logo

Quyết định 2079/QĐ-UBND Huế quy định đơn giá cây thanh trà làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi

Văn bản liên quan

Văn bản mới