logo

Bộ Y tế ra Thông báo 941/TB-BYT về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo về một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y, dược cổ truyền

Văn bản liên quan

Văn bản mới