logo

Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 443/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về quản lý đầu tư XD đối với một số DA có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 443/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày ban hành: 20/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường
 •  

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 443/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

   

   

  THÔNG BÁO

  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH CHỈ ĐẠO XỬ LÝ VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG VÀ ĐẤT RỪNG TẠI TỈNH PHÚ YÊN.

   

  Ngày 06 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các Sở, ngành có liên quan của tỉnh Phú Yên. Sau khi nghe lãnh đạo Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả kiểm tra và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận như sau:

  1. Đồng ý cơ bản với nội dung báo cáo và các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số 2029/BC-TTCP ngày 10 tháng 8 năm 2017 về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên.

  2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; chấn chỉnh, khắc phục xử lý những tồn tại, sai phạm để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, nâng cao vai trò, trách nhiệm các đơn vị chức năng trong tỉnh; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có hình thức xử lý thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định.

  3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc chức năng của Bộ; theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, nhằm chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh Phú Yên.

  4. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các cơ quan chức năng, các cơ quan trong hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn (Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh, Phụ nữ, Thanh niên, ...) thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh việc chuyển mục đích sử dụng (khoảng 16 ha) rừng đặc dụng Đèo Cả để thực hiện Dự án khai thác khoáng sản đất, san lấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công dự án Hầm đường bộ Đèo Cả của Công ty cổ phần tập đoàn Hải Thạch, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.

  5. Về xử lý đối với các dự án đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khẩn trương rà soát lại hiện trạng và tính toán hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng trên địa bàn toàn tỉnh, trao đổi, thống nhất với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan để xem xét xử lý các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

  Riêng Dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam, yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiếp tục kiểm tra có kết luận rõ đúng sai về dư luận báo chí phản ảnh (trong đó Báo Tuổi trẻ nêu phá hàng trăm ha rừng xây sân golf, khách sạn, resort nhưng đến nay vẫn chưa có hồ sơ xin phép Thủ tướng Chính phủ cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định...)

  6. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chủ động cung cấp thông tin về việc xử lý, tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương, nhất là các đồng chí Nguyên là Lãnh đạo tỉnh, hiểu và ủng hộ. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo, đài, tránh thông tin thất thiệt, phiến diện.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
  - Các Bộ: KHĐT, CA, TC, NN&PTNT, VHTT&DL, XD, TNMT và TTCP;
  - Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên
  - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, V.I;
  -Lưu: VT, NN (3b) Tn.

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Cao Lục

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 443/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về quản lý đầu tư XD đối với một số DA có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 443/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 20/09/2017
  Hiệu lực: 20/09/2017
  Lĩnh vực: Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới