logo

Thông tư 35/2014/TT-BYT Định mức kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: 1065&1066-12/2014
  Số hiệu: 35/2014/TT-BYT Ngày đăng công báo: 18/12/2014
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thanh Long
  Ngày ban hành: 13/11/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/01/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------
  Số: 35/2014/TT-BYT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

   
   
  THÔNG TƯ
  QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ
   
  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
  Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế;
  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế,
  Điều 1. Định mức kinh tế kỹ thuật của một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
  Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước bao gồm các yếu tố chi phí sau:
  1. Chi phí về hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện dịch vụ;
  2. Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường trực tiếp để thực hiện dịch vụ;
  3. Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực hiện các dịch vụ;
  4. Chi phí nhân công thuê ngoài (theo hợp đồng lao động).
  Điều 2. Hiệu lực thi hành
  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
  Điều 3. Trách nhiệm thi hành
  Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Trang thiết bị và Công trình y tế, Pháp chế; Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
  Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
  - Các Thứ trưởng Bộ Y tế ;
  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Y tế các bộ, ngành
  - Cổng TTĐT Bộ Y tế;
  - Lưu: VT, AIDS, PC (2b).
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG   


  Nguyễn Thanh Long

   
   
  ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
  LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
   
  I. KHÁM BAN ĐẦU
  Tính cho 01 lượt khám
   

  STT
  Nội dung
  Đơn vị
  Số lượng
  I
  Hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế
  1
  Vật tư tiêu hao
   
   
  Găng tay sạch (01 đôi/bệnh nhân)
  đôi
  1,00000
   
  Mũ giấy (04 chiếc/ngày/người x 02 người)
  chiếc
  0,50000
   
  Khẩu trang (04 chiếc/ngày/người x 02 người)
  chiếc
  0,50000
   
  Quần áo bác sỹ, điều dưỡng (03 bộ/năm/người x 02 người)
  bộ
  0,00142
   
  Chi phí ga gối (02 bộ/năm)
  bộ
  0,00047
   
  Đệm (01 bộ/năm)
  bộ
  0,00024
   
  Huyết áp (02 cái/năm)
  cái
  0,00047
   
  Nhiệt kế (01 cái/01tuần)
  cái
  0,01250
   
  Ống nghe (02 cái/năm)
  cái
  0,00047
   
  Đè lưỡi gỗ (01 bệnh nhân khám đè lưỡi/04 bệnh nhân khám)
  cái
  0,25000
   
  Cân đo sức khỏe chiều cao (01 cái/năm)
  cái
  0,00024
   
  Đèn soi đồng tử (04 cái/năm)
  cái
  0,00095
  2
  Dung môi hóa chất
   
   
   
  Javen
  ml
  2,840909
   
  Cồn 70 độ
  ml
  2,840909
   
  Nước rửa tay
  ml
  0,23674
  3
  Bông băng
   
   
   
  Băng dính lụa 2.5x9.1
  cuộn
  0,00010
   
  Bông tiêm 2x2
  gr
  0,06500
   
  Bông hút nước 2x2, VT, 50gr
  gr
  0,03400
   
  Gạc 6x10
  miếng
  0,01300
   
  Băng dính nhỏ 2.5x5
  miếng
  0,00600
   
  Kim tiêm nhựa
  cái
  0,20000
  4
  Văn phòng phẩm
   
   
   
  Giấy in A4
  tờ
  10,0000
   
  Bút bi
  cái
  0,62500
   
  Ghim dập 24x6
  hộp
  0,00006
   
  Ghim dập bé
  hộp
  0,00150
   
  Ghim vòng
  hộp
  0,00012
   
  Máy dập ghim nhỏ
  cái
  0,00012
   
  Mực dấu đỏ
  hộp
  0,00012
   
  Mực in (04 lần/năm)
  lần đổ
  0,00095
   
  Cartride mực(02 cái/năm)
  cái
  0,00047
   
  Sổ bìa cứng mở ngang (06 quyển/năm)
  quyển
  0,00142
   
  Giấy than ngoại
  tờ
  0,00100
   
  Kẹp file lưu giữ bệnh án (01 cái/bệnh nhân/01năm)
  cái
  0,00024
   
  Thẻ bệnh nhân (04 cái/bệnh nhân/năm)
  cái
  0,00095
  5
  Ấn chỉ chuyên môn
   
   
   
