

  Bệnh viện Quận 8 (PK Xóm Củi)

  79053

  379 Tùng Thiện Vương - P.12 - Quận 8

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 17 giờ và sáng Thứ 7

  20

  Bệnh viện Quận 9

  79022

  387 Lê Văn Việt - P. Tăng Nhơn Phú A - Quận 9

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 20 giờ, sáng Thứ 7 và sáng CN

  21

  Bệnh viện Quận 10

  79027

  571 Sư Vạn Hạnh - Phường 13 - Quận 10

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến thứ 7: 5 giờ đến 20 giờ, sáng CN

  22

  Bệnh viện Quận 11

  79028

  72 đường số 5 CX Bình Thới - Quận 11

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Thứ 2 đến Thứ 6: 6 giờ 30 đến 19 giờ

  - Thứ 7: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

  23

  Bệnh viện Quận 12

  79029

  111 Tân Chánh Hiệp - Quận 12

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB giờ hành chính

  24

  Bệnh viện Quận Gò vấp

  79035

  212 Lê Đức Thọ - Phường 15 - Quận Gò Vấp

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến thứ 7: 6 giờ 30 đến 18 giờ 30.

  25

  Phòng khám đa khoa Cơ sở 2 - BV Q. Gò Vấp

  79470

  304 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến thứ 7: 6 giờ 30 đến 18 giờ 30.

  26

  Bệnh viện Quận Phú Nhuận

  79032

  274 Nguyễn Trọng Tuyển - P. 8 - Quận Phú Nhuận

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến thứ 7: 6 giờ đến 16 giờ 30

  27

  Bệnh viện Quận Tân Bình

  79033

  605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 6 giờ 30 đến 19 giờ; Thứ 7: 7 giờ 30 đến 19 giờ; Chủ Nhật: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

  28

  Bệnh viện Quận Bình Thạnh

  79031

  112 Đinh Tiên Hoàng - Phường 1 - Quận Bình Thạnh

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 6 giờ đến 20 giờ

  29

  Bệnh viện Quận Tân Phú

  79054

  609-611 Âu Cơ - Phường Phú Trung - Quận Tân Phú

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 20 giờ; Thứ 7: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

  30

  Phòng khám đa khoa thuộc bệnh viện Quận Tân Phú

  79544

  200/14 Nguyễn Hữu Tiến - P. Tây Thạnh - Q.Tân Phú

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 6 giờ 30 đến 19 giờ 30; Thứ 7: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

  31

  Bệnh viện Quận Bình Tân

  79055

  809 Hương lộ 2 - P.Bình Trị Đông A Quận Bình Tân

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 20 giờ

  - Thứ 7, Chủ nhật: 8 giờ đến 16 giờ

  32

  Bệnh viện Huyện Bình Chánh

  79038

  E9-5 Nguyễn Hữu Trí - TT Tân Túc - H.Bình Chánh

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 17 giờ

  33

  Bệnh viện Huyện Nhà Bè

  79045

  281 A Lê Văn Lương Ấp 3-Xã Phước Kiểng- H.Nhà Bè

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB giờ hành chính

  34

  Bệnh viện Huyện Cần Giờ

  79042

  Ấp Miễu - Xã Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB giờ hành chính

  35

  Phòng khám đa khoa khu vực An Nghĩa

  79492

  Ấp An Nghĩa - Xã An Thới Đông - Huyện Cần Giờ

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB giờ hành chính

  36

  Bệnh viện Huyện Củ Chi

  79039

  Tỉnh lộ 7 - Ấp Chợ Cũ - Xã An Nhơn Tây - H.Củ Chi

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  Thứ 2 đến Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 21 giờ

  37

  Bệnh xá Sư đoàn 9

  79061

  Ấp Cây Sộp - Xã Tân An Hội - H. Củ Chi

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - Khám chữa bệnh 24/24

  38

  Bệnh viện Công An Thành phHồ Chí Minh

  79540

  126 Hải Thượng Lãng Ông - P10 - Quận 5

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB giờ hành chính

  39

  Phòng khám ĐK thuộc khoa Khám bệnh Trung tâm y tế Quận Gò Vấp

  79553

  131 Nguyễn Thái Sơn - Phường 7 - Quận Gò Vấp

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB giờ hành chính

  40

  Phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế Quận Tân Phú

  79577

  44 - 44 A Thống Nhất _ Phường Tân Thành - Quận Tân Phú

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30.

  41

  Phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế Quận Bình Thạnh

  79573

  99/6 Nơ Trang Long - Phường 11 - Quận Bình Thạnh

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30.

  42

  Phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế Quận 8

  79581

  170 Tùng Thiện Vương - Phường 11 - Quận 8

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến thứ 6: 7 giờ đến 16 giờ 30.

  43

  Phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế Quận Phú Nhuận

  79576

  23 Nguyễn Văn Đậu - Phường 5 - Quận Phú Nhuận

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ đến 21 giờ.

   

  V Các cơ sở KCB tư nhân tương đương tuyến huyện

   

  STT

  TÊN CƠ S KCB

  MÃ KCB

  Địa chỉ

  Đăng ký KCB Ban Đầu

  GHI CHÚ

  1

  Bệnh viện đa khoa tư nhân Xuyên Á

  79488

  Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 20 giờ 30

  2

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH TTYK Phước An)

  79060

  274 Huỳnh Tấn Phát - P. Tân Thuận Tây - Quận 7

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

  3

  Phòng khám đa khoa (Thuộc CN2 - Cty TNHH TTYK Phước An)

  79457

  686 đường 3/2 - P.4 - Quận 10

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

  4

  Phòng khám đa khoa (Thuộc CN5 - Cty TNHH TTYK Phước An)

  79065

  42 Đường 26 - Phường 10 - Quận 6

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

  5

  Phòng khám đa khoa (Thuộc CN6 - Cty TNHH TTYK Phước An)

  79066

  197-198 Tôn Thất Thuyết - Phường 3 - Quận 4

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

  6

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Sài Gòn)

  79059

  3A35 Tỉnh lộ 10 (Bà Hom nối dài) Xã Phạm Văn Hai -H Bình Chánh

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 21 giờ

  7

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Sài Gòn - TT khám bệnh số 2)

  79473

  132-134 Lý Thái Tổ - Phường 2 - Quận 3

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 21 giờ

  8

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH MTV PK đa khoa An Phúc)

  79070

  391 Lý Thái Tổ Phường 9 - Quận 10

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ và Sáng Chủ Nhật.

  9

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH Y khoa Quốc tế Thiên Phúc)

  79068

  741-743 Quốc lộ 22 - TT Củ Chi - Huyện Củ Chi

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 6 giờ 30 đến 21 giờ

  10

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH BV Thánh Mẫu)

  79465

  118 Bành Văn Trân - P.7- Q. Tân Bình

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

  11

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH MTV TMDV Y tế Tân Bình)

  79466

  Lô II -6 cụm 02 Lê Trọng Tấn - P.Tây Thạnh Q.Tân Phú

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 20 giờ 30 và Sáng Chủ Nhật.

  12

  Phòng khám đa khoa (thuộc CP TTYK Thành Công)

  79483

  36 Tây Thạnh - Phường Tây Thạnh - Quận Tân Phú

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 20 giờ

  13

  Phòng khám đa khoa (thuộc CN Cty ĐT Khang Minh - TTYK Kỳ Hòa)

  79002

  266-268 Đường 3/2 - Phường 12 Quận 10

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

  14

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Vạn Phúc)

  79062

  1184 Lê Đức Thọ - P.13 - Quận Gò Vấp

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 21 giờ

  15

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty CP PKĐK Thiên Ý Củ Chi)

  79067

  703 Khu phố 5 Quốc lộ 22 TT Củ Chi

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 20 giờ

  16

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa quốc tế An Phú)

  79486

  251 A Lương Định Của - Phường An Phú - Quận 2

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 18 giờ

  17

  Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH PK đa khoa Tân Quy)

  79508

  28/7 Ấp 1 xã Tân Thạnh Tây - huyện Củ Chi

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 21 giờ

  18

  Phòng khám đa khoa (thuộc CN1 - Công ty TNHH BV Đa Khoa Hoàn Hảo)

  79485

  1B đường Hoàng Hữu Nam - KP Mỹ Thành - P.Long Thạnh Mỹ - Quận 9

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 6 giờ 30 đến 21 giờ

  19

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế Gentical Lạc Long Quân)

  79459

  988 Lạc Long Quân - Phường 8 - Quận Tân Bình

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 20 giờ

  20

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH trang thiết bị y tế Kiều Tiên)

  79047

  323/3 Lê Quang Định - P.5 - Q. Bình Thạnh

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 21 giờ

  21

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH TTYK Hoàng Khang)

  79469

  285 Bà Hom - Phường 13 - Quận 6

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 20 giờ 30

  22

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH YK Quốc tế Chung Minh)

  79063

  95 Hồ Bá Kiện - Phường 15 - Quận 10

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

  23

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Việt Phước)

  79064

  772 Tân Kỳ Tân Quý - P. Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 20 giờ

  24

  Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BV đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn)

  79464

  04A Hoàng Việt - Phường 4 - Quận Tân Bình

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 18 giờ và Sáng Chủ Nhật.

  25

  Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH Y tế Đại Phước)

  79490

  829-829 A đường 3/2, P.7, Q.11

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ

  26

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH MTV PK đa khoa Lê Minh Xuân)

  79046

  B23/474 Trần Đại Nghĩa - Tân Nhật - H, Bình Chánh

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 21 giờ

  27

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Phước Linh)

  79493

  210 Phạm Đăng Giảng- P. Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 20 giờ

  28

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty CP PK đa khoa Bắc Mỹ)

  79797

  139 Nguyễn Văn Tăng- P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Khám chữa bệnh 24/24

  29

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty CP PK đa khoa Thành An)

  79494

  1691 Tỉnh lộ 10- KP5- P.Tân Tạo A - Quận Bình Tân

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Khám chữa bệnh 24/24

  30

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH TM và DV PK đa khoa Nam Sài Gòn)

  79512

  D6/8 QL 1A Ấp 4- Xã Bình Chánh - H. Bình Chánh

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 18 giờ

  31

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Quốc Tế Hàng Xanh)

  79513

  395-397 Điện Biên Phủ - P, 25 - Q. Bình Thạnh

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ 30 và sáng Chủ nhật.

  32

  Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH PK đa khoa KCN Tân Tạo)

  79514

  4423 Nguyễn Cửu Phú - KP4 - P. Tân Tạo Quận Bình Tân

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ đến 21 giờ

  33

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty CP PK đa khoa Hữu Nghị)

  79517

  501-503 Nguyễn Oanh- P. 17- Q Gò Vấp

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ đến 21 giờ

  34

  Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH PK đa khoa Hy Vọng)

  79518

  1031B Thoại Ngọc Hầu - P. Hòa Thạnh - Q. Tân Phú

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 17 giờ và sáng Chủ Nhật

  35

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH chẩn đoán y khoa Tâm Phúc)

  79519

  331-333 Lê Văn Thọ - Phường 9 - Quận Gò Vấp

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ và Sáng Chủ Nhật từ 7 giờ đến 12 giờ.

  36

  Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH PK đa khoa Bắc Sài Gòn - VN Clinic)

  79520

  189 Nguyễn Oanh - Phường 10 - Quận Gò Vấp

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ 30 đến 17 giờ và Sáng Chủ Nhật từ 7 giờ đến 11 giờ.

  37

  Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH Y - Dược Thái Anh)

  79521

  134 Tân Hòa Đông - Phường 14 - Quận 6

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 21 giờ, Chủ Nhật từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

  38

  Phòng khám đa khoa (thuộc công ty CP Y khoa CHAC 2)

  79522

  42 Đặng Văn Bi - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ 30 đến 20 giờ

  39

  Phòng khám đa khoa TN Vietlife - MRI (thuộc CN Cty CP Cẩm Hà)

  79524

  583 Sư Vạn Hạnh - P.13 - Quận 10

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ đến 21 giờ, Chủ Nhật: 7 giờ đến 11 giờ 30

  40

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PK đa khoa Thiện Minh)

  79526

  006 Tòa nhà H1 Hoàng Diệu - Phường 9 - Quận 4

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 21 giờ.

  41

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty CP Vigor Anbis Japan)

  79565

  Lầu 2 - Tòa nhà Áo Dài - 21 Nguyễn Trung Ngạn - Phường Bến Nghé - Quận 1

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ

  42

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PK đa khoa Nhơn Tâm)

  79568

  469 Nguyễn Văn Tạo - Ấp 2 - Xã Long Thới Huyện Nhà Bè

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ 30

  43

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PKĐK Quốc Tế Sài Gòn)

  79530

  09-11-13-15 Trịnh Văn Cấn - Phường Cầu Ông Lãnh - Quận 1

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 20 giờ

  44

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Chi nhánh Cty TNHH PKĐK Quốc Tế Sài Gòn)

  79531

  06-08 Trịnh Văn Cấn - P. Cầu Ông Lãnh - Quận 1

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - Không nhận dưới 15 tuổi

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 20 giờ

  45

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế Tân Thuận)

  79018

  Lô HC 2 khu trung tâm điều hành dịch vụ KCX Tân Thuận - Quận 7

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ

  46

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH Y khoa Liên An)

  79533

  D1/3 Nguyễn Thị Tú - Ấp 4 - Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ đến 20 giờ 30

  47

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH Polycare)

  79537

  07-09 Khu biệt thự Ngân Long - Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiểng - Nhà Bè

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ 30 đến 20 giờ

  48

  Phòng khám đa khoa (Thuộc CN1 - Cty TNHH TTYK Hợp Nhân)

  79536

  95 Phan Đăng Lưu - Phường 7 - Quận Phú Nhuận

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ ; Chủ nhật: 6 giờ đến 12 giờ.

  49

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH TMDV chăm sóc sức khoẻ Vĩnh Đức)

  79535

  363 Lê Trọng Tấn - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân Phú

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ đến 21 giờ

  50

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PKĐK Pháp Anh)

  79534

  222-224-226 Nguyễn Duy Dương - P.4 - Quận 10

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 4 giờ đến 18 giờ

  51

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PKĐK Hùng Dũng)

  79529

  525/15 Sư Vạn Hạnh(nối dài) - P.12 - Quận 10

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 8 giờ đến 20 giờ

  52

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH đa khoa Phước Sơn)

  79539

  226 Võ Văn Ngân - P. Bình Thọ - Quận Thủ Đức

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 7 giờ đến 21 giờ

  53

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế và Phòng khám đa khoa Tâm An)

  79541

  47/4-47/6 Huỳnh Tấn Phát - KP 6 - TT Nhà Bè - Huyện Nhà Bè

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ 30, Chủ Nhật sáng và chiều từ 15 giờ đến 20 giờ 30

  54

  Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế Thiện Phước)

  79538

  Tỉnh lộ 15, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ nhật: 8 giờ đến 20 giờ

  55

  Chi nhánh Cty CP PKĐK Duy Khang (Phòng khám ĐK Duy Khang Him Lam Quận 7)

  79545

  51-53 Đường D4 - Khu đô thị mới mới Him Lam - P. Tân Hưng - Quận 7

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ Hai đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 21 giờ

  56

  Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Y khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn)

  79547

  50 Phan Huy Ích - Phường 15 - Quận Tân Bình

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 17 giờ.

  57

  Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Y dược Sài Gòn)

  79549

  407 Đỗ Xuân Hợp - Phường Phước Long B - Quận 9

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 22 giờ.

  58

  Địa điểm CTY CP TM&ĐT Y TẾ Y VIỆT - Phòng khám bệnh viện Đại Học Y Dược 1

  79564

  525/7 - 525/9 Sư Vạn Hạnh - P.12 - Quận 10

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến thứ 7: 6 giờ 30 đến 19 giờ 30.

  59

  Phòng khám đa khoa thuộc CN1 - Công ty TNHH Trung tâm trị liệu và Phục hồi Chức năng An Nhiên

  79578

  87 Trường Chinh - Phường 12 - Quận Tân Bình

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ; Chủ Nhật: 6 giờ đến 12 giờ.

  60

  Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phong Tâm Phúc)

  79559

  464 Đường số 7- P. Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 20 giờ.

  61

  Chi nhánh Cty CP GREENBIZ (Phòng khám ĐK GALANT)

  79557

  119 Trần Bình Trọng - Phường 2 - Quận 5

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 21 giờ.

  62

  Phòng khám đa khoa (thuộc CN VII - Công ty TNHH BV Đa Khoa Hoàn Hảo)

  79575

  581-583 Kha Vạn Cân - KP 6 - P. Linh Đông - Quận Thủ Đức

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 21 giờ.

  63

  Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH Pouyen Việt Nam)

  79425

  D10/89 Q Quốc lộ 1A Xã Tân Tạo, Huyện Bình Chánh

  - Được đăng ký KCB tất cả các nhóm đối tượng

  - KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ 30 đến 16 giờ.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới