logo

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2014 ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Công văn 7691/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019
  Ban hành: 31/12/2019 Hiệu lực: 31/12/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế của Quốc hội, số 46/2014/QH13
  Ban hành: 13/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  03
  Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 14/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản liên quan

Văn bản mới