  Bệnh án (bìa, ruột, bệnh lịch) (02 quyển/bệnh nhân/ năm)
  quyển
  0,00047
  II
  Điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường
   
   
  1
  Điện (tiêu hao điện cho buồng khám 10m2 và các trang thiết bị điện kèm theo)
  kw
  0,750
  2
  Nước sạch: 40 m3/tháng/buồng khám
  m3
  0,11364
  3
  Xử lý rác thải: 03 kg/ngày
  Kg
  0,1875
  III
  Duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, mua công cụ, dụng cụ
  (Phân bổ giá trị tài sản trong 05 năm chia bình quân 16 lượt khám/ngày)
  1
  Bàn, ghế, tủ, giường
   
   
   
  Bàn, ghế (02 bộ)
  bộ
  2
   
  Ghế bệnh nhân (02 chiếc)
  chiếc
  2
   
  Ghế chờ bệnh nhân ở ngoài
  chiếc
  4
   
  Tủ dụng cụ, thuốc, quần áo
  Cái
  1
   
  Giường i nốc
  Cái
  1
   
  Quạt treo tường
  Cái
  2
   
  Quạt thông gió
  Cái
  1
  2
  Các trang thiết bị, các bộ dụng khám đa khoa, chuyên khoa
   
   
   
  Bộ trang thiết bị cấp cứu
  bộ
  1
   
  Máy tính, máy in
  bộ
  1
   
  Cáng cứu thương và xe đẩy
  Cái
  1
  3
  Bảo dưỡng các tài sản khác
  (Bình quân 1,5 triệu đồng/phòng/năm chia bình quân 16 lượt khám/ngày)
  4
  Sơn, duy tu, bảo dưỡng phòng khám
  (02 năm 01 lần, tổng chi phí chia bình quân 16 lượt khám/ngày)
  IV
  Chi phí nhân công thuê ngoài
  (Định mức nhân công thuê ngoài tối đa theo lương, ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp trong một tháng/22 ngày làm việc/16 lượt khám/ngày)
   
  01 Bác sỹ (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành)
  + Lương theo ngạch bậc
  + Phụ cấp ưu đãi nghề
  + Các khoản đóng góp theo lương
   
  Bậc 3
  0,7
   
  01 Điều dưỡng viên (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành)
  + Lương theo ngạch bậc
  + Phụ cấp ưu đãi nghề
  + Các khoản đóng góp theo lương
   
  Bậc 2
  0,7

  II. KHÁM KHỞI LIỀU ĐIỀU TRỊ
  Tính cho 01 lượt khám
   

  STT
  Nội dung
  Đơn vị
  Số lượng
  I
  Hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế
  1
  Vật tư tiêu hao
   
   
   
  Găng tay sạch (01 đôi/bệnh nhân)
  đôi
  1,00000
   
  Mũ giấy (02 chiếc/ngày/người x 02 người)
  chiếc
  0,11429
   
  Khẩu trang (02 chiếc/ngày/người x 02 người)
  chiếc
  0,11429
   
  Quần áo bác sỹ, điều dưỡng (02 bộ/năm/người x 02 người)
  bộ
  0,00043
   
  Chi phí ga gối (02 bộ/năm)
  bộ
  0,00022
   
  Đệm (02 bộ/năm)
  bộ
  0,00022
   
  Huyết áp (04 cái/năm)
  cái
  0,00043
   
  Nhiệt kế (02 cái/tuần)
  cái
  0,01143
   
  Ống nghe (04 cái/năm)
  cái
  0,00043
   
  Đè lưỡi gỗ (01 bệnh nhân khám đè lưỡi/05 bệnh nhân khám)
  cái
  0,20000
   
  Cốc dùng 01 lần (1,1 cái/bệnh nhân/lần)
  cái
  1,10000
   
  Nước uống (ml/bệnh nhân/lần)
  Đèn soi đồng tử (04 cái/năm)
  ml
  cái
  110
  0,00043
  2
  Dung môi hóa chất
   
   
   
  Javen
  ml
  5,681818
   
  Cồn 70 độ
  ml
  5,681818
   
  Nước rửa tay
  ml
  0,47348
  3
  Bông băng
   
   
   
  Băng dính lụa 2.5x9.1
  cuộn
  0,00020
   
  Bông tiêm 2x2
  gr
  0,13000
   
  Bông hút nước 2x2, VT, 50gr
  gr
  0,06800
   
  Gạc 6x10
  miếng
  0,02600
   
  Băng dính nhỏ 2.5x5
  miếng
  0,01200
   
  Kim tiêm nhựa
  cái
  0,40000
  4
  Văn phòng phẩm
   
   
   
  Giấy in A4
  tờ
  10,0000
   
  Bút bi
  cái
  0,28571
   
  Ghim dập 24x6
  hộp
  0,00012
   
  Ghim dập bé
  hộp
  0,00300
   
  Ghim vòng
  hộp
  0,00024
   
  Máy dập ghim nhỏ
  cái
  0,00012
   
  Mực dấu đỏ
  hộp
  0,00240
   
  Mực in (04 lần đổ/năm)
  lần đổ
  0,00043
   
  Cartride mực (04 cái/năm)
  cái
  0,00043
   
  Sổ bìa cứng (02 quyển/năm)
  quyển
  0,00022
   
  Giấy than ngoại
  tờ
  0,00200
   
  Giấy vệ sinh (06 cuộn/ngày)
  cuộn
  0,17143
  II
  Điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường
   
   
  1
  Điện (tính tiêu hao điện cho buồng khám 10m2 và các trang thiết bị điện kèm theo)
  kw
  0,238
  2
  Nước sạch: 40 m3/tháng/buồng khám
  m3
  0,052
  3
  Xử lý rác thải: 03 kg/ngày
  Kg
  0,086
  III
  Duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, mua công cụ, dụng cụ
  (Phân bổ giá trị tài sản trong 5 năm chia bình quân 35 lượt khám/ngày)
  1
  Bàn, ghế, tủ, giường
   
   
   
  Bàn, ghế (02 bộ)
  bộ
  2,0
   
  Ghế bệnh nhân (02 chiếc)
  chiếc
  2,0
   
  Ghế chờ bệnh nhân ở ngoài
  chiếc
  4,0
   
  Tủ dụng cụ, thuốc, quần áo
  cái
  1,0
   
  Giường i - nốc
  cái
  1,0
   
  Quạt treo tường
  cái
  2,0
   
  Quạt thông gió
  cái
  1,0
  2
  Các trang thiết bị, các bộ dụng khám đa khoa, chuyên khoa:
   
   
   
  Bộ trang thiết bị cấp cứu
  bộ
  1,0
   
  Máy tính, máy in
  bộ
  1,0
   
  Cáng cứu thương và xe đẩy
  cái
  1,0
   
  Hệ thống ti vi phòng chờ
  chiếc
  1,0
   
  Hệ thống bảng foocmica chỉ dẫn (05 cái/02 năm)
  cái
  2,5
  3
  Bảo dưỡng các tài sản khác
  (Bình quân 1,5 triệu đồng/phòng/năm chia bình quân 35 lượt khám/ngày)
  4
  Sơn, duy tu, bảo dưỡng phòng khám
  (02 năm 01 lần, tổng chi phí chia bình quân 35 lượt khám/ngày)
  IV
  Chi phí nhân công thuê ngoài
  (Định mức nhân công thuê ngoài tối đa theo lương, ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp trong một tháng/22 ngày làm việc/35Iượt khám/ngày)
   
  01 Bác sỹ (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành)
  + Lương theo ngạch bậc
  + Phụ cấp ưu đãi nghề
  + Các khoản đóng góp theo lương
   
  Bậc 3
  0,7
   
  01 Điều dưỡng viên (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành)
  + Lương theo ngạch bậc
  + Phụ cấp ưu đãi nghề
  + Các khoản đóng góp theo lương
   
  Bậc 2
  0,7

  III. KHÁM ĐỊNH KỲ
  Tính cho 01 lượt khám
   

  STT
  Nội dung
  Đơn vị
  Số lượng
  I
  Hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế
  1
  Vật tư tiêu hao
   
   
   
  Găng tay sạch (01 đôi/bệnh nhân)
  đôi
  1,00000
   
  Mũ giấy (02chiếc/ngày/người x 02 người)
  chiếc
  0,11429
   
  Khẩu trang (02 chiếc/ngày/người x 02 người)
  chiếc
  0,11429
   
  Quần áo bác sỹ, y tá ( 03 bộ/năm/người x 02 người)
  bộ
  0,00065
   
  Chi phí ga gối (02 bộ/năm)
  bộ
  0,00022
   
  Đệm (01 bộ/năm)
  bộ
  0,00011
   
  Huyết áp (02 cái/năm)
  cái
  0,00022
   
  Nhiệt kế (01 cái/tuần)
  cái
  0,00571
   
  Ống nghe (02 cái/năm)
  cái
  0,00022
   
  Đè lưỡi gỗ (01 bệnh nhân khám đè lưỡi/05 bệnh nhân khám)
  cái
  0,20000
   
  Đèn soi đồng tử (04 cái/năm)
  cái
  0,00043
  2
  Dung môi hóa chất
   
   
   
  Javen
  ml
  2,840909
   
  Cồn 70 độ
  ml
  2,840909
   
  Nước rửa tay
  ml
  0,23674
  3
  Bông băng
   
   
   
  Băng dính lụa 2.5x9.1
  cuộn
  0,00010
   
  Bông tiêm 2x2
  gr
  0,06500
   
  Bông hút nước 2x2,VT, 50gr
  gr
  0,03400
   
  Gạc 6x10
  miếng
  0,01300
   
  Băng dính nhỏ 2.5x5
  miếng
  0,00600
   
  Kim tiêm nhựa
  cái
  0,20000
  4
  Văn phòng phẩm
   
   
   
  Giấy in A4
  tờ
  5,00000
   
  Bút bi
  cái
  0,00100
   
  Ghim dập 24x6
  hộp
  0,00006
   
  Ghim dập bé
  hộp
  0,00150
   
  Ghim vòng
  hộp
  0,00012
   
  Máy dập ghim nhỏ
  cái
  0,00006
   
  Mực dấu đỏ
  hộp
  0,00120
   
  Mực in (04 lần/năm)
  lần đổ
  0,00043
   
  Cartride mực(02 cái/năm)
  cái
  0,00022
   
  Sổ bìa cứng (01 quyển/năm)
  quyển
  0,00011
   
  Giấy than ngoại
  tờ
  0,00100
  II
  Điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường
   
   
  1
  Điện (tính tiêu hao điện cho buồng khám 10m2 và các trang thiết bị điện kèm theo)
  kw
  0,24
  2
  Nước sạch: 40 m3/tháng/buồng khám
  m3
  0,05195
  3
  Xử lý rác thải: 03 kg/ngày
  Kg
  0,08571
  III
  Duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, mua công cụ, dụng cụ
  (Phân bổ giá trị tài sản trong 05 năm chia bình quân 35 lượt khám/ngày)
  1
  Bàn, ghế, tủ, giường
   
   
   
  Bàn, ghế (02 bộ)
  bộ
  2
   
  Ghế bệnh nhân (02 chiếc)
  chiếc
  2
   
  Ghế chờ bệnh nhân ở ngoài
  chiếc
  4
   
  Tủ dụng cụ, thuốc, quần áo
  cái
  1
   
  Giường i - nốc
  cái
  1
   
  Quạt treo tường
  cái
  2
   
  Quạt thông gió
  cái
  1
  2
  Các trang thiết bị, các bộ dụng khám đa khoa, chuyên khoa:
   
   
   
  Bộ trang thiết bị cấp cứu
  bộ
  1
   
  Máy tính, máy in
  bộ
  1
   
  Cáng cứu thương và xe đẩy
  cái
  1
  3
  Bảo dưỡng các tài sản khác
  (Bình quân 1,5 triệu đồng/phòng/năm chia bình quân 35 lượt khám/ngày)
  4
  Sơn, duy tu, bảo dưỡng phòng khám
  (02 năm 01 lần, tổng chi phí chia bình quân 35 lượt khám/ngày)
  IV
  Chi phí nhân công thuê ngoài
  (Định mức nhân công thuê ngoài tối đa theo lương, ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp trong một tháng/22 ngày làm việc/35 Iượt khám/ngày)
   
  01 Bác sỹ (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành)
  + Lương theo ngạch bậc
  + Phụ cấp ưu đãi nghề
  + Các khoản đóng góp theo lương
   
  Bậc 3
  0,7
  01 Điều dưỡng viên (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành)
  + Lương theo ngạch bậc
  + Phụ cấp ưu đãi nghề
  + Các khoản đóng góp theo lương
   
  Bậc 2 0,7

  IV. CẤP PHÁT THUỐC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ
  Tính cho 01 lượt cấp/ngày/cơ sở (365 ngày/năm)
   

  STT
  NỘI DUNG
  ĐƠN VỊ
  SỐ LƯỢNG
  I
  Hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế
  1
  Vật tư tiêu hao
   
   
   
  Găng tay sạch (30 đôi/ngày)
  đôi
  0,120000
   
  Khẩu trang (04 chiếc/ngày/người x 04 người)
  chiếc
  0,064000
   
  Mũ giấy (04 chiếc/ngày/người x 04 người)
  chiếc
  0,06400
   
  Quần áo bác sỹ, cấp thuốc, hành chính, bảo vệ (03 bộ/người/năm x 06 người)
  bộ
  0,000197
   
  Cốc dùng 01 lần (01 cái/bệnh nhân/lần)
  cái
  1,3
   
  Nước uống (ml/bệnh nhân/lần)
  ml
  130
   
  Thùng nhựa to đựng cốc (01 cái/01 năm)
  cái
  0,000011
   
  Túi nilon thay hàng ngày (01 chiếc/ngày)
  chiếc
  0,004000
  2
  Dung môi hóa chất
   
   
   
  Javen
  ml
  2,840909
   
  Cồn 70 độ
  ml
  2,840909
   
  Nước rửa tay
  ml
  0,23674
  3
  Văn phòng phẩm
   
   
   
  Giấy in A4
  tờ
  15,000000
   
  Bút bi
  cái
  0,080000
   
  Ghim dập 24x6
  hộp
  0,000008
   
  Ghim dập bé
  hộp
  0,000208
   
  Ghim vòng
  hộp
  0,000017
   
  Máy dập ghim nhỏ
  cái
  0,000008
   
  Mực dấu đỏ
  hộp
  0,000017
   
  Mực in (04 lần/năm)
  lần đổ
  0,000044
   
  Cartride mực(04 cái/năm)
  cái
  0,000044
   
  Máy tính bỏ túi (04 cái/năm)
  cái
  0,000044
   
  Sổ bìa cứng (07 quyển/năm)
  quyển
  0,000077
   
  Giấy than ngoại
  tờ
  0,000139
   
  Giấy vệ sinh (06 cuộn/ngày)
  cuộn
  0,024000
  II
  Điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường
   
   
  1
  Điện (tính tiêu hao điện và các trang thiết bị điện kèm theo)
  kw
  0,0240
   
  Chi phí điện dùng cho điều hòa loại 12,000 BTU
  kw
  0,0960
  2
  Nước sạch 60 m3/tháng/buồng khám
  m3
  0,0080
  3
  Xử lý rác thải: 03 kg/ngày
  Kg
  0,0120
  4
  Chi phí hủy chai thuốc
  Kg
  0,0120
  5
  Chi phí vận chuyển (01 lần/năm)
  Kg
  0,00001
  III
  Duy tu, bảo dưỡng TTB, mua công cụ, dụng cụ
  (Phân bổ giá trị tài sản trong 05 năm chia bình quân 250 lượt cấp phát thuốc/ngày)
  1
  Bàn, ghế, tủ, giường
   
   
   
  Bàn, ghế (02 bộ/05 năm)
  bộ
  2
   
  Ghế chờ bệnh nhân ở ngoài (15 chiếc/05 năm)
  chiếc
  15
   
  Tủ dụng cụ, thuốc, quần áo (01 cái/05 năm)
  Cái
  1
  2
  Các trang thiết bị tại bộ phận cấp thuốc
   
   
   
  Cấp phát thuốc
   
   
   
  Bơm thuốc Methadone (20 cái/05 năm)
  Cái
  20
   
  Giá để cốc (05 cái/05 năm)
  Cái
  5
   
  Giá để chai cố định (05 cái/05 năm)
  Cái
  5
   
  Giá đựng phiếu cấp phát thuốc hàng ngày (05 cái/05 năm)
  Cái
  5
   
  Máy tính, máy in (01 bộ/05 năm)
  bộ
  1
   
  Điều hòa 12,000 BTU (01 cái/05 năm)
  Cái
  1
   
  Tủ kim loại có khóa (01 cái/05 năm)
  Cái
  1
   
  Kho
   
   
   
  Hệ thống báo động (05 cái/05 năm)
  cái
  5
   
  Ẩm kế - Nhiệt kế ( 05 cái/5 năm)
  cái
  5
   
  Hiệu chuẩn ẩm kế, nhiệt kế (05 cái/05 năm)
  cái
  5
   
  Giá đựng vỏ chai thuốc sau sử dụng để chờ hủy (05 cái/05 năm)
  cái
  5
   
  Điều hòa 12,000 BTU (01 cái/05 năm)
  Cái
  1
   
  Tủ kim loại có khóa (01 cái/05 năm)
  Cái
  1
   
  Máy hút ẩm (02 cái/05 năm)
  Cái
  2
   
  Máy phát điện (02 cái/05 năm)
  Cái
  2
  3
  Bảo dưỡng điều hòa (02 lần/năm/cái, tổng chi phí chia bình quân 250 lượt cấp phát/ngày)
  4
  Bảo dưỡng các tài sản khác
  (Bình quân 3,5 triệu đồng/phòng/năm chia bình quân 250 lượt cấp phát/ngày)
  5
  Sơn, duy tu, bảo dưỡng phòng khám
  (02 năm 01 lần, tổng chi phí chia bình quân 250 lượt cấp phát/ngày)
  IV
  Chi phí nhân công thuê ngoài
  (Định mức nhân công thuê ngoài tối đa theo lương, ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp trong một tháng/22 ngày làm việc/250 Iượt phát thuốc/ngày)
   
  Lương 01 Bác sỹ (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành)
  + Lương theo ngạch bậc
  + Phụ cấp ưu đãi nghề
  + Các khoản đóng góp theo lương
   
  Bậc 3
  0,7
   
  Làm thêm giờ vị trí bác sỹ
  + Thứ bảy và chủ nhật (104 ngày/năm và 08h/ngày/vị trí)
  + Ngày lễ (10 ngày/năm và 08h/ngày/vị trí)
   
   
   
  Lương 01 Nhân viên hành chính (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành)
  + Lương theo ngạch bậc
  + Phụ cấp ưu đãi nghề
  + Các khoản đóng góp theo lương
   
  Bậc 2
  0,3
   
  Làm thêm giờ vị trí hành chính
  + Thứ bảy và chủ nhật (104 ngày/năm và 8h/ngày/vị trí)
  + Ngày lễ (10 ngày/năm và 08h/ngày/vị trí)
   
   
   
  Lương 02 Nhân viên cấp phát thuốc (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành)
  + Lương theo ngạch bậc
  + Phụ cấp ưu đãi nghề
  + Các khoản đóng góp theo lương
   
  Bậc 2
  0,3
   
  Làm thêm giờ vị trí cấp phát thuốc
  + Thứ bảy và chủ nhật (104 ngày/năm và 16h/ngày/vị trí)
  + Ngày lễ (10 ngày/năm và 16h/ngày/vị trí)
   
   
   
  Lương 02 nhân viên bảo vệ (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành)
  + Lương theo ngạch bậc
  + Các khoản đóng góp theo lương
   
  Bậc 2
   
  Làm thêm giờ vị trí bảo vệ
  + Thứ bảy và chủ nhật (104 ngày/năm và 16h/ngày/vị trí)
  + Ngày lễ (16h/ngày/vị trí)
   
   

  Ghi chú:
  Số giờ làm thêm của người lao động và mức thanh toán chi trả lương tiền làm thêm giờ được thực hiện theo Quy định của Bộ Luật Lao động.
  V. CẤP PHÁT THUỐC TẠI CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC
  Tính cho 01 lượt cấp/ngày/cơ sở (365 ngày/năm)
   

  STT
  Nội dung
  Đơn vị
  Số lượng
  I
  Hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế
  1
  Vật tư tiêu hao
   
   
   
  Găng tay sạch(05 đôi/ngày)
  đôi
  0,10000
   
  Quần áo nhân viên cấp phát thuốc, hành chính (03 bộ/năm/người x 03 người)
  bộ
  0,00068
   
  Khẩu trang (02 chiếc/ngày x 02 người)
  chiếc
  0,00030
   
  Mũ giấy (02 chiếc/ngày/người x 02 người)
  chiếc
  0,00022
   
  Cốc dùng 01 lần (01 cái/bệnh nhân/lần)
  cái
  1,1
   
  Nước uống (ml/bệnh nhân/lần)
  ml
  110
   
  Thùng nhựa to đựng cốc (01 cái/02năm)
  cái
  0,000027
   
  Túi nilon thay hàng ngày (01 chiếc/ngày)
  chiếc
  0,020000
  2
  Văn phòng phẩm
   
   
   
  Giấy in A4
  tờ
  5,000000
   
  Bút bi
  cái
  0,000345
   
  Ghim dập 24x6
  hộp
  0,000021
   
  Ghim dập bé
  hộp
  0,000517
   
  Ghim vòng
  hộp
  0,000041
   
  Máy dập ghim nhỏ
  cái
  0,000021
   
  Mực dấu đỏ
  hộp
  0,000041
   
  Mực in (04 lần/năm)
  lần đổ
  0,000219
   
  Cartride mực(01cái/1 năm)
  cái
  0,000056
   
  Sổ bìa cứng mở ngang (05quyển/năm)
  quyển
  0,000379
   
  Máy tính bỏ túi (02 cái/năm)
  cái
  0,000110
  II
  Điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường
  1
  Điện (tính cho 01 buồng khám cấp phát thuốc)
  kw
  0,16640
  2
  Chi phí điện dùng cho điều hòa loại 12,000 BTU, 03 KW/h hệ số 0,4
  kw
  0,48000
  3
  Nước sạch: 40 m3/tháng/buồng khám/2
  m3
  0,02667
  4
  Chi phí hủy chai thuốc (0,75kg/ ngày)
  kg
  0,01500
  5
  Chi phí vận chuyển (01 lần/năm)
  kg
  0,00005
  III
  Duy tu, bảo dưỡng TTB, mua công cụ, dụng cụ
  (Phân bổ giá trị tài sản trong 05 năm chia bình quân 50 lượt cấp phát thuốc)
  1
  Bàn, ghế, tủ, giường
   
   
   
  Bàn, ghế (02 bộ)
  bộ
  2
   
  Ghế chờ bệnh nhân (06 chiếc)
  chiếc
  6
   
  Tủ dụng cụ, thuốc, quần áo
  cái
  1
  2
  Các trang thiết bị, các bộ dụng khám đa khoa, chuyên khoa:
   
   
   
  Cấp phát thuốc
   
   
   
  Bơm thuốc Methadone (06cái/05năm)
  cái
  6
   
  Giá để cốc (03 cái/05 năm)
  cái
  3
   
  Giá để chai cố định (03 cái/05 năm)
  cái
  3
   
  Giá đựng phiếu cấp phát thuốc hàng ngày (03 cái/05 năm)
  cái
  3
   
  Máy tính, máy in (01 bộ/05 năm)
  bộ
  1
   
  Tủ kim loại có khóa (01 cái/05 năm)
  cái
  1
   
  Kho
   
   
   
  Hệ thống báo động (02 bộ/05 năm)
  bộ
  2
   
  Nhiệt kế - Ẩm kế (02 cái/05 năm)
  cái
  2
   
  Hiệu chuẩn ẩm kế, nhiệt kế (05 lần/05 năm/)
  lần
  5
   
  Giá đựng vỏ chai thuốc sau sử dụng để chờ hủy (02 cái/05 năm)
  cái
  2
   
  Tủ kim loại có khóa (01 cái/05 năm)
  cái
  1
   
  Điều hòa 12,000 BTU (01 cái/05 năm)
  cái
  1
   
  Máy hút ẩm (01 cái/05 năm)
  cái
  1
   
  Máy phát điện (01 cái/05 năm)
  cái
  1
  3
  Bảo dưỡng điều hòa (02 lần/năm/cái, tổng chi phí chia bình quân 50 lượt cấp phát/ngày)
  4
  Bảo dưỡng các tài sản khác
  (Bình quân 3,5 triệu đồng/phòng/năm chia bình quân 50 lượt cấp phát/ngày)
  IV
  Chi phí nhân công thuê ngoài
  (Định mức nhân công thuê ngoài tối đa theo lương, ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp trong một tháng/22 ngày làm việc/50 lượt phát thuốc/ngày)
   
  Lương 01 Nhân viên hành chính (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành)
  + Lương theo ngạch bậc
  + Phụ cấp ưu đãi nghề
  + Các khoản đóng góp theo lương
   
  Bậc 1
  0,3
   
  Làm thêm giờ vị trí hành chính
  + Thứ bảy và chủ nhật (104 ngày/năm và 3h/ngày/vị trí),
  + Ngày lễ (10 ngày/năm và 03h/ngày/vị trí)
   
   
   
  Lương 01 Nhân viên cấp phát thuốc (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo quy định hiện hành)
  + Lương theo ngạch bậc
  + Phụ cấp ưu đãi nghề
  + Các khoản đóng góp theo lương
   
  Bậc 2
  0,3
   
  Làm thêm giờ vị trí cấp phát thuốc
  + Thứ bảy và chủ nhật (104 ngày/năm và 03h/ngày/vị trí)
  + Ngày lễ (10 ngày/năm và 03h/ngày/ngày/vị trí)
   
   

  Ghi chú:
  Số giờ làm thêm của người lao động và mức thanh toán chi trả lương tiền làm thêm giờ được thực hiện theo Quy định của Bộ Lao động.
  VI. Dịch vụ tư vấn nhóm
   

  STT
  Nội dung
  Đơn vị tính
  Thành tiền
  1
  Tư vấn nhóm
  đồng/lần/người
  5.000

  Ghi chú:
  Tần suất tư vấn thực hiện theo quy trình chuyên môn về hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
  VII. Dịch vụ tư vấn cá nhân
   

  STT
  Nội dung
  Đơn vị tính
  Thành tiền
  1
  Tư vấn cá nhân
  đồng/lần/người
  10.000

  Ghi chú:
  Tần suất tư vấn thực hiện theo quy trình chuyên môn về hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 31/08/2012 Hiệu lực: 20/10/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 96/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
  Ban hành: 15/11/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 35/2014/TT-BYT Định mức kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 35/2014/TT-BYT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 13/11/2014
  Hiệu lực: 01/01/2015
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: 18/12/2014
  Số công báo: 1065&1066-12/2014
  Người ký: Nguyễn Thanh Long
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới